Skip to content

Case HKScan

HKScan panostaa sopimustuottajiensa hiilijalanjäljen pienentämiseen

Digia rakensi HKScanille raportointijärjestelmän, jonka avulla voidaan vähentää tuntuvasti elintarviketuotannon hiilidioksidipäästöjä. Järjestelmä automatisoi monimutkaista hiilijalanjäljen raportointia ja ohjaa tuotantotiloja konkreettisiin ilmastotoimiin. Digian syvällinen toimialatuntemus auttoi pioneerityötä sisältävän hankkeen onnistumisessa.

 

HKScan kuuluu Suomen suurimpiin elintarvikealan yrityksiin, ja yhtiön tuotemerkit, kuten HK, Kariniemen ja Via, ovat kaikille tuttuja. Konsernilla on Pohjoismaissa ja Baltiassa noin 7 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on yli 1,8 miljardia euroa.

Vastuullisuus on viime vuosina nostettu aivan HKScanin strategian ytimeen. ”Ruoan pitää tuntua hyvältä myös korvien välissä”, toteaa HKScanin alkutuotannon strategisen kehityksen johtaja Ulf Jahnsson. ”HKScanin tavoitteena on hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2040 mennessä, ja olemme sitoutuneet kansainväliseen Science Based Targets (SBT) -aloitteeseen”, Jahnsson kertoo.

HKScan kehittää Agrofood Ecosystem -mallia, jossa ruokatuotannon vastuullisuutta edistetään digitaalisuuden avulla. HKScan onkin kehittänyt Digian kanssa järjestelmän, jolla vähennetään merkittävästi yhtiön hiilijalanjälkeä siellä, missä se pääasiassa syntyy eli tuotantotiloilla.

Mitä teimme

  • järjestelmä hiilijalanjäljen raportointiin ja vähentämiseen

 

Digia on luotettavaksi havaittu yhteistyökumppani, ja yhtiön asiantuntijoilla on syvällistä toimialaosaamista. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin.

Aira Harju, kehityspäällikkö, HKScan

Hiilijalanjälkianalyysi ohjaa päästövähennyksiin

Jahnsson kertoo, että HKScan on kehittänyt ilmastotyötään määrätietoisesti alan asiantuntijoiden avulla. Yhtiössä havaittiin, että yli 90 prosenttia konsernin hiilijalanjäljestä syntyy alkutuotannossa. HKScan halusi siksi kehittää raportointijärjestelmän, joka analysoi tilojen ilmastopäästöt ja auttaa viemään kohti hiilineutraaliutta.

Kumppaniksi tämän kiinnostavan hankkeen toteuttamiseen valittiin Digia. ”Olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään, ja Digia on luotettavaksi havaittu kumppani”, kertoo hankkeen toteutuksesta HKScanilla vastannut kehityspäällikkö Aira Harju.

HKScanilla pidettiin myös tärkeänä Digian toimialaosaamista. ”Tällaista järjestelmää on aika vaikea toteuttaa, jos ei tunne alaa. Digia ymmärtää hyvin meidän liiketoimintaamme”, Jahnsson kertoo.

Tämä ymmärrys tulikin tarpeeseen, sillä hankkeessa tehtiin vastuullisuuden pioneerityötä. Tilojen hiilijalanjäljen kokonaislaskenta on monimutkaista, ja laskennan tulosten julkaisuun kehitettiin malli Digian kanssa. Se lisättiin Digian ja HKScanin aiemmin kehittämään Sinetti-tuottajaportaaliin, joten tuotantotiloilla nähdään nyt helposti, mikä on lihantuotannon hiilijalanjälki tilalla.

HKScanin tavoite on ennen kaikkea auttaa tiloja pienentämään hiilijalanjälkeään. Järjestelmään on rakennettu ”liikennevalot”, jotka näyttävät, ovatko tilan päästöt alhaisemmat vai korkeammat tilan edellisiin vuosiin ja myös muihin tiloihin verrattuna. Lisäksi portaali auttaa tuottajia näkemään, mistä tilan päästöt syntyvät, ja neuvoo, millaisilla konkreettisilla toimilla päästövähennyksiä voidaan saavuttaa. Toimenpidesuosituksia ovat esimerkiksi kerääjäkasvien käyttö, minkä tarkoituksena on pellon pitäminen vihreänä mahdollisimman suuren osan vuotta, maan minimimuokkaaminen ja optimaalinen lannoitteiden käyttö.

HKScan kehittää vastuullisen ruokatuotannon ekosysteemiä

Jahnsson kertoo, että Digian tekemä järjestelmä on toiminut pilottivaiheessa hyvin, ja se otetaan aluksi käyttöön noin 200 broileri- ja sikatilalla. Myöhemmin käyttöä laajennetaan Suomessa ja myös konsernin muissa maissa.

HKScanin kokemukset Digian kanssa työskentelystä ovat olleet myönteisiä. ”Yhteistyö Digian kanssa on sujunut erittäin hyvin”, sanoo Harju.

”Digia osaa kuunnella asiakasta ja kommunikointi on sujuvaa. Asiantuntijoihin on helppo olla yhteydessä, ja aina löytyy sopiva vastinpari sparraamaan asiaa”, Harju kiittää. Hän arvostaa sitä, että Digian asiantuntijat ovat olleet aina valmiita tarttumaan asiakkaan toiveisiin ja kysymyksiin, ja apua ja tukea on ollut nopeasti saatavilla.

”Myös Digian osaaminen ja tietotaito ovat kohdallaan. He pystyvät näkemään, mitä on järkevästi toteutettavissa, ja myös tekemään siitä hyviä ehdotuksia”, Harju kertoo. Hän kiittää myös sitä, että järjestelmän kehityksessä on huomioitu tulevaisuuden kehitystarpeet.

Jahnsson kertoo, että yhteistyö Digian kanssa jatkuu. HKScanin tavoitteet järjestelmien kehittämisessä ovat korkealla, ja jatkokehitystä tehdään esimerkiksi edistyneessä analytiikassa. HKScan haluaa kehittää koko Suomen ruokajärjestelmää suuntaan, jossa vastuullisuus on avoimesti esillä kuluttajille jo tuotepakkauksissa. Hiilijalanjäljen lisäksi kehitetään myös muita vastuullisuuden alueita.

”Seuraamme esimerkiksi biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta, ja se voi olla järjestelmän seuraavia kehityspolkuja”, Jahnsson kertoo.