Skip to content

112 Suomi -sovellus: Merkityksellistä työtä turvallisuutemme takaamiseksi

Digian Hätäkeskuslaitokselle tuottama 112 Suomi -mobiilisovellus tarjoaa muun muassa turvaa yksinäiselle marjastajalle, paikantaa lähimmän defibrillaattorin sijainnin ja välittää liikennetiedotteita. Sovelluksella on nyt runsaat 1,8 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

112 Suomi -mobiilisovelluksen projektitiimin jäsenet Jermu Pöllänen (Project Manager), Jukka Hell (Senior Software Developer) ja Markus Järvinen (Mobile Developer) kertovat kokemuksiaan projektista. Mikäli haluat tietää enemmän projektin taustoista tutustu Konepellin alla - 112 Suomi -sovelluksen pilviratkaisu taipuu moneen myös tulevaisuudessa blogikirjoitukseen, jossa projektipäällikkö Jermu Pöllänen avaa tarkemmin projektin taustoja ja ensimmäisenä eteen tulleita haasteita.

Merkityksellinen työ, jonka sisällön myös sukulaiset ymmärtävät

Projektitiimin mielestä yksi merkittävimmistä asioista on ehdottomasti se, että omasta työstä pystyy kertomaan ystäville ja sukulaisille ymmärrettävällä kielellä. Sovellusten kauppapaikkojen arvostelujen ja kiitoksien lisäksi esimerkiksi uutiset, joissa nousee esille henkien pelastaminen, muistuttavat siitä miksi juuri tämän sovelluksen eteen tehdään töitä ja mihin sitä käytetään.

Pienessä tiimissä moniosaajille/laajalle osaamiselle on tarvetta

Sovellusta kehitetään tällä hetkellä viiden hengen tiimin voimin. Jermun, Jukan ja Markuksen lisäksi tiimissä työskentelee Cloud Architect ja Software Architect. Tiimi työskentelee yhdessä hieman soveltaen Scrum-menetelmää. Tällä hetkellä puolen tunnin palaverit joka toinen päivä on koettu riittäviksi, sillä osa työntekijöistä työskentelee myös osittain muiden projektien parissa.

Vaikka sovelluksen ympärillä työskentelevä tiimi on pieni, se kokoaa yhteen valtavan määrän erilaista osaamista. Tiimiläiset kuvailevatkin, että tässä projektissa täytyy osata vähän jokaisesta aihealueesta, mikä liittyy softakehitykseen. 112 Suomi -sovellusta kehitetään modernien teknologioiden avulla. Näihin lukeutuvat mm. Google Cloud, React Native ja TypeScript NestJS frameworkillä. Tietokantoina toimivat MongoDB ja Kubernetes sovelluskonttien hallintaan.

Kaikki projektitiimin jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että tiimiläisten kesken vallitsee hyvä meininki. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti työn tekemisen mielekkyys ja se, että jokainen tiimiläinen saa tarvittaessa äänensä kuuluviin. Työtä helpottavat lisäksi selkeä palvelu ja applikaatio, jotka auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Uuden oppiminen lisää työn mielekkyyttä

Projektin edetessä tiimi on päässyt myös itse ottamaan uusia taitoja haltuun. Yksi tiimiläisistä tutustui syvemmin Google Cloudin infrapuoleen ja toinen taas pääsi opettelemaan mobiilikehitystä ensimmäistä kertaa.

Modernien teknologioiden opettelu on tiimiläisten mielestä työn mielekkyyden kannalta erittäin tärkeä asia. Yksi tiimin jäsen kertookin työskennelleensä aiemmin projektissa, jossa käytettiin jo hieman vanhentunutta teknologiaa ja toteaakin, että ‘’kyllä se vaan houkuttaa enemmän, että on sellaista tekemistä, joka näyttää myös tulevaisuudessa hyvältä CV:ssä ja vie uralla eteenpäin’’.

Viranomaisyhteistyö / Yhteistyö Hätäkeskuslaitoksen kanssa

Yhteistyö viranomaistahon eli Hätäkeskuslaitoksen kanssa asettaa tiettyjä lakisääteisiä rajoitteita esimerkiksi pilvipalvelun tarjoajan valintaan liittyen. Teknologiavalintoihin tiimi taas kokee päässeensä vaikuttamaan itse ja kehittäjiltä onkin aktiivisesti kysytty mielipiteitä päätösten tueksi.

Sovelluksen jatkokehityksessä tiimi on päässyt itse ohjaamaan kehitystä haluamaansa suuntaan ja vaikuttamaan sisältöön. Uudet ehdotukset vaativat kuitenkin aina Hätäkeskuslaitokselta viime kädessä hyväksynnän.

Hätäkeskuslaitoksen lisäksi yhteistyö ulottuu myös Suomen ulkopuolelle. Projektitiimi onkin ollut mukana tukemassa Euroopan kattojärjestön kehityshankkeita esimerkiksi Euroopan laajuisen älypuhelinsovellusten integrointihankkeen osalta.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi