Skip to content

AI_LeadWell – askeleista tuloksentekokykyyn

AI_LeadWell -hankkeessa etsitään ratkaisuja ja analysoidaan proaktiivisten toimien vaikutuksia työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lue lisää hankkeesta Minna Häkämiehen blogista.

 

"Onko sullakin rusketusraita ranteessa? Joko on askeleet kasassa?" Tällaisia lausahduksia on lennellyt käytävillä asiantuntijoiden palaillessa töihin kesälomien päätyttyä. Mistä oikein on kyse? Miten askeleet ja kesäisen auringon vaikutus iholla liittyvät toisiinsa? Ja ennenkaikkea toimiston käytäviin? Taustalla on Digian yhdessä Heltin kanssa starttaama työhyvinvointihanke AI_LeadWell. Sillä etsitään ratkaisuja ja analysoidaan proaktiivisten toimien vaikutuksia työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Hankkeessa yhdistetään niin yrityksen, työntekijän kuin työterveyshuollon näkökulmat IoT:n ja data-analytiikan avulla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että lähes koko Digiaan liittyneen Avarean henkilökunta on saanut ranteeseensa aktiivisuusmittarin, jonka dataa hanke puolen vuoden ajan kerää ja yhdistää yritys- ja työterveysdataan ja -mittareihin. Mukana on myös rannekkeeton vaihtoehto, aina mukana kulkeva kännykkä kun voi sisältää jo jos jonkinmoista appia, joilla seurata unta, askelia tai muuta aktiivisuutta. Hyvinvointiteknologia onkin alkanut konkretisoitumaan arjen tasolla yhä vahvemmin.

Asiakaskeskeisyyden analyyttiset, reaaliaikaiset johtamisen välineet ovat jo kehittyneet valtavasti ( esim. Madtrix) , mutta miten on työntekijöiden hyvinvoinnin johtamisen laita?

Vastikään TTL:n julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että yli 70% suomalaisista työikäisistä nukkuu hyvin, mutta että varsinkin unettomuuden ja masennusoireiden yhteys on selkeä Toisaalta on todettu, että neljännes suomalaisista työntekijöistä kokee työstressiä. Työuupumus taas on pitkittyneen työstressin seurausta. Luonnollisesti tällaisilla havainnoilla on vaikutusta yritysten toimintakykyyn.

Mitä jos pystyisimme ennakoimaan tai varhaisessa vaiheessa tunnistamaan työuupumuksen kehityspolun, havaitsemaan muutostarpeen ja tukemaan työyhteisöä ja yksilöitä kohti kaikkien kannalta hedelmällisempää lopputulosta? Hienoahan se olisi, mutta onko tämä vain unelmahöttöä? Avarean aiempi MoveMe – hanke vuonna 2016 osoitti jo osittain, ettei tämä ole pelkkää unelmaa. Yhdistämällä työntekijöiden luovuttamat aktiivisuusrannekkeen terveystiedot Avarean liiketoiminnallisiin ”koviin” ja ”pehmeisiin” mittareihin sekä analysoimalla näiden yhteisvaikutusta muodostui Avarea Well-being Dashboard. Mittaristonäkymällä on mahdollista tarkastella työhyvinvointia ja yrityksen suoriutumista useammasta eri näkökulmasta. Ensimmäisestä PoC -hengessä toteutetussa hankeessa jäi käteen runsas tukku ideoita ja näkökulmia, joilla jalostaa tuotoksia. Aikajanavertailut, mittarilisäykset, tietolähteiden laajentaminen ovat niistä muutamia. Tavoitteenamme onkin parantaa Well-being dashboardia välinee jolla johtaa ja seurata erilaisten toimenpiteiden ja aktiviteettien vaikuttavuutta arkipäivän tekemisessä yrityksen HR johdon näkökulmasta.

Työntekijän Well-being dashboard – avaimet omakohtaiseen työhyvinvoinnin analysointiin

Mutta entä yksilö, työntekijä itse? Miksi ylipäätään osallistua tällaiseen hankkeeseen ja altistaa itsensä jälleen uuden elektronisen laitteen orjuuttamaksi? Entä riittääkö pelkkä hankkeen mukanaan tuoma yrityksen sponsoroima aktiivisuusranneke motivoimaan oman datan luovuttamiseen? Avarean kokemusten perusteella vastaus molempiin kysymyksiin on positiivinen. Lähes kaikki työntekijämme olivat jo ensimmäisellä kierroksella halukkaita seuraamaan omaa aktiivisuuttaan, luovuttamaan dataa ja osallistumaan hankkeeseen. Samalla innostuneella otteella on jatkunut myös toisen vaiheemme startti.   Tällä kertaa tavoitteemme on paitsi parantaa Yrityksen Well-being Dashboardia, myös visioida työntekijän omakohtaista työhyvinvointinäkymää. Ranteessa mukana kulkeva henkilökohtainen tsemppari kannustaa jokapäiväisiin pieniin aktiivisuuslisäyksiin. ”On se kun pitää puolen tunnin välein nostaa peffa irti penkistä – mutta ei ole kyllä ollut niskat enää niin kipeänä!” – lausahdus kuvaakin hyvin konkreettisia positiivisia muutoksia, joita me osallistujat olemme havainneet jo hankkeen alkuvaiheessa. Mutta vielä on puuttunut ajantasainen, helppokäyttöinen näkymä mm. siihen, miten oma aktiivisuus, fiilis, palautuminen ja työssä jaksaminen/työn imu suhteutuu kollegoihin, näkyy yrityksen kovissa mittareissa ja benchmarkkautuu toimialan tai muiden työyhteisöjen suhteen. Tällaisella tiedolla jokainen meistä voisi paremmin tunnistaa omien konkreettisten, päivittäisten toimiensa vaikutukset kokonaisuuteen ja motivoitua mahdolliseen muutokseen tai ylläpitämään hyvää toimintakykyä.

Arjessa mukana, ennalta ehkäisten ja älytyöterveyttä tukien – miten työterveyshoito tähän liittyy?

Eikö se ole työterveyden tehtävä hoitaa yrityksen asiantuntijat  kun he sairastuvat  nopeasti taas työkykyisiksi Niin onkin, mutta entäpä jos ei tarvitsisi odottaa työntekijän sairastumista  vaan pidettäisiinkin huolta siitä, että he eivät sairastu?  Heltti   uudenlaisella työteveyshuollon toimintamallillaan on osaltaan mukana hankkeessa , mm.   yhdistämässä  relevanttia  dataa ,  digitaalisuutta  ja toimintatapoja  yksilölliseen työhyvinvoinnin tukemiseen.   Terveyteen  liittyvät tiedot ovat luonnollisesti keskiössä hankkeessa ja siten  vastuullinen , moderni työterveystoimija  on  oleellinen osa hanketta. Hankkeessa on otettu oleellisena osana huomioon vastuullinen toiminta kerätyn ja käytetyn tiedon osalta.

Tehokkaasti tuotettu tieto – tuki strategisille tavoitteille arvoa tuottaen

Yrityksen, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyöllä on uskoaksemme saavutettavissa merkittäviä hyötyjä kaikille osapuolille. Kun yrityksen johdolla on käsissään relevanttia, ajantasaista tietoa henkilöstönsä hyvinvoinnista ja sen suhteesta tuloksentekokykyyn ja tehtyihin työhyvinvointitoimiin, voidaan nopeammin tunnistaa muutostarve ja relevantit jatkotoimet. Ilman luotettavaa työterveyskumppania arkipäivän muutostarpeen tunnistaminen ja tietyiltä osa-alueilta toteuttaminen ontuu. Toisaalta kaikessa on kyse yksilöstä – sinusta ja minusta – siitä kuinka tasapainotamme eri osa-alueet elämässämme, millaisia toimia arjessa teemme ja mihin suuntaamme kulloinkin huomiomme. Hankkeemme on myös jälleen osoittanut porukan keskinäisen tsemppaamisen ja leikkimielisen kilpailuhenkisyyden voiman; Avarean henkilöstön puskaradiossa kun liikkuu myös villejä tarinoita siitä, kuinka aktiivisuusmittari on pistänyt yhden jos toisenkin nousemaan rappusia porraskäytävässä ennen nukkumaan menoa 100% aktiivisuustavoitteen kiiluessa silmissä… Yhteistyö eri osapuolten ja näkökulmien välillä on jälleen voimaa – ja eri osapuolille relevantilla tavalla yhdistetyllä ja eläväksi tuodulla tiedolla se on helpompaa!  

AI_LeadWell – 3 avainasiaa:

  • Puolen vuoden kehityshanke yhteistyössä Avarea henkilöstön ja Heltin kesken hyödyntäen laaja-alaisesti erilaista mittaustietoa aktiivisuusmittarista asiakastyytyväisyyteen.
  • Tavoitteena mittaritietoon perustuva työhyvinvoinnin ja tuloksentekokyvyn data-alusta ja automatisoitu dashboard-mittaristo niin yritys/HRjohdolle, työterveydelle kuin työntekijällekin.
  • AI_Leadwell on jatkoa MoveMe hankkeessa pohjustetulle Avarea Well-being Dashboardille – välineelle, jolla johtaa ja seurata erilaisten toimenpiteiden ja aktiviteettien vaikuttavuutta arkipäivän työhyvinvoinnin näkökulmasta.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi