Skip to content

Sisältösuositukset parantavat konversiota – esittelyssä Episerver Web Content Recommendations

Sivustokävijän sitoutuneisuuteen vaikuttaa muun muassa se, onko sisältö kävijälle merkityksellistä ja helposti saavutettavaa. Yksi työkalu saavutettavuuden ja sitouttamisen parantamiseen on Episerverin Web Content Recommendations.

Digimarkkinoinnin halutuin tavoite on lähes aina konversio. Konversio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että asiakas suorittaa tavoitteeksi asetetun toiminnon eli sivustolla käynti konvertoituu. Konversio voi olla esimerkiksi osto verkkokaupasta, viestin välittyminen tai vaikka asiakkaan sitouttaminen. Sivuston jatkuvan parantamisen kannalta on tärkeää, että konversioita voi mitata ja että niitä myös seurataan.

Viestin välittymistä voidaan seurata tarkkailemalla kävijäpolkuja. Se, kuinka asiakas päätyy sivulle ja miten hän liikkuu sivustolla, kertoo paljon hänen mielenkiintonsa kohteista. Asiakkaan sitouttamista taas voidaan seurata muun muassa mittaamalla sivustolla vietettyä aikaa ja sivustolle palaavien kävijöiden määrää. Näihin vaikuttaa merkittävästi se, että sivuston sisältö on kävijälle merkityksellistä ja helposti saavutettavaa.

Tätä merkityksellisen viestin välittymisen ja kävijän sitouttamisen haastetta helpottamaan Episerver on luonut työkalun nimeltään Web Content Recommendations. Kutsutaan sitä tässä suomeksi sisältösuositusmoottoriksi. Työkalun tarkoituksena on suositella kävijälle juuri häntä kiinnostavaa sisältöä, tietyillä verkkosivun alueilla. Olet saattanutkin joskus törmätä sivustoilla sisältönostoon otsikolla: ”Sinua voi kiinnostaa myös” tai Netflixissä ”Koska katsoit tämän elokuvan sinua saattaa kiinnostaa myös tämä elokuva” -tyyppiseen ehdotukseen. Otetaan katsaus tähän työkaluun.

Mikä Web Content Recommendations on?

Episerver Web Content Recommendations tarjoaa reaaliaikaisia, tekoälypohjaisia sisältösuosituksia kävijöiden henkilökohtaisten mieltymysten pohjalta. Se auttaa tarjoamaan jokaiselle kävijälle juuri hänelle merkityksellisintä sisältöä automaattisesti ja vaatimatta sisällönhallinnalta paljoa manuaalista työtä. Sisältösuosituksia pystytään luomaan myös käyttäjille ilman kirjautumista sivustolle.

Mitä hyötyä siitä on?

Web Content Recommendations auttaa saavuttamaan sitouttamisen tavoitteet ja kasvattamaan sivustolla vietettyä aikaa tarjoamalla kävijälle merkityksellisempää ja kiinnostavampaa sisältöä. Lisäksi se vapauttaa sisällönhallinnan keskittymään sisällön luomiseen. Sisällön kohdentaminen kävijälle ei vaadi manuaalista työtä ja kohdentaminen elää automaattisesti kävijän mielenkiinnonkohteiden muuttuessa.

Työkalun avulla on helppo mitata sisällön toimivuutta. Tuotteeseen kuuluva kojelauta (dashboard) tarjoaa selkeät mittarit suositusten noususta, jotta voit seurata muutoksia sitoutumisessa ja asetettujen tavoitteiden konversiota.

Mitä se vaatii?

Saadaksesi Episerver Web Content Recommendations -työkalun käyttöön Suomessa, sinulla tulee olla käytössä Episerverin Content Cloud, Commerce Cloud tai B2B Commerce Cloud, joka julkaistaan Euroopassa vuoden 2021 aikana. Palveluita on nimetty hiljattain uudelleen, joten jos et ole varma onko Episerverin sisältösuositusmoottori saatavissa teille, se kannattaa tarkistaa.

Miten se toimii?

Kävijän mielenkiinnon kohteiden analysointi

Sisältösuositusmoottori kerää ja analysoi tietoja sivustolla kävijän käyttäytymisen perusteella. Se luo jokaiselle kävijälle reaaliaikaisen kiinnostusprofiilin, joka perustuu heidän vuorovaikutukseensa sivustolla oleviin aiheisiin. Tätä tietoa käytetään sitten tarjoamaan personoitua ja osuvaa sisältöä. Jos esimerkiksi käyttäjä vierailee sivuilla, joiden aiheet ovat yhteneviä, pyritään tarjoamaan lisää aihetta sivuavaa sisältöä. Kun käyttäjä siirtyy lukemaan toista aihetta, myös sisältösuositukset reagoivat siihen reaaliajassa.

Sivuston sisällön analysointi

”Sisältö on kuningas” -sanonta pätee tässäkin tapauksessa. Kun sivustolla on riittävästi laadukasta sisältöä, niin sitä on huomattavasti helpompi tarjota eri intressit omaaville kävijöille. Jos taas sisältöä ei ole, ei hyvällä tahdollakaan voida löytää kävijälle merkityksellistä sisältöä. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, valmistellaan sivusto ja määritellään mitä tietoa käytetään suositusten lähteenä. Tämä valmistelu sisältää myös sivuston metatietojen tarkistamisen.

Sisältösuositusmoottorin seurantamekanismi käyttää kävijöiden reaaliaikaista vuorovaikutusta sivuston sisällön käsittelemiseen, joten riittää, että se asennetaan sivustolle ja sisällön analysointi tapahtuu automaattisesti. Manuaalisia ajoja tai sisällön indeksointia ei tarvitse suorittaa erikseen. Ei tarvita myöskään manuaalista sivun kategorisointia, vaan sisältö luokitellaan eri aiheisiin automaattisesti, ilman manuaalista työtä.

Sisällön ja kävijän mielenkiinnon kohteiden yhteensovittaminen

Sisältösuositusmoottori käyttää tekoälyä, tarkemmin sanottuna luonnollisen kielen käsittelyä, ymmärtääkseen jokaisen sisältökappaleen merkityksen aihetasolla ja vertaa reaaliaikaisesti aiheita kävijän kiinnostusprofiiliin. Sisältösuositusmoottori ymmärtää myös suomea. Suositusmoottori on käytännössä suodatustyökalu, joka käyttää algoritmeja suositellakseen artikkeleita, blogiviestejä tai muuta sisältöä, joka on kävijän kiinnostuksen kohteiden kannalta olennaisinta.

Sisältösuositukset

Voit ohjata sisältösuosituksia, järjestämällä aihetiedot osioiden, virtojen ja jakeluiden avulla. Alkuun nämä uudet termit voivat kuulostaa hieman vaikeasti omaksuttavilta, mutta pienellä harjoittelulla ne ovat sisäistettävissä.

Osio (Section)

Osio on sisältöryhmä, kuten blogiviestit, jotka koskevat tiettyä aihetta. Osiota luotaessa se ei vaadi muita tietoja kuin nimen ja kuvauksen. Se on siis käytännössä vain osoitin yhteen tai useampaan virtaan, jotka ohjaavat sisältöä kyseiseen osioon. Voit esimerkiksi luoda osion, jonka nimi on ”Talousblogit” ja kuvailla sen: ”Kaikki blogikirjoitukset, jotka koskevat taloutta.”

Virta (Flow)

Virta muodostuu kriteereistä, joiden avulla käsitelty sisältö ohjataan automaattisesti yhteen tai useampaan osioon. Verkkosivustollasi voi olla blogisisällöt osoitteessa ”/blogi”. Kuvitellaan, että nyt haluat luoda sellaisen virran, joka poimii kaiken blogisisällön ja luo sisältösuosituksia aiheista kuten rahoitus, talous, pääoma ja verotus. Kun sisältö täyttää nämä kriteerit, ne lisätään aiemmin luotuun Talousblogi-osioon.

Tällaisen Virran luomiseksi asettaisit seuraavat kriteerit: suositeltavan sisällön on oltava osoitteessa ”/blogi” ja aihe on oltava yksi seuraavista: rahoitus, talous, pääoma, verotus. Tämän jälkeen määrittelisit, että sisältö hyväksytään Osioon ”Talousblogit”.
Jakelu (Delivery)

Aiemmin luotujen Osioiden sisältösuositukset voidaan jakaa luomalla Jakelu. Jakelu voi olla samalla verkkosivustolla näkyvä sisältönosto, kolmannen osapuolen sivuston mainospaikalla näkyvä sisältönosto eli uudelleen kohdentaminen tai vaikka personoitu sähköposti, joka sisältää kävijälle merkityksellistä sisältöä ja perustuu aiempaan vuorovaikutukseen ja kiinnostuksen kohteisiin sivustolla.

Konversion mittaus

Voit seurata sisältösuositusmoottoriin liittyvien tavoitteidesi konversiota työkaluun kuuluvalta kojelaudalta. Mikään ei kuitenkaan estä asettamasta konversion seurantaa myös muihin analytiikkapalveluihin, kuten Google Analyticsiin.

Sisäänrakennettu klikkaussuhteiden vertailu näyttää työkalun kojelaudalla personoitujen ja personoimattomien suositusten välisen eron reaaliajassa. Personoimaton suositus tarkoittaa niitä suosituksia, joita näytetään ennen, kun käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa sivuston kanssa ja kiinnostusprofiili ei ole vielä ehtinyt muodostua.

Miten saan sen käyttöön?

Episerver-kumppanina Digia auttaa mielellään Episerverin eri tuotteiden, kuten myös Web Content Recommendationsin käyttöönotossa. Meillä on kokemusta ja tietotaitoa ottaa sisällön personointiin tarvittavat työkalut käyttöön nopeallakin aikataululla.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi