Skip to content

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja päästöjen laskenta mullistuvat – Digia pioneerina yritysten it-järjestelmien murroksessa

On hämmästyttävää, miten alkutekijöissään hiilijalanjäljen laskenta tällä hetkellä on. Tilanne muuttuu dramaattisesti, kun ilmastopäästöjä aletaan laskea suoraan erp-toiminnanohjausjärjestelmässä. Digia on pioneeri uudella hankkeellaan, jonka konsepti voi mullistaa yllättävillä tavoilla yritysten toimintaa ja ilmastopäästöjen vähentämistä.

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on nyt kriittisessä vaiheessa, ja aikaikkuna muutosten tekemiseen on nopeasti sulkeutumassa. Hiilijalanjäljestä onkin tullut tärkeimpiä yrityksissä seurattavia asioita, ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Siksi onkin yllättävää, miten paljon käsityötä ja vanhentunutta tietoa hiilijalanjäljen laskenta useimmiten vielä sisältää.

”Hämmästyttävän suuretkin yritykset, ja yllättävillä toimialoilla, tekevät laskentaa yhä Excelillä”, kertoo johtava asiantuntija ja palvelumuotoilija Outi Ugas kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja tarjoavalta Positive Impactilta. Hiilijalanjälki selvitetään tyypillisesti niin, että asiantuntijat ja yritysten henkilöstö keräävät lukuja eri lähteistä ja laskevat niistä pitkälti manuaalisesti rivi kerrallaan yrityksen hiilijalanjäljen. Tämä on hankalaa, kallista ja epätarkkaa. Lisäksi laskennassa käytettävät päästökertoimet laahaavat jäljessä vuositolkulla.

Outi Ugas, johtava asiantuntija ja palvelumuotoilija, Positive Impact

Tästä seuraa lisäongelma. Ugas kertoo, että hiilijalanjälki voidaan laskea tyypillisesti vain tilikausittain – eli tilannetta seurataan jopa yli vuoden viiveellä. Tämä hidastaa muutosten tekemistä.

Hämmästyttävän suuret yritykset tekevät laskentaa yhä Excelillä. Tilannetta seurataan tyypillisesti tilikausittain, eli jopa yli vuoden viiveellä. Tämä hidastaa muutosten tekemistä.


Ratkaisu on tulossa – ja se on melkeinpä itsestään selvä. Yritysten toimintaa ja tunnuslukuja seurataan erp-toiminnanohjausjärjestelmillä, joten myös hiilijalanjäljen laskenta on järkevintä tuoda osaksi niitä. Suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Digia tekee nyt pioneerityötä tällä alueella. Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi tuodaan yhtiön Envision ERP -toiminnanohjausjärjestelmään, ja pilottihankkeeseen haetaan parhaillaan mukaan asiakkaita.

”Yksikään asiakas ei ole sanonut hiilijalanjäljen seurannasta muuta kuin että se on heille valtavan tärkeä asia”, kertoo liiketoimintapäällikkö Marko Rantanen Digialta.

Marko Rantanen, liiketoimintapäällikkö, Digia

Saman on huomannut Envision ERP:n tuotepäällikkö Kimmo Snellman. ”Tahtotila ilmastopäästöjen vähentämiseen on kova, mutta yhtenä haasteena on juuri päästölaskennan tehostaminen”, hän kertoo.

Haaste ratkaistaan niin, että hiilijalanjäljestä tehdään erp-järjestelmän vakiotieto, jota voidaan kuljettaa lähes reaaliaikaisesti tuotteiden, palvelujen ja toiminnan tietojen mukana. Kun näitä tietoja kerätään yhteen, voidaan nähdä, mikä on jonkin tuotteen, tilauksen tai vaikkapa tuotantolinjan hiilijalanjälki. Tällaisen tarkan ja reaaliaikaisen raportoinnin vaikutukset voivat olla erittäin laaja-alaisia.

Haaste ratkaistaan niin, että hiilijalanjäljestä tehdään erp-järjestelmän vakiotieto, jota voidaan kuljettaa lähes reaaliaikaisesti tuotteiden, palvelujen ja toiminnan tietojen mukana. Tällaisen tarkan ja reaaliaikaisen raportoinnin vaikutukset voivat olla erittäin laaja-alaisia.


Suuria vaikutuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan

Mitä enemmän hiilijalanjäljen laskentaa tehostetaan ja tuodaan osaksi arkea, sitä paremmin ilmastonmuutosta voidaan torjua. Ugas kertoo kuvaavan esimerkin. ”Eräässä teollisuusyhtiössä ajateltiin, että yhtiön ilmastopäästöt ovat pienet, koska sen käyttämä raaka-aine oli hiilineutraali.” Kun hiilijalanjälkeä alettiin laskea, sen huomattiinkin olevan varsin suuri johtuen tuotantolaitoksen ja kaluston energialähteistä ja pitkistä kuljetusmatkoista. Tämän tiedon avulla pystyttiin tekemään päätöksiä, joilla lopulta sekä kustannukset että päästöt pienenivät.

Kimmo Snellman, Envision ERP tuotepäällikkö, Digia

”Kun päästöjä lasketaan, ymmärrys kasvaa kohisten. Ja laskennan jälkeen seuraa yleensä kysymys, miten hiilijalanjälki vertautuu muihin yrityksiin ja miten päästöjä voisi pienentää”, Ugas kertoo.

Hiilijalanjäljen laskennan rakentaminen erp-toiminnanohjauksen ominaisuudeksi mahdollistaa päästöjen seurannan aivan uudella tarkkuudella ja nopeudella. ”Kehitämme laskentaa asiantuntijakumppaneiden kanssa, ja siinä nojataan alan standardeihin”, kertoo Rantanen.

Ilmastopäästöjen laskenta ja raportointi ovat kuitenkin vasta ensimmäinen askel Digian Envision ERP:n kehityshankkeessa. Tietoja voidaan tulevaisuudessa jatkojalostaa älykkäillä analytiikan ja tekoälyn työkaluilla. ”Analytiikka antaa vielä syvällisempää tietoa siitä, mitä voidaan tehdä, jotta päästövähennyksissä onnistutaan paremmin”, toteaa Rantanen.

Seuraava askel on, että erp-toiminnanohjausjärjestelmä alkaa nimensä mukaisesti ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. ”Erp-järjestelmä voi kertoa käyttäjälle, mitä hänen kannattaa tehdä, jotta ilmastopäästöt laskevat”, kertoo Snellman. Järjestelmä voi vaikkapa auttaa valitsemaan pienipäästöisimmän kuljetusvaihtoehdon.

”ERP-järjestelmä voi kertoa käyttäjälle, mitä hänen kannattaa tehdä, jotta ilmastopäästöt laskevat.”


Tällä kaikella voi olla syvällisiä vaikutuksia myös yritysten väliseen toimintaan. ”Kun tehdään tarjous tai neuvotellaan asiakkaan kanssa, mukaan voidaan lisätä tieto eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljestä. Silloin ei verrata esimerkiksi vain toimitusaikaa ja hintaa vaan myös päästöjä”, Ugas kuvailee.

Yritysten tulevaisuutta ratkaistaan nyt

Ilmastotoimissa on tärkeintä, että päästöjä saadaan leikattua mahdollisimman nopeasti. Kysymys on samalla myös yritysten omasta tulevaisuudesta. Hiilijalanjälki on nopeasti nousemassa yhdeksi yritysten keskeisimmistä menestystekijöistä, ja varhainen toimija voi saada ison etulyöntiaseman.

”On todennäköistä, että kymmenen vuoden sisällä ilmastopäästöjen regulaatio laajenee lopulta kaikille toimialoille. Monet muutettavat asiat vaativat investointeja, ja yrityksellä, joka lähtee tekemään niitä ajoissa, on enemmän peliaikaa”, muistuttaa Ugas.

”On todennäköistä, että kymmenen vuoden sisällä ilmastopäästöjen regulaatio laajenee lopulta kaikille toimialoille. Monet muutettavat asiat vaativat investointeja, ja yrityksellä, joka lähtee tekemään niitä ajoissa, on enemmän peliaikaa.”


”Kun muutama suuri toimija on saanut asian kuntoon, saatetaan muiltakin alkaa vaatia esimerkiksi kuukausittaista tai tuotekohtaista hiilijalanjäljen raportointia”, arvioi Rantanen. Ennen kaikkea asiakkaat odottavat, että yrityksen ympäristötoimista saadaan jatkuvaa ja läpinäkyvää tietoa. Se tuo siksi yrityksille yhä enemmän kilpailuetua. Ilmastopäästöjen tarkemman laskennan hyödyt leviävät eteenpäin myös yritysten arvoketjussa ja edistävät ilmastotyötä koko yhteiskunnassa.

Tämä kaikki korostaa sitä, että ilmastopäästöjen laskenta kannattaa integroida yrityksen ydinliiketoimintaan ja it-järjestelmiin. Digian Envision ERP -ratkaisua kehitetään nyt voimakkaasti tähän suuntaan muiden vastuullisuusominaisuuksien ohella.

”Hiilijalanjäljen jatkuva laskenta ei ole vielä arkipäivää, mutta muutaman vuoden päästä se on sitä varmasti”, arvioi Ugas. Tästä kehityksestä hyötyvät kaikki. ”Tämä on digitalisaation parhaita käyttökohteita”, hän tiivistää.

Tutustu Digia Envisioniin >

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi