Skip to content

Kuinka yhdistää työhyvinvointi ja liiketoiminnan mittarit? Tekoäly auttaa

Liiketoiminnasta saatavaa dataa seurataan tiukasti, mutta mihin suuntaan työntekijöiden hyvinvoinnin käyrät osoittavat – ja kuinka seurata näiden kahden asian korrelaatiota? Tekoäly tuo työntekijöille sekä esimiehille uusia keinoja hyödyntää hyvinvointidataa johtamisessa.

Organisaatioiden tämän päivän menestystekijät ja kilpailuetu perustuvat yhä enemmän paitsi älykkäisiin digitaalisiin ratkaisuihin myös erityisesti sitoutuneisiin ja hyvinvoiviin työntekijöihin. Ihmisiin, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi ja voivat työssään hyvin. Työhyvinvoinnilla on tietenkin itsessään jo eettinen arvo, mutta se on myös tekijä, joka vaikuttaa sekä asiakastyytyväisyyteen että työn tehokkuuteen. Kaiken kaikkiaan yksilöiden ja työn merkityksellisuuden huomioiminen ovat vahvaa valuuttaa, kun osaajista halutaan pitää kiinni.

Tietoa ja dataa on saatavilla valtaisat määrät ja olemmekin jo ainakin osittain oppineet valjastamaan koneoppimisen menetelmiä ja tekoälyä sen hyödyntämiseen. Sovellutukset itseohjautuvista autoista mainosten pompsahteluun aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella ovat jo varsin arkipäiväisiä esimerkkejä. Mutta missä ovat työhyvinvoinnin sovellutukset, jotka kulkisivat osana työnteon arkea, helppokäyttöisinä ja lisäarvoa tuottavina?

Tarjolla on kyllä erilaisia verkkovalmennuksia vaikkapa työnimusta ja itsensä johtamisesta, appeja ja mittareita joka lähtöön – huippu-urheilijan rannetietokoneesta askeleita ja unta analysoivaan appiin ja se työpaikan syksyinen lenkkihaaste, kehityskeskustelut ja -tavoitteet. Mutta tuntuu, että nykyiset ratkaisut edellyttävät edelleen monen käyttöpäätteen hyödyntämistä, data sirpaloituu eri ratkaisuihin ja yksilölle jää niiden yhdistämisen ja kokonaiskuvan hahmottamisen tehtävä, samalla kun omaa käytöstä pitäisi datan perusteella hissukseen muuttaa. Ei siis ihme, että moni juttu jää puolitiehen.

Entä esimies tai -nainen, missä hän on kaiken tämän keskellä? Organisaatioyksikkötason liiketoiminnallisten mittarien värähtelyn, asiakaspalautteen ja sen ehkä kerran kaksi vuodessa tehtävän henkilöstötyytyväisyysmittauksen sekä satunnaisten yksilötason kahvipöytäkeskustelujen ja mahdollisten arkipäivän tulipalohaasteiden sammuttelun ristipaineessa.

Miten sitten olla se valmentava esimies, joka sopivassa kohdin – jopa ennakoiden – osaa tukea ja auttaa ratkaisujen etsimisessä, kun useinkaan osapuolet eivät jaa samaa dataa tai edes kokonaisnäkymää keskinäisessä keskustelussaan? Urheiluvalmentamisessa on jo aikaa sitten ymmärretty paitsi hyvinvointia kokonaisvaltaisesti kuvaavan datan merkitys (mm. palautuminen, uni, harjoitteluvaste, ruokavalio, mielentila), myös sen hyödyntäminen yhteistyössä valmentajan ja valmennettavan/vien kesken. Miksi ei siis myös työhyvinvoinnissa?

AILeadWell -alusta tarjoaa näkymän työyhteisön tilaan

Yksi esimerkki työhyvinvoinnin älyteosta on AILeadWell-alusta, jossa yhdistetään tietoa ajantasaisesti eri lähteistä ja saadaan näin parempi näkyvyys työyhteisön tilasta. Tämän co-creation-henkisen lähestymisen tavoite on vahvistaa uudenlaisen hyvinvointi- ja terveystoimijoiden ekosysteemiä, jossa kehitetään yhteistyössä työhyvinvoinnin palveluja ja toimintatapoja dataa hyödyntäen.

Nykyisessä kehitysversiossa dataa kerätään paitsi koetusta työnimusta viikkotasolla, hyvinvointirannekkeiden ja appien tarjoamasta tiedosta (palautuminen, unen laatu, fyysinen aktiivisuus), työyhteisöä ohjaavista liiketoiminnallisista mittareista ja koetusta tavoitteisiin pääsemisestä. Näistä tiedoista on muodostettu viiteen keskeiseen KPI’hin yleisnäkymän luova mittaristo – koettu tavoitteisiin pääseminen, koettu työnimu, palautuminen, fyysinen aktiivisuus ja keskeisin liiketoiminnallinen organisaatioyksikön toimintaa ohjaava mittari.

Digian roolina on toimia ekosysteemissä data-integraattorina, joka kerää, yhdistää, analysoi ja visualisoi dataa eri lähteistä. Näin reaaliaikaisempaa tietoa työyhteisön tilasta sopivilla agregaattitasoilla voidaan tarjoilla niin esimiehille kuin työntekijälle siten, että anonymiteetti ja luottamus taataan.


Älykäs, valmentava johtaminen voimavarana arjessa

Kun organisaation keskeisillä toimijoilla on käytössään sama data ja yhteistyössä määritellyt ja ymmärretyt mittarit, ollaan jo paljon lähempänä tilannetta, jossa älykäs, dataohjautuva ja kokonaisvaltaisempi arkijohtaminen on mahdollista. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa indikaatiota, että juuri tällä viikolla kannattaisi käydä keskustelu työn sujuvuudesta ja jaksamisesta esimiehen kanssa. Tai että esimiehen kannattaisi tällä viikolla viestinnässään painottaa myös palautumisen ja hyvien yöunien merkitystä, koska työyhteisössä osa porukasta näyttää olevan liukumassa jo työholismin puolelle.

Näin keskeiset työhyvinvoinnin teemat voidaan saada ajantasaisemmiksi toimenpiteiksi – älyteoiksi keskelle arjen työntekoa niin työntekijän itsensä kuin esimiehen ja ylimmän johdon näkökulmasta.

 

Onko sinun työyhteisössäsi valmius lähteä mukaan älymatkalle työhyvinvoinnin merkeissä? Välineet ja alustat ovat jo olemassa, nyt enää tarvitaan rohkeutta ottaa se kuuluisa ensimmäinen askel!

Lue myös:

Uutinen: Digia rakentaa uudenlaista työhyvinvoinnin ekosysteemiä data-analytiikalla >>
Blogi: Johda itsesi hyvinvointiin datan avulla >>

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi