Skip to content

Mobiilipalveluiden kiihdytyskaista – Digian Mobile Fast Track

Asiakkaasi ovat menneet mobiiliin – toisin sanoen myös bisneksesi on mennyt mobiiliin. Mobiili ei ole enää lisäpalvelu, vaan useimmiten asiakkaidesi pääasiallinen kanava. Digia auttaa asiakaslähtöisillä toteutuksilla varmistamaan, että tavoitat asiakkaasi ja saat mobiilipalveluista täyden liiketoimintahyödyn.

Mobiilipalveluiden Fast Trackillä saat selville yrityksesi kyvykkyyden mobiilipalvelun toteuttamiseksi - pelkkä hyvä ajatus tai kauniit käyttöliittymät eivät toteutukseen aina riitä. Suunnitteluvaiheessa täytyy katsoa myös ”konepellin alle” ja selvittää kuinka liiketoimintajärjestelmät tukevat yrityksesi digitalisaatiota.

Fast Track -konsepti sopii yrityksille, jotka suunnittelevat ensimmäistä mobiilipalvelua ulkoiseen tai yrityksen sisäiseen käyttöön sekä niille, joilla on jo julkaistu mobiilipalvelu, mutta sen performanssiin ei olla aivan tyytyväisiä. Liiketoiminnalliset tavoitteet eivät ehkä ole täyttyneet tai käyttäjät ovat hylänneet sovelluksen nopeasti latauksen jälkeen.

Fast Track uuden mobiilipalvelun kehityksen veturina

Uuden palvelun Fast Trackillä konkretisoimme asiakkaan tarpeet sekä sovelluksen liiketoiminnalle tuoman lisäarvon ja luomme ylätason konseptin, jonka avulla ymmärretään sovelluksen mahdollisuudet, haasteet ja pullonkaulat asiakkaan Iiiketoimintajärjestelmiin integroiduttaessa. Projektin lopputuotoksena on yleensä palvelun käyttöliittymäprototyyppi, yhteenveto asiakkaan liiketoimintajärjestelmien soveltuvuudesta palvelun alustaksi sekä uuden palvelun arkkitehtuurikuvaus. Annamme myös suositukset toteutusteknologiasta ja alustavan kustannusarvion palvelun toteutuksesta.

Onko mobiilisovelluksesi hieman ruosteessa? - Fast Track jo julkaistulle palvelulle

Julkaistun palvelun Fast Trackin tavoitteena on ymmärtää olemassa olevan palvelun mahdolliset pullonkaulat, ongelmakohdat ja toisaalta uudelleenkäytön mahdollisuudet​. Julkaistu sovellus on mahdollisesti saanut runsaasti huonoja arvosteluja käyttäjiltä ja Fast Trackin avulla päästään käsiksi näiden arvosteluiden juurisyihin - yleensä ne tulevat aiheesta, vaikka toki poikkeuksiakin on. Fast Trackissä arvioimme nykyisen palvelun käytettävyyden ja avaamme toteutuksen mahdolliset laatu- ja suorituskykyongelmat. Lopputuloksena saat korkean tason yhteenvedon palvelun nykytilasta ja uudelleenkäytön mahdollisuuksista, sekä suositukset käyttöliittymän mahdollisten ongelmien ratkaisuun.

Läpileikkaus mobiilipalveluiden mahdollisuuksista

Viemme Fast Track -toteutukset läpi työpajavetoisesti, tutustumalla olemassa olevaan asiakkaan tarjoamaan materiaaliin ja haastattelemalla avainhenkilöitä. Työpajoissa keskitytään muun muassa siihen, miten palvelu liittyy isossa kuvassa asiakkaan liiketoiminnan tavoitteisiin. Fast Track -lopputulos käydään läpi yhdessä ja se esitellään tarvittaessa erikseen yrityksesi johdolle.

Toimintamalli antaa siis hyvän läpileikkauksen yrityksesi kyvykkyyksistä toteuttaa moderni immersiivinen mobiilipalvelu ja tarjoaa palvelun kehittämiseen aikataulu- ja budjettisuunnitelman.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi