Skip to content

Niin muuttuu maailma, Eskoni - ennusta paremmin

Megatrendit ajavat yritykset jatkuvaan muutokseen. Tuotteiden elinkaaret lyhenevät, nimikemäärät kasvavat ja laatuvaatimukset nousevat. Miten siis kysyntää tulisi hallita, kun vaihtelua on enemmän kuin koskaan aiemmin? Tässä pari käytännön vinkkiä ja tehtävälista, joiden avulla saat käännettyä ennusteet kaaoksesta kukoistukseen.

Ennusteiden avulla tulisi ymmärtää tämän hetken menekki ja arvioida tulevaisuuden menekki. Tuotteen kysyntä vaihtelee elinkaaren ja kilpailutilanteen mukaan. Lisäksi tehdään toimenpiteitä - on muutoksia, kampanjoita ja uutuustuotteita. Miten saan myynti-, tuotanto- ja ostoennusteet vastaamaan paremmin uusia tilanteita, kun toimintaympäristön muutosten määrä kiihtyy?

1. Ymmärrä kysyntä, sukella numeroihin

Mitähän kaikkea tuotteen kysyntä sisältää? Ensimmäinen askel on sukeltaa numeroiden sisään. Mikä osuus on aitoa ”perusmenekkiä”, mikä osuus on poikkeuksia ja kertaluonteisia toimenpiteitä, mikä jotain muuta? Kun kysynnän eri muodot hahmottuvat, ymmärrys kasvaa ja hallinta helpottuu. Mikä tärkeintä, epävarmuus vähenee.

2. Luo läpinäkyvyyttä

Läpinäkyvyys parantaa ennusteiden laatua. Kun muutostahti on kova ja tietoa on enemmän kuin koskaan, irrallinen Excel tai dashboard ei enää riitä. Toimiva suunnittelu vaatii enemmän. Kysynnän elementit pitää tunnistaa, kokonaiskysyntä tulee hallita ja saada yhdistettyä saumattomasti tuotannon ja hankinnan prosesseihin. Isojen muutosten ja vaihtelun hallinta on tärkeämpää kuin yksittäisen nimikkeen ennustetarkkuus. Koko prosessin pitää olla kunnossa, jotta häiriöistä ja virheistä oppii.

3. Jaa tietoa

Ennusteiden laatu nousee yhteisillä faktoilla ja yhteistyötä tehden. Faktojen avulla ymmärretään syy-seuraussuhteita ja vaikutuksia. Kun on tietoa siitä, miten toimittaja käyttäytyy, toimitusvirheet saavat oikeat mittasuhteet ja epävarmuus poistuu. Samalla keskustelu yhteistyökumppanin kanssa muuttuu tuloksellisemmaksi ja riitely vähenee.

4. Yhdistä ATK ja ihmiset

Kenelläkään ei ole kristallipalloa. Kun tietokone ennustaa, se huomioi sille annetun historiadatan ja laskee tulevaisuutta laskentakaavoilla. Se ei huomioi tulevia muutoksia riittävän hyvin, koska sillä ei ole niistä välttämättä mitään dataa.

Jos myyjä Timppa ennustaa, tulos on todennäköisesti optimistinen. Jos tuotantoinsinööri Esko ennustaa, tulos on pessimistinen. Mikään vaihtoehto ei ole täydellinen. Tärkeintä on, että ennusteiden avulla ollaan jotakuinkin oikealla hehtaarilla. Parhaisiin ennustetuloksiin päästään yhdistämällä ATK:n laskentavoima ja faktat sekä ihmisen kokemus ja intuitio.

Tehtävälista Eskon ennustetarkkuuden nostoon

Aloita ennusteiden teko tärkeimmistä asiakkaista ja tuotteista.

  • Analysoi, miten hyvin tunnemme tärkeimmät asiakkaamme, miten ennakoimme heidän muutoksia?
  • Tutki sisäisesti, löytyisikö tavoitetta ja mallia, jolla myynti, tuotanto ja osto voisi toimia yhdessä?
  • Kysy, mitä ennakointi tarkoittaa eri ihmisten, osastojen ja resurssien kannalta? Entä mitä tarkoittaa ennusteiden puuttuminen?
  • Kuuntele käyttävätkö ihmiset faktoja vai heitelläänkö fiilispohjalta?

Niin muuttuu maailma, Eskoni. Maalaisjärjellä ja muutoksia tehden voit nostaa ennustamisen uudelle tasolle. Kun on halua parantaa ja nostaa tasoa, ennustenumerot kyllä tarkentuvat. Ei samalle hehtaarille, vaan jopa samalle viivalle.

P.S. Hyviä kuvauksia Digian ja Expakin asiakkaiden ennusteiden käyttöönotoista ja hyödyistä löydät täältä >>

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi