Skip to content

Senior Trainee: Kun kehittäjästä kasvoi arkkitehti

Senior Trainee -blogisarjassa digialaiset kertovat omin sanoin työurastaan Digialla ja siitä millaista täällä on työskennellä. Tällä kertaa, meillä kolmisen vuotta työskennellyt Integration Architect Antti Kujala, kertoo omasta urapolustaan integraatiokehittäjästä integraatioarkkitehdiksi ja työstään Boomi-teknologian parissa.

Nimeni on Antti Kujala, ikää on kertynyt tähän mennessä 37 vuotta. Työskentelen Digialla integraatioarkkitehtina ja olen ollut digialainen noin kolmisen vuotta. Koulutukseltani olen tietojenkäsittelyn tradenomi ammattikorkeakoulusta ja opintoja löytyy myös yliopiston puolelta tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmasta. Ennen Digia-uraani työskentelin muun muassa taloushallinnon ja terveydenhoidon tietojärjestelmien parissa teknisenä asiantuntijana, ohjelmistotestaajana ja tiiminvetäjänä noin kymmenen vuoden ajan.

Digialle päädyin työskentelemään huomattuani mielenkiintoisen työpaikkailmoituksen, jossa haettiin kehittäjiä ja arkkitehteja työskentelemään erilaisten integraatioratkaisujen parissa. Olin tuolloin pintapuolisesti tutustunut Boomi-integraatioalustaan ja Digialla Boomi on yksi integraatioratkaisujen pääteknologioista. Myös laaja-alainen asiakaskunta eri toimialoilta vaikutti kiinnostavalta mahdollisuudelta. Digia vaikutti myös työnantajana mielenkiintoiselta – tuotteita ja palveluita löytyy laidasta laitaan, mutta silti Digian tarjooman laajuus yllätti aloittaessani työskentelyn. Laaja tarjonta mahdollistaa hienosti erityyppisissä projekteissa työskentelyn ja myös työnkierron eri roolien ja teknologisten alustojen suhteen. Myös asiakas saa tarvittaessa käyttöönsä osaamista integraatioiden lisäksi vaikkapa toiminnanohjausjärjestelmien tai data-analytiikan puolelta.

Integraatioarkkitehdin arki on vaihtelevaa ja monipuolista

Integraatioarkkitehtina toimin läheisessä yhteistyössä integraatiokehittäjien, projekti- ja palvelupäälliköiden ja myyntiorganisaation kanssa. Nykyaikaisten järjestelmäintegraatioiden avulla eri sovellusten ja palveluiden datavirrat ja rajapinnat otetaan haltuun kokonaisuutena. Tietojen pitää siirtyä järjestelmien välillä luotettavasti ja oikea-aikaisesti. Vähän nurinkurisesti integraatioratkaisu toimii silloin parhaiten, kun sen olemassaolo ei näy loppukäyttäjälle mitenkään. Mikäli integraatiot ja rajapintaratkaisut eivät toimi, tietovirrat tyrehtyvät ja pahimmillaan useamman sovelluksen toiminta käytännössä pysähtyy.

Suurin osa omasta päivittäisestä työajastani kuluu asiakasprojekteissa integraatio- ja API-arkkitehtuurin kehitystehtävissä sekä käytännön toteutuksessa. Työ sisältää niin teknisen ajoympäristön arkkitehtuurin kuin myös niiden päällä toimivien integraatiototeutusten suunnittelua. Ajoympäristöjä suunnitellessa erilaisten palvelin-, infra- ja verkkoratkaisujen osaaminen on tärkeää. Vaikka Boomi onkin ns. low code -kehitysalusta, vaatii sen päällä pyörivien toteutusten suunnittelu osaamista perinteisemmän ohjelmistotuotannon puolelta. Java, SQL, REST, XML, JSON, OpenAPI, palvelinkäyttöjärjestelmät ja erilaiset julkipilviratkaisut, kuten Azure tulevat päivittäin tutuksi. Myös erilaiset mallinnustyökalut ovat osa työkalupakkiani, vaikka suurin osa päivistä menee ”kädet savessa”.

Työnkuvani vaatii siis teknistä osaamista, uusien asioiden omaksumiskykyä ja myös kykyä toimia sujuvasti asiakasrajapinnassa.

Toinen iso osa työtäni on tukea myyntitiimiämme teknisessä pre sales -roolissa, jossa osallistun aktiivisesti myynti- ja tarjoustyöhön. Olen mukana järjestelemässä esimerkiksi asiakasdemoja, teen työmääräarvioita ja vastaan tarvittaessa myyntivaiheessa teknisimpiin kysymyksiin. Työnkuvani vaatii siis teknistä osaamista, uusien asioiden omaksumiskykyä ja myös kykyä toimia sujuvasti asiakasrajapinnassa. Myös toimialaosaaminen, esimerkiksi taloushallinnon alalta, on ollut ollut hyödyksi. Työ on hyvin monipuolista ja arkkitehdin rooli ei ole meillä mitenkään kiveen hakattu. Vaihtelu ja erityyppiset tehtävät tekevät työstä mielenkiintoista ja ne ovat yksi syy miksi hakeuduin arkkitehdin tehtäviin. Roolin monipuolisuuden vuoksi ajankäytön suunnittelu on myös tärkeää.

"Aloitin Digialla kehittäjäroolissa, mutta arkkitehdin rooli oli tavoitteenani heti alusta saakka."

Digialla tämä onnistuu esimerkiksi suorittamani integraatioarkkitehdin urapolun kautta. Urapolun puitteissa käydään läpi vanhempien arkkitehtien ja esimiestiimin tukemana integraatioarkkitehdin työtehtäviä, roolia ja työkaluja säännöllisissä työpajoissa. Samalla asiakasprojektien puitteissa aletaan ottamaan isompaa vastuuta tekemisestä. Suurimmaksi osaksi kasvu uuteen rooliin käy käytännön työtehtävien kautta työpajojen tukiessa oppimista. Urapolun kautta tavoitti hienosti kokeneempia tekijöitä ja myös muihin urapolkulaisiin. Lopputyönä esittelin kokeneemmille arkkitehdeille asiakasprojektin puitteissa tekemäni arkkitehtuurisuunnitelman.

Työskentely Digialla on ollut antoisaa

Omasta mielestäni Digia on sopivan kokoinen työnantaja – ei liian suuri eikä liian pieni. Työntekijän kehitystoiveet ja suunnitelmat otetaan hienosti huomioon sekä työsuhteen että projektityön osalta. Työnantajana Digia on joustava, mikä ainakin helpottaa perheellisen arkea. Työskentelen itse pääasiassa etänä kotoa käsin ja Digia tarjoaa etätyötä varten laitteet ja ergonomiset kalusteet kotiin kuljetettuna. Myös erilaiset työsuhde-edut, kuten lakisääteistä tasoa kattavammat työterveyspalvelut ja vakuutukset sekä hammashoitoetu perinteisten kulttuuri- ja lounasetujen lisäksi ovat kiva bonus. Työntekijällä on myös mahdollisuus varata Digian vapaa-ajan mökkejä mm. Tahkolla ja Rukalla. Digia tukee lisäksi työntekijöiden pyörittämiä vapaa-ajan kerhoja. Harrastusmahdollisuuksia löytyy urheilullisempien yhteisöjen lisäksi vaikkapa leffa- ja olutkerhoista.

Omasta mielestäni Digia on sopivan kokoinen työnantaja – ei liian suuri eikä liian pieni.

Digialla kollegojen kanssa jaetaan tietoa ja osaamista erilaisten heimotapaamisten kautta, myös teknologiarajojen yli. Varsinaisen Boomi-tiimin kanssa käymme läpi säännöllisesti kunkin projekteja ja tarvittaessa kaverilta saa apua haastavimmissakin tilanteissa. Digialla työskentelee ihmisiä hyvin monenlaisilla taustoilla, joten apua omiin ongelmiin saattaa saada yllättävissäkin yhteyksissä. Tässä suhteessa yksi Digian kulttuuriperusperiaatteista eli tiedon jakaminen korostuu hienosti.

Jos sinua kiinnostaa työskentely Digialla, käy tutustumassa tarkemmin urasivuihimme ja liity joukkoomme!

New call-to-action

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi