Skip to content

Senior Trainee: Loppukäyttäjän roolista konsultiksi Digialle

Senior Trainee -blogisarjassa päästään kurkistamaan digialaisten arkeen ja uratarinoihin. Tällä kertaa Taru Määttänen, NetSuiten parissa työskentelevä ratkaisukonsulttimme, kertoo omasta uramuutoksestaan loppukäyttäjän roolista konsultiksi ja siitä mitä hän erityisesti arvostaa Digiassa ja täällä työskentelyssä.

Olen 30-vuotias alkuperiltäni Pohjois-Karjalainen, mutta nykyisin Tamperelaistunut NetSuiten ratkaisukonsultti Digialla. Aiemmin olen tehnyt töitä mielipidetutkimusten, asiakashankinnan ja assistentin tehtävissä, mutta pisin työurani on ollut myyntikoordinaattorina NetSuitea käyttäen. Myyntikoordinaattorina tehtäviini kuului asiakaspalvelu sekä tilausten käsittely aina tilauksen saapumisesta toimitukseen ja laskutukseen asti. Pääasiassa tein toimituksia Euroopan ulkopuolelle, joten vientikaupan koukerot ja vaatimukset tulivat sitä kautta tutuiksi.  

...oli haave päästä siirtymään loppukäyttäjän roolista konsultin rooliin – löytämään ratkaisuja, jotka helpottavat loppukäyttäjien arkea ja poistavat turhaa ja toistuvaa manuaalista työtä.


NetSuite on järjestelmänä hyvin joustava ja helposti muokattavissa. Tempauduinkin myyntikoordinaattorin tehtävissäni mukaan useisiin järjestelmänkehitysprojekteihin Digian kanssa, joiden ytimessä oli helpottaa operatiivisen työn tekemistä. Vuosien varrella huomasin, että kiinnostukseni tilaustenkäsittelystä siirtyi koko ajan vahvemmin järjestelmäkehitykseen niin, että loppukäyttäjän on mahdollisimman helppo hoitaa päivittäiset työnsä – tämän innoittamana hain ja pääsin opiskelemaan tietojärjestelmäosaamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opiskeluinnon taustalla oli haave päästä siirtymään loppukäyttäjän roolista konsultin rooliin – löytämään ratkaisuja, jotka helpottavat loppukäyttäjien arkea ja poistavat turhaa ja toistuvaa manuaalista työtä.  

Digiasta välittyi kuva, jossa työntekijät nähdään ihmisinä, ei resursseina 

Aiempi yhteistyöni Digian kanssa oli jättänyt minulle kuvan ammattitaitoisesta, mutta rennon työilmapiirin omaavasta yrityksestä. Myös somessa seurasin Digiaa jo pidemmän aikaa ja siitä välittyi kuva työnantajasta, jossa työntekijät nähdään ihmisinä, ei resursseina, joille jatkuvat oppiminen ja itsensä kehittäminen on yhdistävä tekijä. Kun huomasin, että Digialla on NetSuite junior konsultin paikka auki, päätin heti laittaa hakemusta sisään ja onnekseni sain työpaikan.  

Mistä olen erityisesti pitänyt perehdytysjaksossa, on se, että meitä uusia konsultteja ei ns. ”heitetty syvään päähän” ja katsottu osataanko uida


Odotukseni Digiasta ovat täyttyneet ja olen kokenut itseni hyvin tervetulleeksi, tiimiläiset ovat olleet avuliaita. Tiimistäni valikoitunut tutor, joka on auttanut perehtymisessä ja asioiden sisään pääsyssä on helpottanut paljon näitä ensiaskeliani uudessa työssä. Suurimpia yllätyksiä Digia-urani alkutaipaleella oli, kun pari viikkoa ennen töiden alkua sain tulevalta esimieheltäni perehdytyspaketin, jossa oli jo aikataulu ensimmäisille 4 työviikolleni sekä paljon muuta hyödyllistä käytännön tietoa ensimmäisiin päiviin. Töihin oli helppo tulla, kun tiesi mitä tapahtuu ja mitä minulta odotetaan. Mahtavaa oli myös, että samana päivänä tiimissämme aloitti toinenkin uusi työntekijä, jonka kanssa saimme yhdessä pohtia ja ihmetellä kaikkea uutta. Mistä olen erityisesti pitänyt perehdytysjaksossa, on se, että meitä uusia konsultteja ei ns. ”heitetty syvään päähän” ja katsottu osataanko uida, vaan meillä on muiden konsulttien tukiverkosto taustalla ja alkuun myös toimimassa asiakaspalavereissa taustatukena, kun asiakkailta tulee kysymyksiä, joihin ei vielä itseltä löydy vastauksia. 

Vaikka aloitinkin työni poikkeusaikana, on perehdytys ja tiimiläisiin tutustuminen sujunut yllättävänkin hyvin. Toimistolla olen reilun 2 kuukauden aikana käynyt vain muutamia kertoja, joten toimisto ja sen käytännöt eivät vielä ole täysin tuttuja, mutta viikko- ja kuukausipalaverit sekä perjantaikahvittelut tiimiläisten kanssa Teamsissä, sekä hyvin matalan kynnyksen mahdollisuus laittaa viestiä tai soittaa, ovat mahdollistaneet tutustumisen ja yhteisöllisyyden tunteen syntymisen. Toki innolla odotan, että päästään kaikki tapaamaan ihan livenä ja rupattelemaan kahvitauolla enemmän muidenkin kuin oman tiimin digialaisten kanssa.  

Digian NetSuite-tiimistä löytyy vahvaa osaamista mm. talouden, tuotannon, projektitoiminnan ja asiakashallinnan saralta 

Tällä hetkellä NetSuite-tiimiimme kuuluu 13 henkilöä, jotka ovat jakautuneet Tampereen, Helsingin sekä Turun toimipisteille. Olemme tiivis tiimi, joilla jokaisella on omia vahvuuksiaan eri NetSuiten ja yritystoiminnan osa-alueista ja kyselemme toisiltamme apua tarpeiden mukaan. Itse esimerkiksi olen alkanut perehtymään toimitusketjuun liittyviin ratkaisuihin NetSuitessa aiemman osaamisen ja kiinnostukseni vuoksi. Toimitusketjuratkaisujen lisäksi tiimistämme löytyy henkilöitä, joilla on mm. vahvaa talouden, tuotannon, projektitoiminnan ja asiakashallinnan osaamista.  

Itse siirryin asiakkaan, eli loppukäyttäjän, puolelta toimittajan puolelle konsultiksi. Motivaationa tähän siirtymään perustui kiinnostukseeni tietojärjestelmiä ja niiden mahdollisuuksia kohtaan, kuin myös se, että myyntikoordinaattorin tehtävät alkoivat tuntua liian rutiinimaisilta eikä lisäkoulutus- tai etenemismahdollisuuksia ollut. Halusin tehtäviin, jossa voin aina oppia jotain uutta ja kehittää itseäni haastavissakin tehtävissä.  

Pöydän toiselle puolelle siirtyminen on ollut antoisaa ja toki aluksi haastavaa. Siirtymää on kuitenkin helpottanut se, että NetSuiten perusominaisuudet ovat jo entuudestaan tuttuja ja minun on helppo ymmärtää asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeita käytännössä. Vaikka jokin ratkaisu teknisesti ja toimittajan näkökulmasta tuntuukin hyvältä ja loogiselta, voi se näyttää aivan toiselta loppukäyttäjän silmin käytännön tekemisessä.  

Tuoreen konsultin arkeen kuuluu edelleen paljon opiskelua, mutta myös paljon työtä asiakasprojektien ja käytännön työn parissa 

Olen vielä hyvin tuore konsultti, joten työviikosta suuri osa on edelleen opiskelua. Olen mukana muutamissa asiakasprojekteissa, joista minun vastuullani on tietty osa-alue esim. myyntihinnoittelu ja alennukset NetSuitessa. Jotta voin konsultoida asiakastamme käyttöönottoprojektin yhteydessä siitä, miten he voivat luoda ja ylläpitää hinnastoja ja alennuksia, tarvitsee minun ensin opiskella ja testailla läpikotaisin NetSuiten hinnoitteluun ja alennuksiin liittyvät toiminnallisuudet. Opiskelun yhteydessä dokumentoin oppimani asiakasohjeiksi. Asiakkaan kanssa mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja esitellään palavereissa, jossa kyselemme ja kuuntelemme heidän tarpeitaan ja ehdotamme parhaita vaihtoehtoja. 

Asiakasprojektien lisäksi viikkooni kuuluu tiimin sisäisiä palavereita, tukipyyntöjen vastaanottoa ja selvittelyä, koulutuksiin osallistumista ja ensimmäiseen sertifikaattikokeeseen valmistautumista.  

Kun ongelma ratkeaa ja asiakas on tyytyväinen ratkaisuun, niin onnistumisen fiilis on hyvin palkitseva. Tämä työ sopii erityisesti ihmisille, jotka eivät ongelman edessä anna ihan helpolla periksi.


Suurimmat haasteet ensimmäisten kuukausien aikana on ollut valtava tiedonmäärä, jota olen yrittänyt imeä itseeni. NetSuite on laaja ja hyvin muokkautuva alusta, joten erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen ja niiden ymmärtäminen on työlästä, mutta onneksi tukena on osaava tiimi ja hyvää dokumentointia. Olen aina pitänyt uuden opiskelusta ja nautinkin siitä, kun saan ongelman eteeni, pääsen etsimään tietoa ja testaamaan käytännössä, kuinka sen saisi ratkaistua. Sitten kun ongelma ratkeaa ja asiakas on tyytyväinen ratkaisuun, niin onnistumisen fiilis on hyvin palkitseva.    

Tämä työ sopii erityisesti ihmisille, jotka eivät ongelman edessä anna ihan helpolla periksi. Usein ratkaisun löytäminen voi vaatia tuntikaupalla erroreita ja uudelleen yrittämistä, mutta on lopuksi palkitsevaa, kun ratkaisu toimii. Syy-seuraussuhteiden hahmottaminen on tärkeää, kuin myös asiakkaan tarpeiden kuuleminen ja ymmärtäminen. Uteliaisuudesta ja innosta oppia uutta on myös valtavasti hyötyä, sillä kukaan ei voi tietää NetSuitesta kaikkea, vaan opiskelu tulee konsulttina jatkumaan myös perehdytysjakson jälkeen läpi koko uran.

Digialla työ joustaa tekijän elämäntilanteen mukaan 

Digialla työnteko mukautuu hyvin työntekijän tarpeisiin. Työaikaa ei ole sidottu toimistoaikoihin eikä työntekopaikkaa toimistolle. Tämä on ollut itselle erityisen tärkeää, kun kesällä meille muuttanutta koiranpentua ei ole tarvinnut ensimmäisinä kuukausinaan jättää koko päiväksi yksin ja töiden ohessa suorittamieni opintojen hoitaminen ei ole tuottanut ongelmia. Digialla on myös valtavasti erilaisia mahdollisuuksia tutustua ja oppia oman tiimin ulkopuolisilta kollegoilta mm. heimotoiminnan kautta. Myös erilaisia harrastuksia tuetaan harrastekerhojen avulla, jotka mahdollistavat mm. viinimaistelua tai elokuvissa käyntiä muiden digialaisten kanssa. Koronarajoitusten vuoksi nämä ovat toki olleet pitkälti tauolla, mutta ehkä pian näihin pääsee itsekin osallistumaan.   

Työntekijöitä ei nähdä resursseina tai robotteina, vaan ihmisinä, joilla on elämä työpaikan ulkopuolella ja ymmärretään, että ihmisten jaksamisesta on huolehdittava. 


Digialla parasta on ollut työnteon joustavuus ja henkilöstöstä huolehtiminen. Erityisesti olen arvostanut sitä, kuinka toistuvasti esimiehet painottavat, että kellään ei saa olla liikaa työkuormaa vaan kuorma on jaettava tasaisesti. Täällä tehdään töitä yhdessä, toisiamme tukien ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtien. Koska konsultin työ on pääasiassa aivotyötä, työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat erityisen tärkeitä asioita.

Digian työkulttuuria ja -yhteisöä kuvailisin avoimeksi, inhimillisiksi ja motivoiviksi. Avoimuus ja tiedon jakaminen paistaa aina kulttuuriperiaatteista yksilöiden käyttäytymiseen asti. Viimeisen parin kuukauden aikana on tullut olo, että keltä vain voi kysyä apua ja vastaus kyllä jotain kautta löydetään. Odotukset uusille työntekijöille ovat kohtuulliset, eikä oleteta, että parin kuukaudenkaan jälkeen kaikki sujuu kuin vanhalta tekijältä vaan edelleen annetaan tilaa ja aikaa opetella asioita. Työntekijöitä ei nähdä resursseina tai robotteina, vaan ihmisinä, joilla on elämä työpaikan ulkopuolella ja ymmärretään, että ihmisten jaksamisesta on huolehdittava. Motivoivaa kulttuurissa on nähdä kuinka ammattitaitoisia, rohkeita ja avuliaita kollegat ovat. Se motivoi itseäkin tavoittelemaan samoja asioita.

Kulttuuriperiaatteet ohjaavat hienosti Digian toimintaa. Oppiminen, jakaminen, rohkeus ja ammattiylpeys näkyvät työarjessa avuliaana ja ammattitaitoisena tekemisenä. Asioita ja tietoa jaetaan ja työtä tehdään joutuisasti, mutta hosumatta, ammattiylpeydellä ja paneutuen.  

Haluaisitko sinä työskennellä tulevaisuudessa Digian NetSuite-tiimissä? 

New call-to-action

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi