Skip to content

Digian Monimuotoisuus-heimo on yhdenvertaisuuden asialla

Digian Heimot ovat digialaisille yksi kulttuuriperiaatteidemme mukainen tapa jakaa tietoa ja oppia uutta. Heimot ovat saman kiinnostuksen kohteen ympärille rakentuneita yhteisöjä, joissa työajalla keskustellaan ja käsitellään valittua aihealuetta. Yksi näistä yhteisöistä on Monimuotoisuus-heimo, joka työskentelee monimuotoisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Digialla.

Monimuotoisuus-heimo on myös mukana edistämässä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mukaan ottamista Digialla. Osana heimon toimintaa järjestetään esimerkiksi LGBTQIA+ -yhteisön afterworkeja, joissa digialaisilla on mahdollisuus verkostoitua ja tutustua turvallisessa ympäristössä ja keskustella aiheesta. Digialla onkin tehty monen vuoden ajan töitä monimuotoisuusteemojen parissa ja Digia on tänä vuonna myös Helsinki Pride -kumppani.

LGBTQIA+ Aftereiden ytimessä ovat inklusiivisuus ja turvallisuus

Pauliina Raivio ja Vesa Hack ovat kaksi aktiivista Monimuotoisuus-heimon jäsentä, jotka ovat olleet mukana luomassa ja ylläpitämässä LGBTQIA+ After work -toimintaa Digialla.

”Tuntui tärkeältä tehdä jotain konkreettista ja kivaa osoittaaksemme käytännön tukea vähemmistöihin kuuluville sekä vähemmistöihin positiivisesti suhtautuville työntekijöillemme. Haluamme kehittää Digiasta työpaikan, jossa ihmiset uskaltavat olla rennosti omia itsejään ilman, että tarvitsee yhtään pelätä tulevansa tuomituksi minuutensa vuoksi”, Digialla Head of designina työskentelevä Vesa kertoo.

”Aloitin Digialla hieman yli viisi vuotta sitten. Se oli aikaa ennen kuin Monimuotoisuus-heimoa oli vielä perustettu. Silloinen puolisoni oli kanssani samaa sukupuolta ja koitin kovasti skannailla uskaltaako asiaa ilmaista kollegoille”, Software Developerina työskentelevä Pauliina muistelee. ”Omaa uraa aloittelevana junnuna pelkäsin paljonkin sitä, että voiko tällainen yksityiskohta itsestä tehdä hallaa ammatillisessa mielessä. Haluan olla mukana tekemässä tasa-arvotyötä siksi, ettei tulevaisuudessa Digialla tarvitsisi olla huolissaan tällaisista, itselle hyvin arkipäiväisistä asioista”, hän jatkaa.

LGBTQIA+ Aftereiden tavoitteena on luoda työpaikalle turvallinen ja tukeva verkosto, jossa kaikki voivat tuntea olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi. “Tällainen työpaikan sisäinen verkosto on tärkeä tuki, sillä se edustaa luotettavaa ja turvallista tahoa, jonka puoleen voi matalallakin kynnyksellä kääntyä, mikäli kohtaa juuri tähän teemaan liittyvää epäasiallista kohtelua,” Pauliina selittää.

Vesa puolestaan korostaa aftereiden inklusiivisuutta ja psykologista turvallisuutta. “Meille oli alusta asti selvää, että aftereille ovat tervetulleita kaikki digialaiset, identifioituivat he sitten henkilökohtaisesti jonkin vähemmistön jäseneksi tai eivät,” hän toteaa. Aftereilla on mahdollisuus tutustua kollegoihin, jakaa ajatuksia ja nauttia yhdessäolosta juoman ja pienen purtavan merkeissä.

Työnantajan tuki Pridelle on tärkeää 🏳️‍🌈

Vesa ja Pauliina arvostavat Digian tukea vähemmistöille ja kokevat, että Pride-kumppanuus on osoitus sitoutumisesta tasa-arvoiseen kohteluun ja diversiteetin kunnioittamiseen.”Digian johdon ja kollegoiden tuki asialle on ollut vuosien mittaan tärkeää, kun eteen on tullut haastavia keskusteluja monimuotoisuudesta. Koen, että Pride-kumppanuus on yksi osoitus tästä johtomme ja asiantuntijayhteisömme sitoutumisesta vähemmistöjen tasa-arvoiseen kohteluun, inklusiivisen kulttuurin kehittämiseen ja diversiteetin kunnioittamiseen”, Vesa kertoo.

On hyvä muistaa, että Pride on paljon enemmän kuin vain juhla; se on voimakas mielenosoitus ja yhteisön kokoontuminen, joka vaatii tasa-arvoa ja juhlii monimuotoisuutta. “Vaikka nykyään monet mieltävät Priden lähinnä hauskanpitona, se ei missään nimessä ole tapahtuman ainoa funktio,” Pauliina painottaa. Vuosien marssimisen jälkeenkin matkaa on vielä jäljellä.

Vesa korostaa Priden historiallista merkitystä ja sen roolia perusihmisoikeuksien vaatimisessa. “Pride sai alkunsa 60- ja 70-lukujen vaihteessa, kun New Yorkissa poliisin ja yhteisön häirintään kyllästyneet pääasiassa transsukupuoliset henkilöt aktivoituivat vaatimaan perusihmisoikeuksia,” hän kertoo. Vesalle Pride merkitsee ylpeyttä itsestään ja muista vähemmistöjen edustajista sekä rohkeutta vaatia samantasoisia oikeuksia. “Priden suosion kasvu ja kehittyminen suurtapahtumaksi on toki merkityksellistä, sillä se osoittaa, että tuki asialle on laajaa ja vankkaa,” hän toteaa.

Pauliina kertoo, että Pride-kulkueen “Marching for those who can’t” -blokki on hänen mielestään erityisen vaikuttava ja herättää tunteita. “On sille joskus puistossa itkettykin,” Pauliina myöntää. 

Arjen pienistä teoista muodostuvat turvallisen ympäristön rakennuspalikat 

Turvallisuuden tunne työpaikalla syntyy arjen pienistä teoista, joilla jokainen voi edistää inklusiivista ilmapiiriä. “Ihmisistä ei kannata olettaa mitään ja kaikkia kannattaa kohdella kivasti” Pauliina korostaa. Hän mainitsee myös Digian sateenkaariavainnauhan käytön merkityksen. Digialaisille on jo monena vuonna jaettu sateenkaariavainnauhoja ja läppäritarroja, joiden avulla henkilöstö voi osoittaa näkyvän tukensa tasa-arvoiselle ja monimuotoiselle työelämälle sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, ja luoda turvallisempaa tilaa ympärilleen. “Sateenkaariavainnauha voi tuntua oudolta ajatukselta, mikäli asia ei juuri itseä kosketa, mutta sitä käyttämällä voi helposti ilmaista, että diggaa ihmisoikeuksista ja pitää kaikkia samanarvoisina”, Pauliina kuvailee.

Myös Vesa painottaa avoimuuden ja kunnioituksen merkitystä monimuotoisuudelle. “Tärkeintä on osoittaa olevansa avoin monimuotoisuudelle ja puhua kunnioittavasti ihmisistä,” hän sanoo. ”Toivoisin myös, että epäkunnioitettavaan puheeseen puututtaisiin herkemmin”, Pauliina täydentää.

”Toisen ihmisen tasavertaisuus, nähdyksi tuleminen ja olemassaolon oikeus eivät saa olla mielipidekysymyksiä, joita on yhtä OK kannattaa kuin vastustaa. Kohtelulla ja sanoilla on väliä, erityisesti siksi, että seksuaalisuus ja sukupuoli ovat ihmisyyden merkityksellisintä ydintä”, Vesa pohtii. ”Useimmat meistä ovat joko olleet tai ovat edelleen herkässä vaiheessa oman kasvunsa ja kokemustensa kanssa. Asiallisella, kunnioittavalla kohtelulla varmistamme myös, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret saavat hyvän aloituksen työelämässä”, hän jatkaa. 

Tietoisku Monimuotoisuus-heimosta 💡

Digian Monimuotoisuus-heimo on monimuotoisuusteemoista kiinnostuneiden digialaisten yhteisö, joka järjestää säännöllisesti kokouksia, joissa jäsenet voivat jakaa henkilökohtaisia kokemuksiaan ja ideoitaan. Heimon Teams-kanava tarjoaa alustan keskustelulle ja tiedon jakamiselle. Heimo myös julkaisee blogikirjoituksia ja järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia, jotka tukevat Digian monimuotoisuus- ja inklusiivisuustavoitteita sekä Digian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.  
 
Monimuotoisuus-heimo on sitoutunut luomaan ympäristön, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Heimon toiminta voi kattaa aiheita, kuten vammaisuus, häiriöt, krooniset sairaudet, kielikysymykset ja kansainvälisyys, etnisyydet, sukupuolten tasa-arvo ja moninaisuus, ikäasiat ja mielipiteiden moninaisuus. Heimon säännöt, kuten hyväksyntä, kunnioitus, harkinta ja mielipiteiden vapaus, ohjaavat kaikkea toimintaa, varmistaen, että jokainen jäsen voi osallistua toimintaan avoimesti ja turvallisesti. Heimon toiminta on esimerkki siitä, miten Digialla ei ainoastaan puhuta monimuotoisuudesta, vaan myös sitoudutaan sen rakentamiseen ja edistämiseen.  

 Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi