Skip to content

Senior Trainee: Työ Defence-yksikössä on jatkuvaa oppimista

Digian Senior Trainee -blogisarjassa digialaiset kertovat omin sanoin työurastaan ja siitä millaista meillä on työskennellä. Olen Juha Leppänen ja toimin Digian Defence-yksikössä projektipäällikkönä sekä konsulttina. Työnkuvaani kuuluu ohjelmistokehityksen lisäksi vahvasti erilaiset turvallisuuden hallintaan liittyvät tehtävät. Kerron tässä blogissa teille, miksi itse viihdyn Digialla ja miten näen Digian työyhteisönä. 

Valmistuessani Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitokselta en osannut kuvitella, että jossain vaiheessa päädyn työskentelemään ICT-alalle, vaikka omasta mielenkiinnosta opiskelinkin vaihto-ohjelmassa kieliteknologiaa. Niin vain kävi, että ensimmäinen työpaikka avautui ohjelmistojen lokalisoinnin parissa Microsoftilla ja sitä kautta alkoi polku ICT:n ihmeellisessä maailmassa. 

Digialla aloitin 6 vuotta sitten.  Sitä ennen polun varrella osaamista ja kokemusta on karttunut niin globaaleista korporaatioista kuin pienistä startupeistakin. Matkaan mahtuu kaksi ulkomaankomennustakin. Kun koitti aika katsoa uusia haasteita, niin haussa oli edellistä 8 hengen yritystä suurempi firma, mutta paluuta isojen korporaatioiden maailman halusin välttää. Etsin yhteisöllisyyttä ja joustavuutta, mutta samalla aiempaa laajempaa kollegajoukkoa osaavia ammattilaisia ja ehkä vähän isompia haasteita. 

Digia oli tuttu nimenä, mutta mielikuva yrityksestä oli kovin ohut. Silloisella 800 henkilön henkilömäärällä firma oli oman hakukriteeristön ylärajalla, mutta päätin kuitenkin katsoa projektipäällikön paikkaa. Rekrytoinnissa minut vakuutti silloinen rekrytoiva esihenkilö – suorasanainen, avoin ja käytännönläheinen kaveri, joka sai haastattelutilanteen tuntumaan tuttujen työkavereiden kahvihetkeltä. Sopimus allekirjoitettiin nopealla aikataululla ja työt alkoivat sovitun lomajakson jälkeen.  Tuosta hetkestä yritys on kasvanut ja muuttunut. Haastattelutilanteessa aistimani toiminta on jalostunut Digian kulttuuriperiaatteiksi. Nopea kasvu on tietysti luonut tarvetta tarkastella toimintamalleja uudelleen ja siinä on mielestäni pääosin onnistuttu. 

Digialainen on elämänmittaisesta oppimisesta ja tiedon jakamisesta innostuva, rohkea ammattilainen

Otsikko osui silmään aikaisemmasta Digian blogista. Uudelleen käytän sitä, koska se vastaa sekä kulttuuriperiaatteitamme, jotka kannustavat meitä oppimiseen, jakamiseen, rohkeuteen ja ammattiylpeyteen, että kuuden vuoden kokemustani Digialla. 

Matka kansainvälisen viestinnän laitokselta ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden maailmaan on edellyttänyt jatkuvaa oppimista sekä rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Digialla minulla on ollut useampi esihenkilö, mutta jokainen heistä on kuunnellut toiveitani urakehityksestä ja auttanut etsimään oman kokoisia haasteita, joissa uuden oppiminen on tapahtunut kurssien ja koulutusten avulla, mutta samalla olen päässyt soveltamaan asioita käytännön työssä. SAFE- ja Scrum-sertifioinnit tukivat työtä asiakkaalle tehtävässä agile transformaatio -ohjelmassa. Nykyisessä Puolustusvoimien toimeksiannossa tuemme asiakasta digitalisaatiokyvykkyyden kehittämisessä sekä digitalisaation hyötyjen tuomisessa suorituskykyjen kehittämiseen. Se on arkista toiminnan ja teknologian kehittämistä, mutta samalla meille tarjoutuu ja meitä kannustetaan syventämään toimialan tuntemusta. Tätä tukee esimerkiksi pääsy NATOn koulutusportaaliin. Lisäksi kollegat ympäri taloa ovat aina olleet valmiina sparraamaan ja coachaamaan uuden oppimisessa. 

Defence-tiimissämme on täysi kattaus eri rooleja, kuten arkkitehtejä, liiketoimintakonsultteja, ohjelmistokehittäjiä ja projektipäälliköitä. Tiimissä on myös moninainen kattaus ihmisiä eri puolilta Suomea. Digialla ihmisen on helppo olla oma itsensä, mikä näkyy rentona ja positiivisena ilmapiirinä – mikä välittyy myös asiakaslähtöisenä ja tuloksellisena toimintana asiakkaillemme. Toimialan lisäksi meitä yhdistää se, että apua saa aina, kun sitä tarvitsee eli yhdessä tiedämme enemmän. Lisäksi ammattiylpeys ei ole sanahelinää, vaan seisomme työmme takana, tavoittelemme asiakkaan etua, vaikka se välillä edellyttäisi asiakkaan kovaakin haastamista.

Työkalupakista oikea työkalu oikeaan tarpeeseen

Tällä hetkellä rooli on konsultoiva ja arki koostuu pitkälti asiakkaiden kanssa työskentelystä. Olemme aidosti osa asiakkaan tiimiä, jonka tehtävänä on edistää tavoitteen mukaista toiminnan muutosta. Arki koostuu maanantain suunnittelupalaverista, missä katsotaan viikon toimenpiteitä yhdessä asiakkaan kanssa ja haetaan tarvittavat linjaukset tai päätökset. Digia-tiimimme pitää aamuisin dailyn, jossa varmistetaan, että kaikki pystyvät edistämään sovittuja tehtäviä tai sovitaan tukitarpeista tiimin tehtävien saamiseksi maaliin. Päivä ja viikko rytmittyvät sitten asiakaspalaverien sekä omien tehtävien edistämisen välillä. 

Kuvailisin omaa osaamistani ja rooliani tiimissä generalistiksi. Minulla on laaja osaaminen koko ICT-tekemisen kirjosta. Olen matkan varrella pyrkinyt keräämään työkalupakkiini työkaluja siten, että tarvittaessa löytyy oikea työkalu oikeaan tehtävään. Kansainvälisen viestinnän koulutus ei ole mennyt hukkaan, sillä työssä merkittävä osuus on vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Opinnoissa painotettiin paljon skoposta.  Kreikan sana skopos tarkoittaa tavoitetta tai päämäärää. Viestinnässä joutuu pohtimaan, kenelle teksti on tarkoitettu ja mikä sen funktio on. Jatkokysymyksenä tulisi esittää Minkä vaikutuksen haluan saada aikaan viestilläni? Tästä oma työni koostuu tänä päivänäkin – asiakas haluaa saada aikaan toiminnan muutosta uuden teknologian keinoin.  Syöksyminen teknologioihin ja uudistuksiin saattaa aiheuttaa vauhtisokeutta ja ”miksi” tai ”minkä vaikutuksen haluat saada aikaan” on monesti pysäyttävä kysymys, joka laittaa tiimin ja asiakkaan miettimään. 

Opintojen eduksi voi laskea myös sen, että osaa hakea, jäsennellä ja muokata tietoa tarpeen mukaan. Se mitä opinnoissa ei kerrottu on, mitä erilaisia kehyksiä on ja miten niitä voi hyödyntää. Kurssittauttumisen ja käytännön tekemisen kautta projektinhallinnan ja ketterän kehityksen mallit ja kehykset ovat tulleet tutuiksi ja olen oppinut hyödyntämään niitä tilanteeseen sopivalla tavalla. Toimeksiantojen puitteissa työkalupakkiin on kertynyt iso joukko eri kehikoita; ADKAR, ArchiMate, LSC, ISO27100, KATAKRI, NAF, NIS2, OWASP, joita soveltamalla pystyy auttamaan asiakkaita laajojen kokonaisuuksien jäsentelyssä tuotoksiksi ja toiminnaksi.  Oman syvän teknisen osaamisen rajoittuneisuus tuskastuttaa itseä aina välillä, mutta toisaalta se auttaa minua usein keskusteluissa eri sidosryhmien kanssa, kun ei syöksytä hienojen teknologisten mahdollisuuksien syövereihin ennen kuin se ”miksi” on selvillä. Tiimissämme yhteistyö on voimaa ja erinomainen lopputulos vaatii kaikkien tiimiläisten panosta ja kaikilla on oma roolinsa onnistumisen saavuttamisessa.

Pieni suuri firma

Kuuden vuoden aikana Digia on kasvanut kannattavasti ja tasaisesti. Hienointa on, että kasvun ohella on pystytty ylläpitämään tai jopa vahvistamaan kulttuuria ja entisestään parantamaan työyhteisön toimintaa.  Globaaleihin kilpailijoihimme verrattuna Digia on pieni, joustava ja suomalainen. Samalla moniin kilpailijoihin verrattuna Digialla on laaja palvelutarjoama ja osaaminen, mikä mahdollistaa sen, että olemme mukana asiakkaiden isoissa merkittävissä hankkeissa. Erityispiirteenä on, että Digia tuottaa monia yhteiskunnallisesti merkittäviä palveluita ja toimimme usean turvallisuussektorin viranomaisen kanssa. 

Laaja palvelutarjoama ja isot hankkeet ovat osaltaan mahdollistaneet sen, että olen pystynyt vaikuttamaan siihen, mitä teen ja päässyt osallistumaan mielenkiintoisiin ja merkityksellisiin projekteihin. Samalla olen voinut haastaa itseäni oppimaan uusia asioita ja tekemään asioita eri tavalla. 

Onko teillä pitsaperjantai?

Tämän kysymyksen kuulin ollessani haastattelemassa nuorta kehittäjää yksikköömme.  Jouduin vastaamaan, että meidän tiimissä ei ole, mutta tiedän, että Digialla on sellaisiakin tiimejä – eikä mikään estä luomaan uutta käytäntöä.  Koko Digian tasolla toimistoilla järjestetään vapaamuotoisia after work -tapahtumia. Lisäksi perinteisiin kuuluvat harrastekerhojen OpenClub-messut ja kesäjuhlat.  Aktiiviset Open Club -kerhot ovat Digian tukemia digialaisten harrastekerhoja, joita löytyy kaikilta paikkakunnilta ja moniin tarpeisiin – Helsingin OpenHeppakerhosta Tampereen ampumaharrastajien OpenTarget-kerhoon tai Jyväskylän OpenFilmClubiin.

After workit on hieno tapa tavata digialaisia rennossa tapahtumassa varsinkin, kun pääosa työviikosta kuluu etätöissä tai asiakkaalla. Työni on joustavaa niin paikan kuin ajankin osalta. Tämä mahdollistaa yksityiselämän tarvitseman jouston, esimerkiksi perheen ja harrastusten suhteen. Jousto tukee myös omaa aktiivista liikuntaharrastusta. Olen myös oppinut arvostamaan Digian erittäin kattavaa työterveyshuoltoa ja sairauskuluvakuutusta, kun harrastetoiminnan seurauksena on välillä jouduttu paikkaamaan miestä toimintakuntoon. Onneksi en harrastustoiminnan vuoksi ole joutunut hyödyntämään hammashoitoetua, mutta tarkastukset ja ennaltaehkäisevä hoito on hieno etu. Digia tarjoaa monia etuja, joista suureen osaan ei koskaan tule perehdyttyä, mutta pitkästä listasta olen poiminut hyvinvointiini liittyviä etuja, kuten liikunta- ja kulttuurietu, hierontasaldo, vapaa-ajan asunnot ja työsuhdepyörä.

Haluatko sinä myös työskennellä korkean tietoturvan ratkaisujen parissa?

Kenties osin iän myötä, osin tämän hetken geopoliittisen tilanteen myötä toiminta Defence-yksikössä tuntuu itselle merkitykselliseltä ja tärkeältä ja se on merkittävä motivaatiotekijä mahtavien kollegoiden lisäksi. Yksikkömme kasvaessa etsimme myös uusia osaajia liittymään digialaisten kovan tason ammattilaisten joukkoon. Jos haluat olla osa tärkeitä kansallisia asiakashankkeita, jossa voit jättää käden jälkesi suomalaiseen arkeen, kannattaa sinun tutustua tarkemmin sivuiltamme meillä työskentelyyn, etuihimme sekä avoimiin työpaikkoihimme.

Ehkä pian työskentelemme saman projektin parissa!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi