Skip to content

UNA Ydin integraatio ja tiedonhallinta pyrkii ratkaisemaan tiedon jakamisen haasteen sosiaali- ja terveyssektorilla – näin ratkaisu toteutetaan

UNA Ydin on osa UNA-kehitystyötä, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen järjestelmäuudistus sosiaali- ja terveyssektorilla. Digian SOTE-toimialan pääarkkitehti Jussi Seilola avaa blogissamme UNA Ydin integraation ja tiedonhallinnan ratkaisun toteutusta.

Suomessa ollaan suuren haasteen edessä, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä joudutaan pohtimaan laajasti uudelleen. Yksi suurista esteistä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle ovat olleet nykyiset tietojärjestelmät, jotka eivät tue tiedon jakamista eri toimijoiden kesken. UNA Ydin integraation ja tiedonhallinnan ratkaisu mahdollistaa asiakkuustietojen hyödyntämisen valtakunnallisesti. Ratkaisun toteuttaa Digia-Atostek -konsortio.

Pähkinänkuoressa UNA Ydin integraatio ja tiedonhallinta ottaa vastaan tai hakee asiakastietoa lukuisista eri lähteistä, koostaa tiedot yhteismitalliseen muotoon sisäiseen avoimeen tietomalliin ja tarjoaa tiedot käytön hetkellä avoimien rajapintojen kautta tietoa tarvitseville järjestelmille tai sovelluksille.

Myöhemmässä vaiheessa mahdollistetaan myös tiedon tallentaminen toiseen suuntaan, eli käyttäjäsovelluksista ja -järjestelmistä UNA Ytimen kautta suoraan lähdejärjestelmiin.

Kuva 1: UNA YDIN integraation ja tiedonhallinnan ratkaisu mahdollistaa asiakaslähtöiset palvelut sekä palvelukehityksen sotessa. 

Näin UNA Ydin integraatio ja tiedonhallinta toteutetaan

Ratkaisun suunnittelussa on painotettu seuraavia suunnitteluperiaatteita:

 • Alhaiset elinkaarikustannukset
 • Modulaarisuus ja moduulien pieni raekoko
 • Avoimuus ja toimittajariippumattomuus
 • Ekosysteemiajattelu
 • Tuotantotestattujen moduulien käyttö
 • Muutoskyky ja jatkuvuus

Suunnitteluperiaatteet toteutetaan ratkaisussa mm. seuraavilla tavoilla:

 • Julkisten pilvipalveluiden, mikropalveluarkkitehtuurin ja lisenssivapaiden avoimen lähdekoodin komponenttien täysimittainen hyödyntäminen mahdollistaa ketterän kehityksen ja skaalautuvuus- ja kustannushyötyjen saavuttamisen.
 • Kansainvälisesti kehitettävä ja avoin openEHR-tietomalli tukee ekosysteemin kehittymistä.
 • Ratkaisun muutoskyky ja jatkuvuus varmistetaan aidolla modulaarisuudella, jossa moduulien raekoko on riittävän pieni ja ratkaisun osat on liitetty toisiinsa avoimin ja dokumentoiduin API-rajapinnoin.
 • Valmiiden tuotantotestattujen eRA-valmisohjelmiston toiminnallisuuksien käyttäminen kansallisten tietolähteiden integroinnissa.

Kuva 2: UNA Ydin integraation ja tiedonhallinnan ratkaisuarkkitehtuuri

Ratkaisun kapasiteetti- ja sovellusalustana käytetään julkista Amazon Web Services (AWS) -pilvialustaa. Ratkaisun tarjoamalla alustalla on mahdollista ottaa joustavasti käyttöön erilaisia innovatiivisia palveluita sote-sektorin tarpeisiin. Ratkaisun alustavalinta mahdollistaa helposti muun muassa tekoälyn ja koneoppimisen viimeisimpien innovaatioiden kustannustehokkaan ja ketterän hyödyntämisen.

Ratkaisun keskiössä avoin openEHR-tietomalli

Ratkaisumme keskiössä on kansainvälisesti yleisesti käytössä oleva openEHR-tietomalli, jonka ympärille on rakentunut laaja maailmanlaajuinen ekosysteemi. openEHR-tietomalli on avoin kaikille käyttäjilleen ilman riippuvuuksia järjestelmätoimittajiin. Tietomalli pohjautuu kansainvälisiin käytäntöihin ja standardeihin.

Tietomallin kehittämisestä vastaa openEHR Foundation. Tietomallin sisällön kehittäminen tapahtuu pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. openEHR:n ideologia perustuu avoimuuteen niin, että lähtökohtaisesti projektit jakavat tuotoksensa yhteisölle ja tuotokset ovat vapaasti muiden projektien hyödynnettävissä joko sellaisenaan tai muokattavissa projektin tarpeita vastaaviksi.

Kansallisten integraatioiden pääosassa eRA

Ratkaisu käyttää kansallisissa integraatioissa tuotantotestattua eRA-valmisohjelmistoa. eRA on Kanta-sertifioitu A-luokan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä. Sertifiointi kattaa sähköisen lääkemääräyksen, potilastiedon arkiston, sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja Kanta-välityspalvelun. eRA-valmisohjelmistoon on toteutettu mm. seuraavat kansalliset integraatiot:

 • Potilastiedon arkisto / Kanta
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto / Kanta (Kansa)
 • Sähköinen lääkemääräys ja lääketietokanta / Kanta
 • Toimikorttien sulkulista / VRK
 • Koodistopalvelu / THL
 • Ammattilaisten rekisteri / Terhikki ja Suosikki - Rooli- ja attribuuttipalvelu / Valvira
 • Organisaatioiden rekisteri / Valveri / Valvira

Kansallisiin yhteiskäyttöisiin palvelutietovarantoihin ja rekistereihin kuten esimerkiksi Väestötietojärjestelmään kytkeydytään Suomi.fi-palveluväylän kautta käyttäen Suomi.fi-liityntäpalvelinta.

Lue myös tiedotteemme: Digia ja Atostek voittivat kilpailutuksen digitaalisen tiedonkulun uudistamisesta sosiaali- ja terveyssektorilla

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi