Skip to content

Digia kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötään UN Global Compactin koulutusohjelmassa

UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, jonka jäsen Digia on ollut vuodesta 2023 alkaen. Osana Target Gender Equality Accelerator -ohjelmaa vahvistamme työtämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

YK:n yritysvastuualoite UN Global Compact on kehittänyt Target Gender Equality Accelerator -koulutusohjelman, jossa yritykset oppivat asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja laatimaan toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-arvon, moninaisuuden ja samapalkkaisuuden edistämiseksi. Digia on yksi 16 suomalaisyrityksestä, jotka ovat mukana koulutusohjelmassa. Kokonaisuudessaan ohjemaan osallistuu yhteensä 41 yritystä Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

”Global Compactin jäsenenä Digialla on mahdollisuus hyödyntää erilaisia aloitteen tarjoamia koulutuksia ja materiaaleja oman vastuullisuutensa kehittämiseksi. Eritasoisia sisältöjä on tarjolla niin ympäristövastuukysymyksiin kuin sosiaalisen vastuun alueisiin liittyen. Päätimme tarttua ensimmäiseksi Target Gender Equality Accelerator -koulutuskokonaisuuteen kehittääksemme edelleen yrityksemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Monialaisessa kansainvälisessä koulutusohjelmassa saamme varmasti hyvää sparrausta ja vinkkejä kehittämiseen”, kuvaa Digian kestävän kehityksen johtaja Anne Puntari.

Elokuussa alkaneeseen koulutusohjelmaan sisältyy koulutuksia muiden yritysten kanssa sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutusohjelma päättyy maaliskuussa naistenpäivänä.

”Koulutusohjelman avulla saamme tukea ja tietoa tavoitteiden ja mittareiden asettamiseksi, sekä vinkkejä käytännön keinoista asioiden edistämiseksi”, koulutusohjelmaan osallistuva Digian HR Business Partner Liisa Onninen kertoo.

Koulutusohjelma tukee Digian tasa-arvo ja yhdenvertaisuustavoitteita, joita ovat muun muassa naisten kannustaminen IT-alalle, tasaisempi sukupuolijakauma eri tehtävissä ja palkkatasa-arvo.

”Naisten vahva osallistuminen helpottaa teknologia-alan osaajapulassa. Monimuotoinen tekijäjoukko tuottaa myös kaikille soveltuvia IT-palveluita ja tuotteita”, Onninen päättää.

Lisätietoja:

Anne Puntari
Kestävän kehityksen johtaja
p. 040 747 3357, anne.puntari(a)digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com