Skip to content

Digia kehittää tietoturvakäytäntöjään – ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti laajenee Digialla

Kansainvälisen ISO 27001 -tietoturvasertifikaatin  kattavuus Digialla laajenee. Sertifikaatti on osoitus pitkäjänteisestä työstä tietoturvan kehittämiseksi – maailmassa, jossa tietoturvan merkitys korostuu enemmän kuin koskaan.

Yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla. Kehitys tuo tullessaan paitsi hyötyjä, myös tietoturvaan liittyviä riskejä. Koska nämä riskit monipuolistuvat ja kyberrikollisuuden muodot kehittyvät kaiken aikaa, organisaatioiden on jatkuvasti kehitettävä ja tarkennettava tietoturvaan ja -suojaan liittyviä käytäntöjään.

Digian tavoite on taata korkea tietoturvan taso kaikissa asiakastoteutuksissamme. Merkiksi siitä Digia saavutti syksyllä 2022 kansainvälisen ISO 27001 -tietoturvasertifikaatin. Marraskuun 2023 vuosiauditoinnissa sertifikaatti laajeni koskemaan uusia liiketoimintoja Digian Managed Services ja Financial Platforms -palvelualueiden sisällä. Myös uusia toimipisteitä sertifioitiin: nyt Digian toimipaikoista Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Rauma ovat sertifikaatin piirissä.

”Meille Digialla on keskeistä, että pystymme toimimaan asiakkaidemme luottamuksen arvoisesti kaikissa tilanteissa. Tietoturva on kaikkien asiakastoteutustemme keskiössä. Sertifikaatti on merkki siitä, että otamme tietoturva-asiat hyvin tosissamme. Olen erittäin tyytyväinen, että monet liiketoimintamme ovat saavuttaneet sertifikaatin ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet sen eteen töitä ”, Managed Solutions -palvelualueen johtaja Janne Tuominen kiittelee.

Sertifikaatti on merkki luotettavuudesta tietoturva-asioissa

ISO 27001 on kansainvälinen tietoturvahallinnan standardi, joka tarjoaa organisaatioille toimintamallin tietoturvahallinnan toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Sertifikaatti myönnetään organisaatioille, joiden toiminta on auditoitu standardin mukaiseksi.
Digialla sertifikaatin saaminen on edellyttänyt muun muassa turvallisuudenhallinnan politiikkojen, prosessien ja ohjeiden kehittämistä. Näitä ohjeita noudattaa koko Digia, vaikka vain osa liiketoiminnoista kuuluu ISO 27001 -sertifioinnin piiriin ja noudattaa ISO 27001 -mukaisia turvallisuuskontrolleja.

”Sertifikaatin avulla voimme tuoda näkyväksi Digian tietoturvakäytänteiden korkeaa tasoa: se on yksi keino kommunikoida asiakkaillemme, että olemme tietoturvan osalta luotettava kumppani. Sertifikaattiin liittyy myös jatkuvan kehityksen ajatus, joten se kannustaa meitä koko ajan tarkastelemaan ja parantamaan käytäntöjämme” kertoo operatiivinen johtaja  Samuli Savolainen, joka veti ISO 27001 -hanketta Managed Solutions -palvelualueen osalta.

”Finanssisektorin liiketoiminta on ytimeltään luottamusbisnest ä, ja toimiva tietoturva on yhä merkittävämpi osa tämän luottamuksen perustaa. ISO 27001 -sertifioituminen on konkreettinen osoitus siitä, että otamme asiakkaidemme liiketoimintaympäristön vaatimukset vakavasti ja että olemme valmiita panostamaan asiakkaillemme kriittisten vaatimusten toteuttamiseen ja ennakointiin”, toteaa johtaja Sami Vallinkoski, joka toimi Financial Platforms -palvelualueen ISO 27001 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoja:

Janne Tuominen
Senior Vice President, Managed Solutions, Digia
P. 040 839 4370
janne.tuominen(a)digia.com

Mikko Jylhä
Chief Security Officer, Digia
P. 050 373 6669
mikko.jylha(a)digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com