Skip to content

Digia luo turvallisuutta yhteiskunnan kriittisten toimijoiden pelikentässä

Yhteiskunnan toimivuuteen liittyviä kriittisiä tekijöitä ovat muun muassa turvallisuus-, puolustus- ja pelastustoiminnot. Näistä erityisesti turvallisuudella on laajasti ehkäisevä rooli – on parempi olla ennakkoon viisas, jolloin turvallisuuteen negatiivisesti vaikuttavien tilanteiden syntymistä voidaan välttää ennakkoon ja välttyä mahdollisesti vaikkapa pelastusta vaativilta toimilta.

Kevään 2022 aikana myös suomalaisessa yhteiskunnassa on koettu turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia. Muuttunut turvallisuusilmasto on vaikuttanut eri toimijoihin; viranomaistahoissa se on näkynyt esimerkiksi mediassakin tiedotettuina kyberturvallisuuteen vaikuttavina hyökkäyksinä tai vaikutusyrityksinä. Laajat kyberhäiriöt vaarantavat yhteiskunnan toimintakyvyn ja pahimmillaan kansalaisten turvallisuuden. 

Digialla on pitkä historia suomalaisten viranomaistahojen kanssa toimimisessa ja valmiudet erityisesti tilainteisiin, joissa korostuvat erityisen korkeat turvavaatimukset. Tämä tausta nostaa Digian vahvuudeksi laajan näkemyksen koko yhteiskunnan turvallisuusnäkökulmiin. 

”Eri viranomaisten kanssa toimiminen on vaativaa ja toimijoina viranomaistahot ovat tarkasti säädeltyjä lainsäädännön puitteissa. Voimme tuoda ulkopuolista näkemystä turvallisuuteen ja nostaa vaikkapa kyberturvallisuuden kehityksen näkökulmia esille eri viranomaistahojen kesken”, kertoo Sami Paihonen, liiketoimintajohtaja, Intelligent Solutions, Digia Oyj.

Tiedolla johtaminen, digitalisaatio ja turvalliset pilvipalvelut

Myös viranomaistahoilla, kuten muillakin toimijoilla, turvallisuusympäristöön liittyviä oleellisia suuria ICT-teemoja ovat tiedolla johtaminen, digitalisaatio ja turvalliset pilvipalvelut. Jokaiselle viranomaiselle on tärkeää seurata oman toimintansa kannalta oleellista tilannekuvaa ja saada tämä kuva selville mahdollisimman oikeana. Tietoa on onnistuttava johtamaan laadukkaasti. Digiassa maanpuolustukseen liittyvän tiedolla johtamisen mahdollisuuksia pohditaan ja kehitetään kaiken aikaa esimerkiksi Puolustusvoimien kanssa. 

”Pohdimme, miten hyödyntää tietoa monipuolisemmin, teemme kokeiluja ja vaikkapa simuloimme tiedon perustella tilanteita ja toimintaa. Tietoturva on luonnollisesti kaiken aikaa tekemisen keskiössä”, kertoo Defence-yksikön yksikönpäällikkö Jussi Tammelin.
 
Turvallisten ICT-ratkaisujen ja luotettavan ICT-kumppanuuden avulla eri viranomaistahojen suorituskyky paranee ja tilannekuvasta muodostuu mahdollisimman oikea.
 
”Olemme tehneet Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä yli 20 vuoden ajan ja olleet Puolustusvoimien kumppani vuodesta 2018. Tähän luonnollisena jatkumona Digia perusti toukokuussa 2022 Defence-yksikön vastaamaan puolustussektorin, kuten Puolustusvoimien, asiakkuuksien hoitamisesta ja palvelutuotannosta. Defence-yksikkö kokoaan yhteen sektorin kriittiset osaajat ja hankkeiden ja projektien koordinoinnin sekä tuottaa sujuvuutta ja lisäarvoa koko sektorin käyttöön läpi Digian tarjoaman. Kyvykkyydestämme ja asiantuntemuksestamme kertoo se, että Digialla työskentelee pitkälti toistasataa Puolustusvoimien turvallisuusselvittämää ICT-alan ammattilaista eri liiketoiminnoissa. Haluamme Defence-yksikön avulla tuoda nämä Digian asiantuntijat entistä tehokkaammin puolustusteollisuuden käyttöön”, 
Tammelin lisää.

Digitalisaatiossa on iso mahdollisuus turvallisuusviranomaisten yhteistoimintaan turvallisuuden eteen. Samaan aikaan digitaalisuuden pistemäisyys on haaste, sillä yksi teknologia ei ratkaise asioita, vaan on opittava hyödyntämään monia eri kokonaisuuksia yhdessä – vaikkapa dataa, tekoälyä ja analytiikkaa. Turvallisuuden lisääminen vaatiikin myös luovuutta. 

Digia on toteuttanut viimeisen 20 vuoden aikana operatiivisia järjestelmiä turvallisuuskriittisiin ympäristöihin. Järjestelmät ovat niin viranomaisten kuin myös osin kansalaisten käytössä. Turvallinen ohjelmistokehitys on olennainen osa Digian toiminatamallia, jossa turvallisuus ja käytettävyys otetaan huomioon palvelukehityksen alkumetreiltä loppukäyttäjäkokemukseen asti huomioiden myös elinkaarituen ja varautumisen vaatimukset.

”Viranomaistahoista pelastuksen puolella olemme rakentaneet muun muassa 112-applikaation. Teknologiaa on paljon käytettävissä ja sitä on mahdollista hyödyntää ristiin eri toimijoiden tahoilla. Turvallisuuden näkökulmasta ajatellen ICT-innovaatioista ei oteta vielä läheskään kaikkea potentiaalia irti. Vaikka valmiita ratkaisuja teknologiapuolella löytyisi, ei niiden käyttöönottaminen ole aina yksinkertaista ja nopeaa. Parhaimmillaan olemassa olevaa teknologiaa voidaan hyödyntää laajemmin ja turvallisesti myös muiden toimijoiden käyttöön”, sanoo Sami Paihonen.

Vaikka pilvessä toimivat ratkaisut ovat nykypäivää, aiheuttavat ne samalla pohdintaa. Myös turvallisuusviranomaisilla voi olla halu ja tarve siirtää dataa pilveen, mutta esimerkiksi lainsäädäntö ja ei välttämättä tue tavoitetta ja tahtotilaa. 

”Pilven tarjoama suorituskyky on houkutteleva, mutta tilanne on monimutkainen juuri erityisesti viranomaiskontekstissa. Ymmärrämme, että regulaatio on haaste ja haluamme tuoda osaamistamme ja teknologiaa yhteen ja ratkaista niiden avulla ongelmia. Avainkysymys tässä hetkessä onkin, mitä pilveen voi siirtää nyt ja mitä tulevaisuudessa. Oleellista on, että ICT-ratkaisuja rakentava ja palvelua tuottava taho on aallon harjalla kehityksessä”, Paihonen täsmentää.

Kyber muutti maailman

Perinteisesti sodankäynti on ajateltu tapahtuvan maalla, ilmassa ja merellä, mutta nykyhetkessä kyber on yksi jatke tähän joukkoon ja esimerkiksi sosiaalinen media yksi vahva sodankäynnin ulottuvuus. Myös elektronisen vaikutusvallan aikakausi on käynnissä. Laitteisiin päätyvät tai asennetut haittaohjelmat tekevät omaa turvallisuutta heikentävää myyräntyötään ja osa niistä uinuu tarkoituksella odottaen oikeaa hetkeä toimia.

”Potentiaali vahingoittaa vaikkapa energiantuotantoinfraa on oleellinen. Myös näiden turvallisuutta heikentävien uhkakuvien osalta olennaista on varautuminen ja viranomaistahojen aktiivinen yhteistyö. Organisaatioiden tuleekin tarkastella ICT-infraansa ja -kumppaneitaan kokonaisuutena, sillä infra on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki”, päättää Paihonen.

Lisätietoja:

Sami Paihonen
Liiketoimintajohtaja, Intelligent Solutions, Digia Oyj
p. 050-502 1111
sami.paihonen(a)digia.com

Jussi Tammelin
Johtaja, Defence, Digia Oyj
p. 050-574 6570
jussi.tammelin(a)digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com