Skip to content

Digia on Puolustusvoimien pitkäaikainen digitalisaatiokumppani

Puolustusteollisuussektorin digitaalisissa palveluissa korostuvat pitkäjänteisen kumppanuuden lisäksi skaalautuvuus, huoltovarmuus, tietoturva ja 24/7 varmistetut palvelut sekä infrastruktuuri. Digialla on puolustusteollisuuden sektorin digitaalisten palvelujen kovaa osaamista sekä asiantuntijuutta jo kymmenien vuosien ajalta – Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä on tehty jo yli 20 vuotta. Yhteistyö vaatii paitsi äärimmäistä luottamusta ja edellä mainittuja kyvykkyyksiä, myös sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jonka avulla edistetään teknologiaosaamista ja varmistetaan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien kotimainen huoltovarmuus myös poikkeusoloissa.

Puolustusvoimien digitalisaation keskeisimmät tavoitteet ovat Puolustusvoimien digitalisaatiokyvykkyyden kehittäminen sekä digitalisaation hyötyjen tuominen suorituskykyjen kehittämiseen. Digitalisaation järjestelmällistä kehitystyötä Puolustusvoimissa on tehty jo pitkään ja sen etenemistä tukee lisäksi vuonna 2021 käynnistetty digitalisaatio-ohjelma. Keskeistä ohjelmassa on digitalisaation johtaminen ja kulttuuri eli digitalisaation vieminen läpi organisaation käytäntöön.

Digia on ollut mukana digitalisaatio-ohjelman valmistelussa jo vuonna 2020 ja Digia laajeni luotetuksi kumppaniksi vuoden 2021 lopussa perustetun digitoimiston yhteydessä. Digitoimisto on Digian ja Puolustusvoimien yhteinen tapa toimia digitalisaation polulla.

Puolustusvoimien tässä muodossa oleva digitalisaatio-ohjelma jatkuu vuoden 2024 loppuun ja se on ennen kaikkea tulevaisuusohjelma, jolla valmistetaan Puolustusvoimia huomisen haasteisiin. Useiden tulevaisuuden suorituskykyjen nähdään olevan riippuvaisia digitalisaation mukanaan tuomista kyvykkyyksistä. Osaava henkilöstö ja hyvät toimintamallit takaavat sen, että myös tulevaisuudessa kyetään toimeenpanemaan asioita muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä. Digialla on tärkeä rooli ohjelmassa luotettuna kumppanina ja hyvien käytäntöjen jakamisessa alalta toiselle. Yhtiön vahvuuksia ovat laajan asiakaskunnan ansiosta muodostunut osaaminen eri toimialojen digitalisaatiosta.

”Nykyinen turvallisuusympäristö kyberhyökkäyksineen osoittaa maailman tietolähtöisyyden – puolustus on yksi keskeinen toiminto, jossa datan merkitys ja digitalisaation kyvykkyys mitataan. Datan ja digitalisaation avulla saavutetaan muun muassa päätöksentekokykyä, ennustettavuutta, toiminnan tehostumista ja kokonaisymmärrystä. Luotettavuus onkin tärkein kriteeri puolustusteollisuuden digikumppanille”, kertoo Puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja, eversti Jarkko Karsikas.

Onnistunut digitalisaatio näkyy arjessa sekä operatiivisessa kontekstissa uudistettuna ja entistä parempana toimintana ja konkretisoi digitalisaation hyödyt sen kaikille osapuolille. Vuoden 2022 aikana Puolustusvoimat on ottamassa käyttöön kansainvälisen tason mittariston, jonka avulla digitalisaatio-ohjelman onnistumista ja Puolustusvoimien sijoittumista digitalisaatiokehityksessä kansainvälisesti voidaan seurata.

"On hienoa olla tekemässä yhteiskunnallisesti näin merkittävää työtä. Työni Puolustusvoimien digitoimiston päällikkönä on erittäin mielenkiintoista ja myös haastavaa. Digitoimiston toiminta on uraauurtavaa, koska vastaavaa toimintamallia ei ole aiemmin Puolustusvoimissa toteutettu. Johdon täysi tuki käynnissä olevalle transformaatiolle ja edessä siintävässä jatkuvassa muutoksessa antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat onnistumiselle. Digian luotetun kumppanin rooli tarjoaa edellytykset käydä dialogia läpi organisaation ja siten fasilitoida muutosta kokonaisvaltaisesti. Parasta työssäni on tiimi ja ihmiset ympärillä. Esimerkiksi digivastaavat eli muutosagentit, joita on läpi organisaation, vahvistavat uskoa muutoksen onnistumiselle", kertoo Veikko Nokkala Digiasta.

Digian vahvasta puolustusteolliseen sektoriin keskittyvästä kehitystyöstä ja investoinnista kertoo myös Defence-yksikön perustaminen, josta yhtiö uutisoi 9.5.2022. Defence-yksikkö kokoaa yhteen sektorin kriittiset osaajat ja hankkeiden ja projektien koordinoinnin sekä tuottaa sujuvuutta ja lisäarvoa koko sektorin käyttöön läpi Digian laajan tarjoaman. ”Defence-yksikön toiminnan kulmakivinä ovat luottamus, tietoturvallisuus ja jatkuva teknologinen innovatiivisuus, jotka korostuvat entisestään tässä erityisympäristössä, ja tukevat Puolustusvoimien digitaalista transformaatiota”, kertoo Jussi Tammelin, Defence-yksikön johtaja.

Lisätietoja:

Veikko Nokkala
Chief Digital Evangelist, Digia Oyj
puh. +358 50 542 2242
veikko.nokkala(a)digia.com

Jarkko Karsikas
Digitalisaatiojohtaja, eversti, Puolustusvoimat 
puh. + 358 29 951 0202
jarkko.karsikas(a)mil.fi

Jussi Tammelin
Johtaja, Defence, Digia Oyj
puh. +358 50 574 6570
jussi.tammelin(a)digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1400 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2022 oli 171 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com