Skip to content

Konkreettista hyötyä tekoälystä? Digian kilpailussa palkintona on 10 000 euron arvoinen tekoälyn tiekartta

Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy yrityksissä paljon kysymyksiä. Kilpailun taustalla on tavoite arkipäiväistää tekoälyä ja auttaa organisaatioita konkreettisten hyödyntämiskohteiden löytämisessä.

IT- ja ohjelmistopalveluyritys Digia avaa kilpailun, jonka voittaja saa ilmaiseksi 10 000 euron arvoisen tekoälyn tiekartta -työn. Kilpailu aukeaa tänään 8.11.2023 ja viimeinen hakupäivä on 8.12.2023. Mukaan voi hakea osoitteessa digia.com/AI.

Kilpailun taustalla on havainto siitä, että tekoälyn hyödyntämiseen liittyy yrityksissä ja julkisorganisaatioissa paljon epätietoisuutta. Tekoälyn mahdollisuuksia omalle organisaatiolle voi olla vaikea tunnistaa, ja liikkeelle lähdön kanssa odotellaan. Toisaalta monissa organisaatioissa tekoälyn kanssa on tehty kokeiluja tai otettu sitä käyttöön jollekin rajatulle alueelle, ja haasteena on tekoälyn käytön laajentaminen kohti suurempia liiketoimintahyötyjä.

Digian viesti on, että tekoälyyn ei liity mystiikkaa, vaan suurimmat hyödyt ovat saatavilla arkisista käyttökohteista – kaikissa organisaatioissa, jo nyt. Kilpailun myötä haastamme suomalaisyrityksiä ja julkisorganisaatioita rohkeasti mukaan tekoälymatkalle.

”Vaikka vain yksi organisaatio valitaan kilpailun voittajaksi, jo osallistuminen on parhaimmillaan organisaatioille ensimmäinen askel matkalla kohti tekoälyn hyödyntämistä. Osallistumishakemuksessa pyydetään vastaamaan tekoälyn hyödyntämistä kartoittaviin kysymyksiin, jotka jo itsessään toimivat ajattelun herättäjinä ja antavat suuntaviivoja tekoälyn hyödyntämiseen”, Digian tekoälystä vastaava johtaja Juhana Juppo kertoo.

Kysymyspatteristo perustuu Digian vuosien aikana kertyneeseen kokemukseen tekoälytoteutuksista ja oppeihin tekoälyn hyödyntämisen edellytyksistä.

Tavoitteena löytää konkreettisia AI-hyödyntämiskohteita

Kilpailun palkinto, 10 000 euron arvoinen tiekartta-työ, on rakennettu niin, että siihen liittyy sekä aiheen avaamista ja ymmärryksen syventämistä että konkreettista työtä tiekartan rakentamiseksi.

Taustoittava osio lähtee liikkeelle siitä, mitä tekoäly on, kuinka se toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää organisaatioissa. Keskustelua syventävät arjen esimerkit konkreettisista AI-toteutuksista. Sisältö sovitetaan organisaation AI-lähtötason mukaan.

Varsinaisen tiekartta-osion tavoite on löytää ja priorisoida konkreettisia hyödyntämiskohteita, joita voidaan lähteä kehittämään ja testaamaan. Lopputuloksena syntyy tekoälyn hyödyntämisen tiekartta, joka sisältää priorisoidut käyttötapaukset, suositukset toteutukseen ja ohjeistuksen liikkeelle lähtöön.

Näihin kysymyksiin työssä keskitytään:

•    Mihin prosesseihin ja palveluihin tekoäly voisi tuoda tehostusta tai helpotusta sekä konkreettiset tavoitteet, jotka tekoälyä hyödyntämällä halutaan saavuttaa
•    Millaisilla kokeiluilla tai ensiaskeleilla kannattaa lähteä liikkeelle – tai jos organisaatiossa ollaan jo pitemmällä, kuinka kiihdyttää tekoälyn hyödyntämistä seuraavalle tasolle
•    Mitä huomioida tietoturvan ja -suojan sekä etiikan osalta
•    Milloin tekoäly ei ole järkevin tai kustannustehokkain ratkaisu, vaan suuremman hyödyn voisi tuoda robotiikka tai muu teknologinen ratkaisu

”Välillä on vaikea tietää, mikä digievoluutiossa on pullisteltua markkinointipuhetta ja mikä realismia – ja miten tekoäly konkreettisesti hyödyttää ja tukee omaa liiketoimintaa. Kannustan hallittuun kokeilukulttuuriin, sillä se avaa asioita arjen tasolla. Tämä kilpailu on yksi mahdollisuus ja kannustus liikkeelle lähtöön. Matka on maraton, mutta telineistä on lähdettävä. Toivomme runsasta osallistumista ja paljon uusia avauksia tekoälyn hyödyntämiseen suomalaisorganisaatioissa. Maailma tulee olemaan ihmisten ja älykkäiden ohjelmistojen symbioosi”, Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta sanoo.

Lue lisää ja hae mukaan osoitteessa digia.com/AI

Lisätietoja:

Juhana Juppo
Chief Technology Officer (CTO), Digia
P. 040 172 2859
juhana.juppo(a)digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com