Skip to content

Korona toi Punaiselle Ristille ryntäyksen uusia vapaaehtoisia – Digian kanssa tehty datamalli auttaa hyödyntämään tarjotun avun

Dataa hyödyntämällä vapaaehtoisille voidaan tarjota kiinnostavia tehtäviä nopeammin ja yhä useampi saa tarvitsemansa avun.

Koronakriisi on herättänyt suomalaisten auttamisen halun. Suomen Punaisella Ristillä tämä näkyy uusien vapaaehtoisten määrässä: Uusia ilmoittautumisia tuli maaliskuussa 1070, kun keskimäärin vapaaehtoisia ilmoittautuu noin 600 kuukaudessa. Selkeimmin kasvu näkyy pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Vapaaehtoisten apu on kullanarvoista: tehtäviä on riittänyt esimerkiksi asiointiavussa ja etäystäväpalvelussa, kun riskiryhmäläiset ja karanteeniin joutuneet eivät käytännössä voi poistua kotoaan.

Punainen Risti hyödyntää nyt data-analytiikkaa, jotta uudet vapaaehtoiset saadaan nopeammin mukaan toimintaan ja mielekkäisiin tehtäviin.

”Jo aiempina vuosina olemme havainneet, että vapaaehtoisten määrä vaihtelee voimakkaasti, kun yllättävät kriisit herättävät ihmisten auttamisenhalun ja vapaaehtoisten määrä kasvaa nopeasti. Ongelmaksi on muodostunut, että keskellä akuuttia kriisiä tätä tarjottua apua ei välttämättä saada täysimääräisesti hyödynnettyä”, kertoo Punaisen Ristin valmiuden ja varautumisen koordinaattori Marko Korhonen.

Maalis-huhtikuussa ilmoittautuneita uusia vapaaehtoisia on koulutettu erityisesti verkossa tulevaa varten.

”Avuntarve jatkuu vielä pitkään. Olemme saaneet suuren määrän uusia, koulutettuja vapaaehtoisia, mikä vahvistaa Punaisen Ristin valmiutta auttaa koronatilanteen kehittyessä ja kaikissa tulevissakin yhteiskunnallisissa tilanteissa”, Korhonen toteaa.

Koronakriisi sai vastuunkantajat liikkeelle

Digian kanssa yhteistyössä rakennettu datamalli otettiin käyttöön juuri ennen koronakriisin alkua. Uuden rekisteröityvän vapaaehtoisen kiinnostukseen ja taitoihin perustuvan datamallin avulla käyttäjät jakautuvat neljään ryhmään, joilla on erilaiset odotukset tulevista vapaaehtoistehtävistä.

Kun koronakriisi lähti kärjistymään, vastuutehtävistä ja toiminnan järjestämisestä kiinnostuneiden ihmisten osuus ilmoittautuneista kasvoi voimakkaasti. Maalis- ja huhtikuun aikana heitä ilmoittautui toimintaan yli kaksi kertaa enemmän kuin aiemmin.

"Nämä vastuunkantajat ovat erityisen tärkeitä juuri kriiseissä, koska he ovat omimmillaan vapaaehtoistoiminnan organisoimisessa, esimerkiksi kouluttamisessa”, sanoo projektipäällikkö Tapani Tulkki Punaiselta Ristiltä.

”On mielenkiintoinen ja aivan uudenlainen löydös, että erilaiset ajat saavat erilaisia ihmisiä liikkeelle. Datan perusteella näyttää siltä, että erilaiset kiinnostuksen kohteet ja odotukset korostuvat eri aikoina ympäri vuotta myös normaalioloissa. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään vapaaehtoistoimintaa.”

Vapaaehtoispersoonat on luotu haastattelemalla Punaisen Ristin asiantuntijoita, minkä jälkeen ne on todennettu analysoimalla Punaisen Ristin dataa. Mallinnus perustuu 45 eri muuttujaan.

Digiarvoa koronakriisiin – ja Punaisen Ristin toimintaan kriisin jälkeen

Punaisen Ristin ja Digian yhteistyö datamallin rakentamiseksi käynnistyi viime syksynä, kun Punainen Risti osallistui Digian Digiarvoa-kilpailuun ja voitti sen. Kilpailun palkintona oli 100 000 euron arvosta Digian ammattitaitoa voittohankkeen toteuttamiseksi.

”Kilpailussa etsittiin ideoita tai hankkeita, joilla edistämme Suomen yhteiskunnallista hyvinvointia ja digitaalista tulevaisuutta. Kilpailu oli osa Digian vastuullisuustoimintaa. Halusimme näin tuoda osaamisemme yhteiskunnan hyödyksi. Nyt panokset konkretisoituvat, ja 100 000 euron työ kohdentuu osaltaan koronataisteluun”, Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta sanoo.

”Digitalisoinnin ansiosta pystymme tarjoamaan yhä useammalle ihmiselle entistä nopeammin mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä, joissa ihminen kokee auttamisen iloa. Se on inhimillinen tarina, mutta samalla kova datatarina”, Tapani Tulkki Punaiselta Ristiltä toteaa.

Testaa Oma Punainen Risti -palvelussa, millainen vapaaehtoinen olisit >>
 

Lisätietoja:

Suomen Punainen Risti
Marko Korhonen, Valmiuden ja varautumisen koordinaattori
P. 040 120 9728

Tapani Tulkki, projektipäällikkö
P. 0400 933 966

Sari Häkkinen, viestinnän asiantuntija
P. 040 581 0346

Digia
Päivi Karesjoki, johtaja, analytiikka
P. 040 902 2212
paivi.karesjoki(a)digia.com

Katri Nokkonen, viestintäpäällikkö
P. 040 573 1300
katri.nokkonen(a)digia.com
 

Kuvat:

  • Graafi alla: Vuoden 2020 alusta ilmoittautuneet vapaaehtoiset. Kuvaaja kertoo, miten erilaisten vapaaehtoisten määrä on kehittynyt koronakriisin aikana. Vastuunkantaja-ryhmää kuvataan nimellä Kati Ikihongatar. Voit tutustua vapaaehtoispersooniin Digian blogissa.
  • Sivun alussa: Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakamassa ruoka-apua Tampereella. Kuva: Marjaana Malkamäki.

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1400 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2022 oli 171 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com