Skip to content

SDG Flag Day juhlistaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita – tavoitteet myös Digian vastuullisuuden perustana

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat olleet Digian vastuullisuusohjelman yhtenä perustana jo vuosia.

25.9.2023 tulee kuluneeksi kahdeksan vuotta siitä, kun YK:n 193 jäsenvaltiota sopivat kestävän kehityksentavoitteista ja Agenda 2030 -toimintaohjelmasta. Nämä 17 tavoitetta ohjaavat koko maailman kestävän kehityksen työtä vuosina 2016–2030.

Myös Digia osallistuu päivän juhlintaan näyttääkseen sitoutumisensa kestävän kehityksen edistämiseen, lisätäkseen tietoisuutta YK:n toimintaohjelmasta ja kirittääkseen muutosta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Digian vastuullisuusohjelman yhtenä perustana ovat jo vuosia olleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, erityisesti hyvä koulutus, sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit, eriarvoisuuden vähentäminen sekä ilmastoteot. Liityimme osaksi UN Global Compact -yritysvastuualoitetta vuonna 2023.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuen päivitimme Digian kestävyystavoitteet uudelle strategiakaudelle 2023–2025. Edistämme näitä koko organisaation voimin erityisesti kolmen painopisteen kautta”, Digian kestävän kehityksen johtaja Anne Puntari kertoo.

Digian kestävyystavoitteet ovat:

Ympäristö: Hiilineutraali Digia

  • Vähennämme hiilijalanjälkeämme
  • Kasvatamme kädenjälkeämme auttaen asiakkaitamme kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa
  • Edistämme resurssiviisautta

Ihmiset: Hyvinvoiva, monimuotoinen ja osaava henkilöstö

  • Kaikille turvallinen, terveellinen ja monimuotoinen työympäristö, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään
  • Jatkuva oppiminen ja kehittyminen
  • Sosiaalista vastuuta edistävät asiakasratkaisut

Luottokumppani: Näkemyksellinen, luotettava & turvallinen kumppani

  • Digitaalinen turvallisuus: Tietoturvallinen toiminta ja vastuullisen datan käytön edistäminen 
  • Yhteiskunnan digitaalinen toimivuus
  • Eettisyys ja vastuullisuus arjen liiketoiminnassa

Lue lisää Digian vastuullisuudesta >>

YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma on jo puolessa välissä, ja valitettavasti nykyisellä tahdilla tavoitteet jäävät saavuttamatta globaalisti.

Suomi on yksi parhaiten suoriutuvista valtioista tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti, kun tarkastellaan sosiaalisen kestävyyden tavoitteita. Kuitenkin ympäristöön ja ilmastoon liittyvissä tavoitteissa on vielä paljon petrattavaa.

SDG-liputuspäivä sai alkunsa vuonna 2019 Alankomaissa, ja viime vuosina tuhannet toimijat ovat liittyneet mukaan edistämään kestävää kehitystä ja parempaa tulevaisuutta.

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com