Skip to content

Walki ajaa globaalia muutosta kohti jätteetöntä tulevaisuutta – tukena uusi järjestelmäkokonaisuus, jonka toimittaa Digia

Walki on valinnut Digian kumppanikseen mittavaan järjestelmäuudistukseen, jonka tavoite on, että Walkin prosessit toteutuvat jatkossa tilauksesta toimitukseen (end-to-end) yhden järjestelmän kautta. Valittu järjestelmäratkaisu pohjautuu Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan toimialaratkaisulla täydennettynä. Uudenlainen läpinäkyvyys globaalin verkoston toimintaan tukee Walkia tavoitteessa edistää energiatehokkuutta ja pakkausalan jätteetöntä tulevaisuutta.

Walki on suomalainen, kansainvälisesti toimiva pakkausteollisuusyritys, jonka tuotanto keskittyy kuluttaja- ja teollisuuspakkauksiin sekä teknisiin materiaaleihin. Walkilla on tehtaita useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa. Myyntitoimistoja ja -edustajia yrityksellä on käytännössä joka mantereella. Kun mukaan lasketaan Walkin globaali kumppaniverkosto alihankkijoineen, tavarantoimittajineen ja jälleenmyyjineen, operatiiviseen toimintaan osallistuu satoja toimijoita kymmenissä maissa.

Valtavan järjestelmäuudistuksen tavoite on saada globaalisti parempi näkyvyys koko verkoston toimintaan, kun prosessit ohjautuvat jatkossa alusta loppuun, käytännössä tilauksesta toimitukseen, saman järjestelmäkokonaisuuden kautta. Myös data on yhden järjestelmän kautta helpommin saatavilla ja hyödynnettävissä, mikä helpottaa raportointia ja nopeuttaa päätöksentekoa. Esimerkiksi kysyntä on jatkossa ennustettavissa aiempaa paremmin, ja toimitusketjuihin saadaan entistä enemmän joustavuutta.

”Uskomme, että saamme uudistuksesta hyötyjä operatiivisen toiminnan tehokkuudesta aina toimitusten ja tuotteiden laatuun ja käyttökokemukseen asti”, ICT-johtaja Hannu Pääkkönen Walkilta sanoo.

Uusi digitaalinen alusta tukee koko ekosysteemiä energiatehokkuudessa

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövastuu ovat Walkin liiketoiminnassa keskeisessä roolissa. Uusi järjestelmä tukee Walkin strategisia tavoitteita, kuten energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen tuottamista asiakkaille.

”Tavoitteemme on kiihdyttää globaalia muutosta kohti jätteetöntä tulevaisuutta pakkausalalla sekä edistää energiatehokkaiden materiaalien käyttöä kaikilla teollisuudenaloilla. Uusi järjestelmä tukee tässä työssä”, Pääkkönen sanoo.

Ratkaisun ytimessä on Microsoft Dynamics 365 -järjestelmä sekä sitä täydentävä pakkausmateriaaliteollisuuden toimialaratkaisu. Lisäksi toimitukseen kuuluvat integraatiot ja käyttöönotot Walkin tehtailla eri maissa. Digia myös vastaa järjestelmäkokonaisuuden ylläpidosta.

Digia toimittaa ratkaisun yhdessä kumppaniensa COSMO CONSULTIN ja Pipolin kanssa. COSMO CONSULT toteuttaa Microsoft-pohjaisen pakkausteollisuustoimialan (Print and Packaging) tilaustenkäsittelyn, tuotehallinnan ja materiaalihallinnan toiminnallisuudet. Pipol toimii lokalisointikumppanina, jonka tehtävänä on varmistaa, että kansalliset lainsäädännöt ja standardit toteutetaan Walkin kokonaisratkaisussa yhteensopivasti ja vaaditulla tavalla. Lisäksi Pipol auttaa käyttöönotoissa eri tehtailla.

”Tämän toimituksen myötä Digiasta tulee Walkille toiminnanohjauksen avaintoimittaja, mistä olemme tietenkin äärimmäisen iloisia. Me Digialla uskomme, että arvontuotanto siirtyy yhä enemmän digitaalisiin ekosysteemeihin. Walki on tästä hyvä esimerkki: globaalin verkoston toimintaan saadaan uudenlaista läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta digitalisoimalla prosessit yhtenäisesti. Lähdemme innoissamme rakentamaan uudistusta, joka hyödyttää Walkin koko ekosysteemiä”, liiketoimintajohtaja Jukka Kotro Digialta sanoo.

Lisätietoja:

Walki
Hannu Pääkkönen, ICT-johtaja
P. 0400 696 657
hannu.paakkonen(a)walki.com

Digia
Jukka Kotro, liiketoimintajohtaja, Business Platforms
P. 0400 497 886
jukka.kotro(a)digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com