Uutinen

Digiarvoa-kilpailun voittohanke etenee: Datasta apua Punaisen Ristin vapaaehtoistyöhön

Digiarvoa 2019 -kilpailussa etsittiin aitoa digitaalista arvoa tuottavia ideoita ja hankkeita. Kilpailun voittajaksi valittiin Suomen Punainen Risti, jonka voittohanke yhdistää digitaalisuuden ja inhimillisen avun. Hankkeessa hyödynnetään data-analytiikkaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Vapaaehtoiset ovat merkittävässä roolissa Suomen Punaisen Ristin toiminnassa. Suomessa on jopa 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka mielellään tekisivät vapaaehtoistyötä – enemmän, kuin auttamistyöhön pystytään ottamaan mukaan. Voittohankkeen tavoite on lisätä vapaaehtoistoiminnan joustavuutta ja volyymiä digitalisoinnin keinoin.

Punainen Risti julkistettiin kilpailun voittajaksi viime vuoden syyskuun lopussa. Yhteisen suunnittelun jälkeen hanke pyörähti toden teolla käyntiin alkuvuodesta 2020 ja valmistuu tämän kevään aikana.

Erilaiset auttajat esiin datan avulla

Hankkeessa lähdettiin liikkeelle siitä, kuinka vapaaehtoisten erilaisia motiiveja ja odotuksia voitaisiin tunnistaa paremmin, jotta Punainen Risti voisi tarjota heille kiinnostuksia vastaavia osallistumismahdollisuuksia aiempaa tehokkaammin ja nopeammin.

Vapaaehtoisista tunnistettiin palvelumuotoilun keinoin neljä auttajapersoonaa. Kati Ikihongatar, Jarmo McGyver, Anu Vireä Seniorihoitaja ja Essi Maailmanparantaja ovat kaikki vapaaehtoistyössä omista syistään ja omalla tavallaan, mutta yhtäläisellä innolla. Persoonat validoitiin datan avulla, eli palvelumuotoilutyön tulokset varmennettiin Punaisen Ristin vapaaehtoistietokantaa hyödyntäen.

”Uudesta digitaalisesta Oma Punainen Risti -palvelusta olemme havainneet, että hieman yllättäen uusia auttajia ilmoittautuu 20-29-vuotiaiden joukosta vapaaehtoiseksi isoissa kaupungeissa varsin paljon, mutta emme vielä ole onnistuneet tarjoamaan riittävän hyvin ja nopeasti heille sopivia vapaaehtoistehtäviä. Kun pystymme tarjoamaan automaattisesti henkilölle toimintaa sen mukaan, mitkä ovat hänen kiinnostuksensa ja miten hän on käytettävissä, voisimme tarjoa apua todella paljon useammalle”, kertoo projektipäällikkö Tapani Tulkki Suomen Punaiselta Ristiltä.

Palvelupolkujen pullonkauloja taklaamassa

Segmentointityön rinnalla on tarkasteltu kunkin profiilin palvelupolkua ja mahdollisuuksia eri kohtaamispisteiden digitalisointiin.

”Nämä pullonkaulat, joita ratkotaan, voivat olla hyvinkin pieniä ja konkreettisia asioita, joilla on kuitenkin iso vaikutus siihen, kuinka vapaaehtoiset sitoutuvat toimintaan”, projektipäällikkö Minna Häkämies Digialta kertoo.

”Arki on nykyään täynnä nopeaa ja personoitua digitaalista palvelua. Vapaaehtoiset ovat siihen tottuneet ja odottavat järjestöiltä samaa, korkeatasoista palvelua. Tämä hanke on hyvä osoitus siitä, että järjestöillä on yhtä lailla dataa ja ne voivat yhtä lailla hyötyä digitalisoinnista kuin yksityiset yrityksetkin. Sinne vain kokeilemaan ja etsimään mahdollisuuksia!” kannustaa Alina Peussa Digian projektipäällikkötiimistä.
 

Lue myös Tapani Tulkin blogikirjoitus: "Miten avun tarpeessa olevat ja vapaaehtoiset yhdistetään?" >>

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*