Uutinen

Tasa-arvon päivänä puhumme monimuotoisuudesta ja listasimme 8 faktaa Digiasta

Monimuotoisuuden edistäminen on Digialla osa yritysvastuuta. Tavoitteenamme on, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja mukaan ottaminen toteutuvat Digiassa organisaation eri tasoilla.

Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään lauantaina 19.3.2022. Tasa-arvon päivä on hyvä päivä tarkastella monimuotoista digialaisten joukkoamme datan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskuulumisten kautta!

IT- ja teknologia-alalla monimuotoisuudella on erityinen merkitys. Monimuotoinen työyhteisö uudistuu, tuottaa innovatiivisempia ratkaisuja ja huomioi erilaisia käyttäjäryhmiä huolellisemmin. IT-ala myös kasvaa vauhdikkaasti, ja on tärkeää saada alalle osaajia laajasti erilaisista väestöryhmistä.

Digialle tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovatkin tärkeitä asioita. Digia haluaa tarjota kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu ovat Digian suoria henkilöstöön, sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä vaikutuksia.

Hyvinvointia tukee muun muassa elämäntilanteeseen sopiva työkuorma, työaika- ja paikkajoustot, valmentava johtaminen ja tuki oman osaamisen kehittämiseen. Haluamme, että meillä jokainen digialainen on Senior Trainee, joka pääsee Digialla oppimaan jatkuvasti uutta ja kehittää omaa osaamistaan. Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että kohtelemme työyhteisönä toisiamme arvostavasti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta arjen tekoihin

Vuosi sitten digialaiset vastasivat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn, jonka pohjalta päivitimme Digian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelmaan kirjattujen asioiden edistymistä seurataan tänä vuonna perustetun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän säännöllisissä palavereissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmässä toimii aiheesta kiinnostuneita digialaisia eri liiketoiminnoista, tukitoiminnoista ja johdosta. Ryhmä päivittää Digian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja pitää yhdenvertaisuusaiheita esillä arjen keskusteluissa omissa yksikössä, tiimeissä ja verkostoissa. Digialaiset voivat olla yhteydessä ryhmäläisiin kaikkien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheiden tiimoilta.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen vaikuttaa myös jokainen meistä huomioivalla käytöksellä: Käytämme arjessa mieluusti sitä kieltä, jota kaikki läsnäolijat ymmärtävät. Voimme verkostoitua, jutella kollegoiden kanssa ja nostaa esille esim. heimotapaamisissa meitä koskettavia yhdenvertaisuusasioita, kuten vaikkapa töiden ohessa opiskelua, työn ja perhe-elämän yhdistämistä, omaishoitoa, lähestyvää eläkeikää tai Prideen osallistumista.

Digialla monimuotoisuutta edistetään myös muun muassa johtoa ja henkilöstöä kouluttamalla sekä osallistumalla verkostotoimintaan, kuten Mimmit koodaa -verkostoon, kansainvälisiin teknologiaverkostoihin ja -tapahtumiin sekä korkeakoulujen arkeen. Näin voimme tukea monimuotoisia ääniä teknologia-alalle ja opimme itsekin jatkuvasti lisää.

Tasa-arvon päivän kunniaksi listasimme viime vuoden tapaan 8 faktaa Digiasta. Tilastoilla on merkitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja niitä voi käyttää apuna sen havaitsemisessa, mitä asioita olisi seuraavaksi hyvä kehittää. Tutustu myös vastuullisuutemme vuosikertomuksessa.

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*