Skip to content

Case Elisa SLA

Asiakaskohtainen palvelutasohallinta parantaa laatua


Palveluntarjoajan tulee voida tarjota asiakkailleen mahdollisuus seurata yrityksen tuottamien palveluiden tasoa. Digia on tehnyt Elisan kanssa yhteistyötä jo usean vuoden ajan palvelutasohallinnan (SLM, Service Level Management) ja palvelutasosopimusten (SLA, Service Level Agreement) seurannan ja raportoinnin alueella.

 

Palveluntarjoajan tulee voida tarjota asiakkailleen mahdollisuus seurata yrityksen tuottamien palveluiden tasoa. Kun palvelutasojen hallinta on toteutettu johdonmukaisesti jatkuvana palveluna, voi asiakas varmistua saavansa kustannustehokkaita ja liiketoimintavaatimuksiaan vastaavia palveluita. Palvelutasohallinnan tuottaman mittaroidun raportoinnin avulla voidaan paikallistaa palvelutarjoajan liiketoimintaprosesseihin mahdollisesti liittyviä ongelmakohtia.

Mitä teimme

 

Palveluntarjoajan tulee voida tarjota asiakkailleen mahdollisuus seurata yrityksen tuottamien palveluiden tasoa. Kun palvelutasojen hallinta on toteutettu johdonmukaisesti jatkuvana palveluna, voi asiakas varmistua saavansa kustannustehokkaita ja liiketoimintavaatimuksiaan vastaavia palveluita. 

Järjestelmällistä palvelutason seurantaa

Digia on tehnyt Elisan kanssa usean vuoden ajan yhteistyötä palvelutasohallinnan (SLM, Sevice Level Management) ja palvelutasosopimusten (SLA, Service Lever Agreement) seurannan ja raportoinnin alueella.

Digian yhteistyö Elisan kanssa käsittää palvelutasohallinnan määrittelyn ja konseptoinnin. SLA-raportoinnissa Digian vastuulla on raporttien määrittely, toteuttaminen ja testaaminen sekä raportointiin liittyvien tukipalveluiden tuottaminen. Palvelutasojen hallinta ja sen mukainen raportointi perustuvat Elisan eri operatiivisten lähdejärjestelmien tietoihin ja CA Business Service Insight -järjestelmän käyttöön, millä tietojen seuranta ja raportointi hoidetaan.

Häiriöt hallintaan

Elisalla palvelutasohallinnan ja SLA-raportoinnin painopisteitä ovat sisäinen toiminta, toimittajaverkosto ja loppuasiakkaat.

Asiakastoimitusten ja häiriöhallinnan laadukkuuden parantaminen on näkynyt Elisalla toiminnan tehostumisena, toimittajaverkoston tarkempana seurantana ja kehittämisenä sekä loppuasiakkaille muodostuvana parempana asiakaskokemuksena.