Skip to content

Case Valtiokonttori

Digia Managed Cloud -hallintapalvelu takaa pilviympäristön toimintavarmuuden, auttaa kustannusten optimoinnissa ja tukee sovelluskehitystä

Saumaton yhteistyö Microsoft Azure -ympäristön hallinta- ja kehitystiimien välillä varmistaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden taloustieto on ajantasaisesti saatavilla. Digia toimii Valtiokonttorin asiantuntijakumppanina pilvipohjaisen tietopalvelualustan ylläpidossa ja kehittämisessä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu on Valtiokonttorin ylläpitämä järjestelmä, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisimman ajantasaista, vertailukelpoista ja avoimesti kaikkien saatavilla olevaa tietoa kuntien ja hyvinvointialueiden taloudesta. Valtiokonttorin IT-kehityskumppanina Digia vastaa taloustietopalvelun Azure-ympäristön hallinnasta, kehittämisestä, operoinnista ja tietoturvasta.

Taloustietopalvelu mahdollistaa ennakoivan ja läpinäkyvän tilannekuvan muodostamisen kuntien ja hyvinvointialueiden taloudesta. Taloustietojen raportoinnin digitaalisuus ja kasvava automaatioaste sekä tietojen laadun paraneminen ovat tärkeitä tavoitteita Valtiokonttorille. Valtiokonttori valitsi Digian tietopalvelualustojensa kehityskumppaniksi ja päätyi samalla luottamaan Digian Managed Cloud -palveluun pilviympäristön hallinnan ja operoinnin kumppanina. 

”Digian vahvuuksina erottuivat selkeästi tuotteistettu palvelumalli ja osaamisesta näyttönä toimivat referenssit”, kertoo Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialajohtaja Lasse Skog.

Mitä teimme

  • vastaamme Valtiokonttorin ylläpitämän kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun Microsoft Azure -pilviympäristön toimintavarmuudesta ja tietoturvasta

Millä teimme

Arvostamme sitä, että Digia tuo aktiivisesti esiin havaitsemansa kehityskohteet ja ottaa niihin kantaa. Meille on tärkeää tiivis kumppanuus, jossa kumppanilla on aktiivinen rooli palvelun ajan tasalla pitämisessä ja kehitystarpeiden tunnistamisessa.

Olli Ahonen, Apulaisjohtaja, Valtiokonttori

Nykytilan analyysista saumattomaan palvelumalliin

Yhteistyö aloitettiin Well Architected -läpikäynnillä, jossa tunnistettiin Azure-ympäristön olennaiset tietoturvaan, kustannusoptimointiin ja luotettavuuteen liittyvät kehityskohteet. Läpikäynnin pohjalta Valtiokonttori päätyi valitsemaan ympäristön ylläpitoratkaisuksi Digia Managed Cloud -palvelun, jonka toimintamallit räätälöitiin yhteisillä työpajoilla vastaamaan Valtiokonttorin tarpeita niin, että palvelu tukee saumattomasti alustan sovellus- ja palvelukehityksestä huolehtivan ketterän kehitystiimin työskentelyä. Valtiokonttori toimii palvelun tuoteomistajana, ja eri osapuolten kesken käydään tiivistä vuoropuhelua.

”Arvostamme sitä, että Digia tuo aktiivisesti esiin havaitsemansa kehityskohteet ja ottaa niihin kantaa”, toteaa toimialan apulaisjohtaja Olli Ahonen. ”Meille on tärkeää tiivis kumppanuus, jossa kumppanilla on aktiivinen rooli palvelun ajan tasalla pitämisessä ja kehitystarpeiden tunnistamisessa.”

Skaalautuvuus vastaa kertautuvan datamäärän tarpeisiin

Suuren, jatkuvasti kasvavan tietomäärän vuoksi toimivuuden varmistaminen on tietopalvelun kehittämisen ensisijainen prioriteetti. Nyt palvelun suorituskyky vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin.

”Valtiolla on vahva intressi olla perillä kuntien ja hyvinvointialueiden taloustilanteesta. Ajantasainen tieto kuntien ja hyvinvointialueiden taloustilanteesta on erittäin tärkeää monelle valtiokonttorin sidosryhmälle, ja siksi palvelun toimivuudella on iso merkitys”, sanoo Lasse Skog.

”Kehittämistoimenpiteillä varmistamme jatkossakin, että palvelu toimii ja vastaa sidosryhmien tarpeita sekä odotuksia myös tulevaisuudessa datamäärän kasvaessa entisestään”, Olli Ahonen toteaa.

Hallinnan ja kehittämisen yhteispeli toimii hyvin

Selkeät, yhdessä rakennetut prosessit ja yhden koko kumppanuudesta vastaavan yhteyshenkilön palveluperiaate mahdollistavat saumattoman yhteistyön kaikkien sidosryhmien kesken. Digian toimiva palvelumalli saa kiitosta Valtiokonttorin tiimiltä. 

”Raportointi on läpinäkyvää ja säännöllistä ja ongelmatilanteisiin reagoidaan ammattimaisesti”, sanoo Lasse Skog. ”Voimme luottaa siihen, että palvelu toimii ja yhteistyö eri osapuolten välillä sujuu hyvin.” 

Managed Cloud -palvelutiimin proaktiivinen ote on tuonut myös taloudellista hyötyä. Optimointitoimien myötä infrastruktuurin kustannuskehitys on kääntynyt kasvusta lasku-uralle.

”Olemme pystyneet selkeästi optimoimaan pilviympäristön kustannuksia. Tässä Digian asiantuntemus on ollut tärkeässä roolissa”, Olli Ahonen kiittää.

Mutkaton yhteistyö vie kohti tavoitteita

Valtiokonttorin henkilöstön palaute Digia-tiimin kanssa työskentelystä on ollut positiivista, ja yhteistyöhön ollaan erittäin tyytyväisiä.

”Kehittäminen vaatii aikaa eikä kaikkea voi muuttaa hetkessä, mutta Digian avulla aiemmin kertynyttä kehitysvelkaa on jo pystytty kuromaan umpeen. Digian kanssa yhteistyö on mutkatonta ja henkilöstömme on kokenut, että heidän tarpeitaan kuunnellaan”, Lasse Skog summaa.

”Yhteistyö on ollut kaikin puolin sujuvaa. Meillä on jaetut tavoitteet ja yhteinen käsitys siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Tämä on menestyksen edellytys myös jatkossa”, Olli Ahonen toteaa.