Skip to content

Palvelunhallinta ja pilviratkaisut

Onko liiketoimintasi riippuvainen digitaalisista palveluista? 
brand_image23

Varmista palveluidesi toimivuus ja jatkuva kehitys

Monen yrityksen ja organisaation toiminta on riippuvainen digitaalisista prosesseista, järjestelmistä ja palveluista. Näiden häiriöttömyys, tietoturvallisuus ja toimivuus on toiminnan jatkuvuuden kannalta ratkaisevaa. Yhteiskunnan palveluihin liittyvät järjestelmät ovat usein toiminnallisuuden kannalta erittäin kriittisiä.

Mikäli yrityksesi tai organisaatiosi järjestelmät ja niiden avulla toimivat palvelut ovat useamman tahon toimittamia, on ylläpidon kannalta erityisen tärkeä varmistaa, että toimintatavat ja vastuut ovat kaikille selkeitä.

Modernissa IT-palvelutuotannossa käytetään kyvykkäitä työkaluja, jotka auttavat valvomaan toiminnallisuuksia ja varmistavat, että mahdollisilta ongelmatilanteilta vältytään. 

web_image_11

Kokonaisvaltainen palvelunhallintakumppanisi

Digian palveluhallinta auttaa varmistamaan, että tietojärjestelmäsi pysyvät kunnossa ja häiriötilanteisiin varaudutaan ennakoivasti. Palvelumme kattaa järjestelmien ja palveluiden jatkuvan kehittämisen.

Kotimainen Service & Operations Centerimme palvelee suomeksi ja englanniksi

Service & Operations Centerimme toimii keskitettynä yhteydenottopisteenä, jotta voimme varmistaa, että häiriöiden korjaukset aloitetaan aina mahdollisimman pian. Joustavasta palveluaikavalikoimastamme löytyy vaihtoehtoja kunkin asiakkaan tarpeeseen, tarvittaessa aina  24/7 asti.

Service & Operations Centerimme seuraa palveluiden asiakaskohtaisia tilannekuvia reaaliaikaisesti.

Noudatamme yhteisesti sovittuja, dokumentoituja toimintatapoja

Palvelunhallinnan pohjan muodostaa yhdessä sopimamme toimintatavat. Näin varmistamme, että kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät tahot toimivat suunnitellun mukaisesti eri tilanteissa. Toimintatapojen ja parhaiden käytäntöjen kuvaaminen auttaa varmistamaan kustannustehokkuuden, laadun, luotettavan mittaamisen sekä automaation kehittämisen. 

 

Vastuunjako RACI-mallin avulla selkeyttää toimintaa

Palveluiden tuottamiseen saattaa osallistua useita tiimejä ja henkilöitä myös eri yrityksistä. Kaikkien on tärkeä ymmärtää, mistä kukakin vastaa, kuka suorittaa toimenpiteitä, mistä saadaan konsultaatiota ja ketä informoidaan mistäkin. 

Käytämme RACI-mallia (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) kuvaamaan kunkin osapuolen roolit ja vastuut.

Palvelunhallinnan työkalut

Toimintamme perustana on palvelunhallintajärjestelmä, johon kaikki palvelun tuottamiseen liittyvä data kertyy. Sopimuksen mukainen palvelu voidaan todentaa palvelutasoraportoinnilla.

Edistyneessä palvelunhallinnassa dataa analysoidaan syvällisemmin ja sitä hyödynnetään palvelun kehittämiseen. Esimerkiksi häiriöitä aiheuttavat osat korjataan ja eniten työllistävät tehtävät automatisoidaan.

OIVA Smart Automation -työkaluilla parannetaan palvelun laatua, tikettien ratkaisuaikaa ja kustannustehokkuutta.

Digia Iiriksen avulla voit valvoa ja seurata muun muassa sovellusten toimivuutta, sovellus- ja integraatioalustoja, sanomaliikennettä, verkkosivustojen kävijäliikennettä ja palvelun infran käyttämiä resursseja.

web_image_2

Digia pilvikumppaninasi

Olemme johtavien pilvipalvelualustojen – Microsoft Azure, Google Cloud ja Amazon Web Services – kumppani. Nämä skaalautuvat, kustannustehokkaat ympäristöt ovat luotettavuudeltaan ja turvallisuudeltaan ylivoimaisia. Ne tarjoavat edistyksellisiä palveluita ja kehitystyökaluja.

Rakennamme asiakkaidemme kanssa jokaiseen käyttötarpeeseen parhaiten sopivan ratkaisun. Usein ratkaisuissa hyödynnetään hybridimallia, joissa käytetään konesalikapasiteettia yhdessä pilvikapasiteetin kanssa. Optimoimme ja kehitämme ratkaisuja jatkuvasti parhaiden käytäntöjen ja työkalujen avulla.

Valvonta ja häiriönhallinta toteutetaan pitkälle automatisoiduilla ratkaisuilla. Meillä on vahva kokemus korkean turvallisuustason ratkaisujen toimittamisesta julkiselle turvasektorille ja yksityisyrityksille. 

pilvipalvelut_logot

 

Pilviarkkitehtuurit ja neuvonanto

Pilvineuvonanto
Konsultoinnissa tunnistamme tarpeesi toimintamallin modernisoinnille, määritämme tarvittavat vaatimukset, laadimme pilvistrategian,hallintamallin ja toteutussuunnitelman.

Well Architected Review on nykyisen pilviympäristön tarkastelu, jossa käytämme pilvialustan tarjoajien virallisia prosesseja arvioidessamme järjestelmän luotettavuutta, tehokkuutta, tietoturvaa, kulujen hallintaa sekä operointia. Saat kattavan raportin positiivisista havainnoista ja parannuskohteista sekä toimenpide-ehdotukset.

Level Up! -pilvikonsultointi
Tarjolla on myös vapaamuotoista konsultointia, jossa kehitämme ratkaisun tiettyyn haasteeseen, kuten pilven hallintaan tai sovelluksen tietoturvaan liittyen.

Asiantuntijapalvelut
Asiantuntemuksen vuokraus asiakkaan työnohajukseen, sillä joskus puuttuu vain käsipareja.

Transitio ja transformaatio

Discovery & Ramp-up
Olemme kumppanisi sujuvaan ja hallittuun pilvisiirtymään, myös korkeaa tietoturvaa vaativien kehitys- ja tuotantoympäristöjen migraatioissa ja modernisoinnissa.

Suunnittelemme ja rakennamme tarvittavat kohdeympäristöt, auditoimme siirrettävät sovellukset, toteutamme sovellusten migraatiot ja valmistelemme ympäristöt toimimaan jatkuvissa palveluissa. Rakennamme myös jatkuvan testauksen ja julkaisun ympäristöt jatkokehitystä varten.

Migration Factory 
Olemassa olevien työkuormien siirtäminen vaatimusten mukaisiin palveluympäristöihin.

Projects Services 
Nykyisen palveluympäristön siirtymän suunnittelun ja toteutuksen ohjaus.Pilven jatkuvat palvelut

Managed Cloud -palvelu huolehtii pilvipalveluiden hallinnasta ja optimoinnista sekä niihin liittyvien perinteisen konesaliympäristöjen ylläpidosta.

Cloud Operations & Development
Ylläpitoon kuuluu palvelinten ja verkkojen valvontaa, tietoturvan hallintaa, konttien hallintaa sekä varmuuskopioiden luomista ja palauttamista.

Uusien palveluiden ja sovellusten käyttöönottoa, skaalautuvuuden optimointia ja pilvi-infrastruktuurin resurssien tehokasta hyödyntämistä.

Kehitystyö sisältää uusien palveluiden ja sovellusten käyttöönottoa, skaalautuvuuden optimointia ja pilvi-infrastruktuurin resurssien tehokasta hyödyntämistä. Näiden avulla infrastruktuuri on kustannustehokas, tietoturvallinen ja ajan tasalla uusimpien teknologisten kehitysten kanssa.

Cloud Capacity
Pilvialusta- ja tukipalveluiden jälleenmyynti.

Pohditaanko asioita yhdessä?

Jos haluat keskustella asiantuntijoidemme kanssa, voit jättä meille yhteydenottopyynnön alla olevan painikkeen kautta.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Nostimme alle palvelunhallintaan ja pilviratkaisuihin liittyviä palvelukokonaisuuksia, joista saatat olla kiinnostunut.
light_lime_square

Tilannekuva ja valvontapalvelu

Kun ydinprosessit digitalisoituvat, on järjestelmien toimintavarmuus yhä tärkeämpää. Samalla järjestelmäympäristöt kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi, jolloin tarve järjestelmien hallinnalle ja valvonnalle kasvaa. Pienikin toimintahäiriö digipalvelussa tai taustajärjestelmässä voi vaikuttaa merkittävällä tavalla liiketoimintaasi.

Lue lisää >

light_lime_square

Verkkokaupankäynti

Aloita asiakkaan ostopolkua tukevan, helppokäyttöisen verkkokaupan suunnittelu kartoittamalla huolellisesti asiakkaittesi tarpeet. 

Lue lisää >

light_lime_square

Sovelluskehitys verkkoon, mobiiliin tai vähäkoodisesti

Tämän päivän digipalveluiden pitää vastata käyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin. Niiden on myös toimittava moitteettomasti kaikissa laitteissa ja käyttökohteissa.

Lue lisää >

light_lime_square

Toiminnanohjaus

Älykkäässä toiminnanohjauksessa järjestelmät, prosessit ja tietovirrat liitetään yhteen luotettavaksi, dataohjattavaksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia automaatiolle ja optimoinnille.  

Lue lisää >

Hannu
Tynjälä

Vice President, Managed Services

hannu.tynjala@digia.com
hannu_tynjala_450x450

Lauri
Laukkarinen

Head of Service and Operations

lauri.laukkarinen@digia.com
lauri_laukkarinen_450x450

Jarno
Lepistö

Head of Cloud Services, Managed Services

jarno.lepisto@digia.com
Jarno Lepistö