Skip to content

Case Elisa

KAIKU – kannattavuuslaskenta uudelle tasolle


Elisalla oli tarve kehittää kannattavuuslaskentaansa, sillä aiempi käytössä ollut ratkaisu esimerkiksi keskiarvoisti tekemisiä liiaksi ja tarkastelutaso oli liian ylätasoinen. Yhdessä Digian kanssa kehitettiin ratkaisu, jonka avulla Elisa kykenee ymmärtämään paremmin asiakkaiden ja tuotteiden todellista kannattavuutta.

 

Elisalla oli tarve kehittää kannattavuuslaskentaansa, sillä aiempi käytössä ollut ratkaisu esimerkiksi keskiarvoisti tekemisiä liiaksi ja tarkastelutaso oli liian ylätasoinen. Lähtökohtana oli kehittää ratkaisu, jonka avulla Elisa kykenee ymmärtämään paremmin asiakkaiden ja tuotteiden todellisen kannattavuuden. Erityisesti haluttiin lisätä tuotantoja prosessikustannusten läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä.

Elisalla on noin 2 miljoona asiakasta ja yli 60 tuhatta tuotenimikettä. Mahdollisimman kattavan kannattavuusnäkymän tuottamiseksi tarvittiin oma räätälöity laskentaratkaisu.

Mitä teimme

 

KAIKU-hankkeen tarkoituksena on tuottaa Elisan liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen konkreettista hyötyä antamalla riittävän tarkkaa, läpinäkyvää ja yksityiskohtaista tietoa Elisan tuotteiden ja asiakkaiden kannattavuuksista sekä prosessien kustannuksista. Asian ratkaisemiseksi päädyttiin rakentamaan toimintolaskennan logiikkaan perustuva malli.

Kimmo Pihlaja, Group Controller, Elisa Oyj

KAIKU kerää olennaisen datan ja mukautuu muutoksiin

KAIKU-laskentajärjestelmä hyödyntää Elisan olemassa olevaa tietovarastoa ja yhdistää useita eri tietolähteitä kannattavuuslaskennan tuottamiseksi. Tärkeimpinä lähteinä toimivat eri laskutus-, CRM ja kirjanpidon järjestelmät. KAIKU takaa mutkattoman pääsyn kannattavuus- ja kustannusdataan. Se on mukautuvainen organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin: kustannusajureista mahdollisimman moni on pyritty automatisoimaan ja järjestelmä tukee kehitystä tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

KAIKU on toimintolaskennan osalta SAS -teknologiaan pohjautuva järjestelmä. Toimintolaskennan tuotokset sekä varsinainen kannattavuuslaskenta on toteutettu oman erillisen KAIKU tietovaraston (DW) ympärille. Digia vastaa järjestelmän ylläpidosta ja tuesta.

"Kaiku-hankkeen tarkoituksena on tuottaa Elisan liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen konkreettista hyötyä antamalla riittävän tarkkaa, läpinäkyvää ja yksityiskohtaista tietoa Elisan tuotteiden ja asiakkaiden kannattavuuksista sekä prosessien kustannuksista. Aiempi käytössä ollut ratkaisu keskiarvoisti tekemisiä liiaksi, sen kustannusallokointien syy-seuraussuhteet eivät kuvanneet todellisuutta riittävällä tavalla ja tarkastelutaso oli liian ylätasoinen. Asian ratkaisemiseksi päädyttiin rakentamaan toimintolaskennan logiikkaan perustuva malli”, kertoo Elisan Group Controller Kimmo Pihlaja.

KAIKU-laskennan avulla Elisa voi tällä hetkellä tuottaa ja ryhmitellä kustannus- ja kannattavuusdataa entistä tehokkaammin ja tarkemmalle tasolle luoden kyvykkyydet kustannusvirtaamien ja kannattavuuden seurantaan. KAIKUn hyödyntäminen on käynnistynyt suoraan laskenta-aineistosta tuotettavilla analyyseilla sekä visualisoiduilla raporteilla (esim. prosessikustannusten seuranta). KAIKUn tietomäärä kasvaa kuukausittain uudella laskenta-aineistolla ja mahdollistaa siten pidempien trendien analysoinnin.