Skip to content

Case Junnikkala

Tiedolla johtaminen on kriittisen tärkeää liiketoiminnan kovassa kasvussa

Kansainvälisesti menestyvä puunjalostaja Junnikkala Oy on lähes kaksinkertaistamassa liiketoimintansa huippumodernilla sahalaitoksella. Digia auttoi Junnikkalaa uudistamaan tuotannon raportoinnin ja sen teknisen alustan. Tiedolla johtaminen ja laadukas raportointi ovat kriittisen tärkeitä varsinkin liiketoiminnan muutosvaiheissa, kertoo Junnikkalan talousjohtaja Harri Stavén.

Suomalainen Junnikkala Oy on yksi maailman moderneimmista mekaanisen puunjalostusteollisuuden yrityksistä. Pohjanmaalla vuonna 1960 perustetulla perheyrityksellä on tällä hetkellä kaksi sahalaitosta Kalajoella ja Oulaisissa. Noin 60 prosenttia yhtiön tuotannosta menee vientiin esimerkiksi Eurooppaan, Pohjois-Afrikkaan ja Aasiaan. Modernin tuotannon lisäksi yksi myyntivalteista on pohjoisessa kasvavan puun poikkeuksellinen lujuus ja laatu. Junnikkalan tuotteita arvostetaankin esimerkiksi Japanin vaativilla markkinoilla. Vuoden vaihteessa Junnikkalan liiketoimintaan on tulossa valtava laajennus.

”Ouluun valmistuu erittäin moderni ja tehokas sahalaitos. Sen vuosikapasiteetti on noin 350 000 kuutiometriä vuodessa eli se kaksinkertaistaa liiketoimintamme volyymin”, kertoo Junnikkalan talousjohtaja Harri Stavén. Jätti-investoinnin yhteydessä Junnikkalalla nähtiin välttämättömäksi uudistaa myös yhtiön raportointia. ”Tiedolla johtaminen on meille tärkeää. Kun uusi laitos käynnistyy, meidän täytyy tietää tarkasti, mitä tuotannon ja liiketoiminnan kaikilla alueilla tapahtuu”, Stavén toteaa.

Hankkeeseen haluttiin kokenut ja asiantunteva kumppani, joka toteuttaisi uuden raportoinnin ja sen teknisen alustan laadukkaasti pitkän aikavälin kehitystyötä ajatellen. Järjestelmäpäällikkö Jari Jokinen kertoo, että Digian asiantuntemus teki tarjouspyyntövaiheessa vaikutuksen. Digia valittiinkin toteuttamaan hanke, ja järjestelmän rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2022. 

Mitä teimme

Millä teimme

  • Microsoft Azure
  • Microsoft Power BI
  • Snowflake
Tiedolla johtaminen on meille tärkeää. Johdon raportointi on isossa roolissa siinä, että saamme tehokkuutta liiketoiminnan ohjaukseen.

Harri Stavén, Talousjohtaja, Junnikkala

Uusi raportointijärjestelmä hyödyttää suoraan Junnikkalan liiketoimintaa

Hankkeen alussa Junnikkalalle rakennettiin kokonaan uusi raportoinnin alusta. Yhtiö on vuosien varrella hyödyntänyt kolmea erilaista raportointijärjestelmää, mutta nyt raportointi haluttiin keskittää yhteen moderniin pilvessä toimivaan alustaan. Digia toteutti sen Microsoft Azure -pilvipalveluun, ja järjestelmässä hyödynnetään Microsoft Power BI -teknologiaa ja Snowflake-tietokantaa.

”Raportointialustan ja -infrastruktuurin pystyttäminen oli hankkeen yksi merkittävä saavutus. Nyt pohjatyöt on tehty oikealla tavalla”, kiittää Stavén. Laadukkaan alustan päälle rakennettiin ensimmäinen uusi raportointimoduuli. Se keskittää kaikki oleelliset tuotantoon ja varastoihin liittyvät tiedot yhteen paikkaan ja luo niistä selkeitä näkymiä.

Jokinen kertoo, että numerotietoja pystyi kyllä aiemminkin kaivamaan esiin eri toiminnanohjausjärjestelmistä, mutta se oli hidasta käsityötä ja kokonaisuutta oli vaikea hahmottaa.

”Nyt näemme helposti tuotannon koko kuvan. Meillä on tehokas näkymä siihen, miten edelliset päivät ovat menneet kullakin laitoksella ja tuotantolinjalla, ja saamme päätöksenteon tueksi pidemmän ajan trendejä”, Stavén kertoo. Jos havaitaan jotain haasteita, raportoinnin avulla voi helposti kaivautua syvemmälle ja selvittää taustalla olevia juurisyitä.

Tiedon saatavuutta parannettiin sillä, että raportit on tuotu Junnikkalan Teams- ja Sharepoint-ympäristöihin, joissa ne ovat helposti saatavilla niin tietokoneilla kuin mobiililaitteillakin.

Stavén ja Jokinen kertovat, että uusi raportointi avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan seurantaan ja sen ohjaamiseen. Tuotantoon ja varastotasoihin määritellään esimerkiksi tavoitetasot, ja raportointi vertaa automaattisesti toteutuneita tuloksia näihin tavoitteisiin. ”Tällainen johdon raportointi on isossa roolissa siinä, että saamme tehokkuutta liiketoiminnan ohjaukseen ja eri tilanteisiin reagoimiseen”, Stavén toteaa.

Samanlaisia hyötyjä nähdään varastoinnissa. ”Varastot ovat kalliita, oli sitten kyse raaka-aineista tai lopputuotteista. Nyt näemme koko ajan, mihin suuntaan varastot ovat menossa, ja voimme reagoida siihen tarvittavilla toimenpiteillä”, Jokinen kertoo.

Projektin testaus ja käyttöönotto saatiin valmiiksi huhtikuussa, ja raportoinnissa on aluksi mukana Junnikkalan kaksi nykyistä tuotantolaitosta. Kun Oulun uusi sahalaitos valmistuu, se voidaan heti kytkeä mukaan raportointiin. Tämä on tärkeää uuden laitoksen käynnistysvaiheessa.

”Tiedän itsekin projekteja, joissa on käynnistetty jokin uusi tuotantolaitos tai -linja, mutta muutaman kuukauden päästä kukaan ei tiedä mitä tuotteita siellä on tehty ja kuinka paljon”, Jokinen kertoo. Etukäteen tehdyn raportoinnin avulla Junnikkala voi seurata lähes reaaliajassa uuden laitoksen käynnistymistä ja kehittää ja optimoida nopeasti tuotannon prosesseja.

Kehitystyö jatkuu automatisoinnin ja älykkään ennustamisen suuntaan

Junnikkalalla ollaan erittäin tyytyväisiä uuteen raportointijärjestelmään. Stavén ja Jokinen kiittävät erityisesti Digian tiimin teknistä osaamista. ”Digia toteutti hanketta hyvin asiantuntevasti. Emme törmänneet teknologioissa mihinkään haasteisiin”, kertoo Jokinen.

”Koko projekti sujui myös erittäin hyvässä hengessä”, Jokinen kertoo. Vaikeustasoa nostivat uuden tuotantolaitoksen valmistumiseen liittyvät aikatauluvaatimukset ja raportoinnin kehitystyössä tarvittava syvällinen toimialaosaaminen. ”Tuli vastaan mitä tahansa asioita, ne saatiin käsiteltyä mukavasti yhdessä. Yhteistyö sujui kaiken kaikkiaan hyvin saumattomasti”, Jokinen kiittää.

Nyt kun raportoinnin pohja on saatu kuntoon, kehitystyötä jatketaan seuraaviin vaiheisiin. Raportoinnin avulla voidaan hakea kehityskohteita prosesseissa ja toimintatavoissa varsinkin Oulun laitoksen käynnistyttyä.

Stavén kertoo, että yhtiön tavoitteena on edelleen lisätä automaatiota, ja tulevaisuudessa tässä voidaan hyödyntää myös tekoälyä. ”Alamme keskustella Digian kanssa seuraavista osa-alueista, joita voisimme kehittää”, hän kertoo.