Skip to content

Case Puolustusvoimat

Puolustusvoimat kehittää digitalisaatiokyvykkyyttään pitkäjänteisesti Digian kanssa

Puolustusteollisuussektorin digitaalisissa palveluissa korostuvat pitkäjänteisen kumppanuuden lisäksi skaalautuvuus, huoltovarmuus, tietoturva ja 24/7 varmistetut palvelut sekä infrastruktuuri. Digialla on puolustusteollisuuden sektorin digitaalisten palvelujen kovaa osaamista sekä asiantuntijuutta jo kymmenien vuosien ajalta – Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä on tehty jo yli 20 vuotta.

 

Puolustusvoimien digitalisaation keskeisimmät tavoitteet ovat Puolustusvoimien digitalisaatiokyvykkyyden kehittäminen sekä digitalisaation hyötyjen tuominen suorituskykyjen kehittämiseen. Digitalisaation järjestelmällistä kehitystyötä Puolustusvoimissa on tehty jo pitkään ja sen etenemistä tukee lisäksi vuonna 2021 käynnistetty digitalisaatio-ohjelma. Keskeistä ohjelmassa on digitalisaation johtaminen ja kulttuuri eli digitalisaation vieminen läpi organisaation käytäntöön.

Digia oli mukana digitalisaatio-ohjelman valmistelussa ja laajeni luotetuksi kumppaniksi vuoden 2021 lopussa perustetun digitoimiston yhteydessä. Digitoimisto on Digian ja Puolustusvoimien yhteinen tapa toimia digitalisaation polulla.

Mitä teimme

  • pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka avulla edistetään teknologiaosaamista ja varmistetaan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien kotimainen huoltovarmuus myös poikkeusoloissa

Nykyinen turvallisuusympäristö kyberhyökkäyksineen osoittaa maailman tietolähtöisyyden – puolustus on yksi keskeinen toiminto, jossa datan merkitys ja digitalisaation kyvykkyys mitataan. Datan ja digitalisaation avulla saavutetaan muun muassa päätöksentekokykyä, ennustettavuutta, toiminnan tehostumista ja kokonaisymmärrystä. Luotettavuus onkin tärkein kriteeri puolustusteollisuuden digikumppanille.

Jarkko Karsikas, eversti, digitalisaatiojohtaja, Puolustusvoimat

Yhteistyö vaatii äärimmäistä luottamusta digikumppanilta

Puolustusvoimien digitalisaatio-ohjelma on ennen kaikkea tulevaisuusohjelma, jolla valmistetaan Puolustusvoimia huomisen haasteisiin. Useiden tulevaisuuden suorituskykyjen nähdään olevan riippuvaisia digitalisaation mukanaan tuomista kyvykkyyksistä. Osaava henkilöstö ja hyvät toimintamallit takaavat sen, että myös tulevaisuudessa kyetään toimeenpanemaan asioita muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä.

”Nykyinen turvallisuusympäristö kyberhyökkäyksineen osoittaa maailman tietolähtöisyyden – puolustus on yksi keskeinen toiminto, jossa datan merkitys ja digitalisaation kyvykkyys mitataan. Datan ja digitalisaation avulla saavutetaan muun muassa päätöksentekokykyä, ennustettavuutta, toiminnan tehostumista ja kokonaisymmärrystä. Luotettavuus onkin tärkein kriteeri puolustusteollisuuden digikumppanille”, kertoo Puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja, eversti Jarkko Karsikas.

Digialla on tärkeä rooli ohjelmassa luotettuna kumppanina ja hyvien käytäntöjen jakamisessa alalta toiselle. Yhtiön vahvuuksia ovat laajan asiakaskunnan ansiosta muodostunut osaaminen eri toimialojen digitalisaatiosta. Yhteistyö vaatii paitsi äärimmäistä luottamusta ja kyvykkyyksiä, myös sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jonka avulla edistetään teknologiaosaamista ja varmistetaan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien kotimainen huoltovarmuus myös poikkeusoloissa.

Digian vahvasta puolustusteolliseen sektoriin keskittyvästä kehitystyöstä ja investoinnista kertoo myös Defence-yksikön perustaminen. Defence-yksikkö kokoaa yhteen sektorin kriittiset osaajat ja hankkeiden ja projektien koordinoinnin sekä tuottaa sujuvuutta ja lisäarvoa koko sektorin käyttöön läpi Digian laajan tarjoaman. ”Defence-yksikön toiminnan kulmakivinä ovat luottamus, tietoturvallisuus ja jatkuva teknologinen innovatiivisuus, jotka korostuvat entisestään tässä erityisympäristössä, ja tukevat Puolustusvoimien digitaalista transformaatiota”, kertoo Jussi Tammelin, Defence-yksikön johtaja.

Digitoimisto on koettu erinomaiseksi toimintamalliksi

Onnistunut digitalisaatio näkyy arjessa sekä operatiivisessa kontekstissa uudistettuna ja entistä parempana toimintana ja konkretisoi digitalisaation hyödyt sen kaikille osapuolille. Vuoden 2022 aikana Puolustusvoimat on ottamassa käyttöön kansainvälisen tason mittariston, jonka avulla digitalisaatio-ohjelman onnistumista ja Puolustusvoimien sijoittumista digitalisaatiokehityksessä kansainvälisesti voidaan seurata.

”Digitoimisto johdettuna ja miehitettynä ulkopuolisen tahon toimesta on koettu erinomaiseksi asiaksi, koska se on tuonut näkyväksi myös uusia ja erilaisia toimintatapoja. Digitoimisto on pystynyt toiminnallaan luomaan ilmapiirin, jossa ihmiset kokevat, että heistä välitetään. Tämä on tärkeää etenkin huomioiden muutosagenttien kriittisen roolin muutoksessa. Toiminta on esimerkillistä, joka kannustaa myös muita toimimaan paremmin”, toteaa eversti Karsikas.

"On hienoa olla tekemässä yhteiskunnallisesti näin merkittävää työtä. Työni Puolustusvoimien digitoimiston päällikkönä on erittäin mielenkiintoista ja myös haastavaa. Digitoimiston toiminta on uraauurtavaa, koska vastaavaa toimintamallia ei ole aiemmin Puolustusvoimissa toteutettu. Johdon täysi tuki käynnissä olevalle transformaatiolle ja edessä siintävässä jatkuvassa muutoksessa antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat onnistumiselle. Digian luotetun kumppanin rooli tarjoaa edellytykset käydä dialogia läpi organisaation ja siten fasilitoida muutosta kokonaisvaltaisesti. Parasta työssäni on tiimi ja ihmiset ympärillä. Esimerkiksi digivastaavat eli muutosagentit, joita on läpi organisaation, vahvistavat uskoa muutoksen onnistumiselle", kertoo Veikko Nokkala Digialta.