Skip to content

Case Tilastokeskus

Arkkitehtuurianalyysistä ja toimintamallikuvauksesta  eväät uudistukseen

Kattava arkkitehtuuridokumentaatio antaa muutokseen selkeät askelmerkit ja säästää hankintakustannuksissa. Digian Tilastokeskukselle toteuttama arkkitehtuurianalyysi ja toimintamallikuvaus antoivat selkeät raamit tilastotuotannon uudistusprojektin jatkotoimenpiteille ja ymmärryksen nykyisten työkalujen hyödyntämättömistä mahdollisuuksista.

 

Tilastokeskus on Suomen kansallinen tilastovirasto, joka tuottaa puolueettomia tilastoja suomalaisesta yhteiskunnasta päätöksenteon tueksi sekä kansalaisten, tutkijoiden ja muiden tietoa tarvitsevien käyttöön.

Tilastokeskuksen kesällä 2023 käynnistynyt TiMo-projekti tähtää tilastotuotannon pohjaratkaisuna toimivan teknisen ympäristön ja analytiikka-alustan modernisointiin. Tilastotuotannon uudistamisella tavoitellaan ylläpito- ja käyttökustannusten hallintaa ja tilastotuotannon tehostamista muun muassa hyödyntämällä pilvipalveluja sekä muita uusia teknologioita ja työkaluja, jotka tukevat paremmin koneoppimis- ja automatisointiratkaisujen toteuttamista sekä tilastoasiantuntijoiden itsenäisempää työskentelyä. 

”Haluamme ottaa hyödyt irti pilvipohjaisista ratkaisuista ja mahdollistaa tuotannon automatisointia nykyistä ratkaisua paremmin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juhani Kauppo Tilastokeskuksesta. ”Tavoitteena on myös ottaa käyttöön esimerkiksi uusia ohjelmointikieliä, jotka helpottavat rekrytointia ja osaamisen kehittämistä. Analytiikka-alusta on tämän mahdollistamisessa keskeisessä roolissa.”

Mitä teimme

Millä teimme

  • ArchiMate-kerroskaaviot
Projektia tehtiin tiiviissä yhteistyössä omien asiantuntijoidemme ja Digian asiantuntijoiden kanssa. Arkkitehtuurisuunnitelmaa edistettiin koko ajan määrätietoisesti, ja työ oli varsin tehokasta ja sujuvaa.

Juhani Kauppo, projektipäällikkö, Tilastokeskus

Selkeät askelmerkit tilastotuotannon modernisointiin

Uudistuksen pohjaksi kaivattiin kattavaa dokumentaatiota tavoitetilan toimintamallista ja siihen liittyvistä vaatimuksista sekä ratkaisuarkkitehtuurikuvausta tarvittavista järjestelmistä ja työkaluista. Kilpailutuksessa kumppaniksi valikoitui Digia.

”Laadimme kilpailutusta varten esimerkkiskenaarion, johon osallistujilta edellytettiin ratkaisuehdotusta. Digian tuottama ratkaisukuvaus oli erittäin perusteellinen ja vaikuttava, ja siinä huomioitiin kaikki tarpeisiimme liittyvät yksityiskohdat”, Kauppo toteaa.

Digia laati Tilastokeskukselle arkkitehtuurin nykytila-analyysin ja vaihtoehtoja tulevaan arkkitehtuuriratkaisuun sekä toimintamallikuvauksen kolmen esimerkkitilastoprosessin nyky- ja tavoitetilasta. Nämä kolme tilastoprosessia toimivat pilotteina uuteen toiminta- ja tekniseen ympäristöön siirryttäessä.

Yhteisten työpajojen pohjalta tuotettu dokumentointi ja toimintamallikuvaus tarjoavat Tilastokeskukselle selkeät askelmerkit uudistuksen toteutukseen ja kattavat suositukset siitä, miten käytössä olevia työkaluja hyödynnetään tilastotuotannossa ja mitä rajoituksia niihin liittyy. Kun tuotantoa lähdetään uudistamaan, suositus toimii referenssinä, josta voidaan tarkastaa, mikä ratkaisu sopii mihinkin tilanteeseen.

”Digialta saatu selkeä toimintamalli ja tekemisen raamit vapauttivat meiltä aikaa. Pystyimme itse tekemään työkalujen ja teknologioiden osalta testausta ja selvitystyötä, jonka pohjalta saimme varmuuden siitä, millaiset ratkaisut meille oikeasti sopivat”, Kauppo kertoo.

Hankinnoista luopuminen toi säästöjä

Tilastokeskuksen lähtötavoitteena oli myös dokumentaation teknisten suositusten hyödyntäminen tarvittavien työkaluhankintojen kilpailutuksen vaatimusmäärittelyn pohjana. Työn edetessä olemassa olevien työkalujen mahdollisuudet saatiin kartoitettua ja hankintasuunnitelmista pystyttiin luopumaan.

”Digian tekniset asiantuntijat toivat esiin potentiaalisia vaihtoehtoja ja näkemyksiä siitä, mitkä työkalut soveltuvat Tilastokeskuksen tarpeisiin. Näiden pohjalta päädyimme hyödyntämään ratkaisuissa vaihtoehtoja, jotka eivät edellytä meiltä uusien työkalujen hankintaa”, Kauppo kertoo.

Toimintamallin käyttöönotto etenee yhteistyössä Digian ja Tilastokeskuksen muiden kumppaneiden kanssa.

”Ensimmäiset pilottitoteutukset ja käytännön toimenpiteet on jo käynnistetty”, Juhani Kauppo kertoo.

Tehokkaalla toimintamallilla määrätietoisesti maaliin

Kauppo on tyytyväinen yhteistyöhön Digian kanssa. Projektin lopputuotokset ovat saaneet Tilastokeskuksen tiimiltä kiitosta kattavuudesta ja yksityiskohtien huomioimisesta. 

”Yhteistyö Digian kanssa on ollut kaikin puolin sujuvaa. Työ on edennyt suunnitellusti ja muutoksista tai yksityiskohdista neuvotteleminen on ollut aina helppoa ja nopeaa.”

Kauppo kiittelee myös Digian arkkitehtuurisuunnittelun toimintamallia toimivaksi.

”Projektia tehtiin tiiviissä yhteistyössä omien asiantuntijoidemme ja Digian asiantuntijoiden kanssa. Arkkitehtuurisuunnitelmaa edistettiin koko ajan määrätietoisesti, ja työ oli varsin tehokasta ja sujuvaa.”