Skip to content

Case Trafi

BI-palvelun toimintamallin sekä arkkitehtuurin suunnittelu ja pilotointi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi halusi kehittää tiedon hyödyntämistään. Trafi käynnisti yhdessä Digian kanssa projektin, jonka tavoitteena oli suunnitella BI-palvelun toimintamalli ja pilotoida suunniteltu tekninen arkkitehtuuri vastaamaan nykyaikaisen tiedon hyödyntämisen kehittämisen tarpeeseen.

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä kaikkien liikennemuotojen osalta. Liikennesektorilla Trafin toiminta kattaa kaikkien liikennemuotojen kuljettajat, toimijat ja kulkuvälineet.

Trafin tavoitteena oli suunnitella BI-palvelun toimintamalli sekä pilotoida suunniteltu tekninen arkkitehtuuri vastaamaan nykyaikaiseen tiedon hyödyntämisen kehittyvään tarpeeseen sekä ottaa käyttöön näitä kyvykkyyksiä tukeva arkkitehtuuri ja BI-alusta. Tiedon tuottamisen, hyödyntämisen ja hallinnoinnin kuvauksilla oli tavoitteena varmistaa nopean käyttöönotto pilotille sekä vahvalla suunnittelutyöllä luoda pohja nopealle ja tehokkaalle käyttöönotolle.

Arkkitehtuurin suunnittelulla luotiin liiketoimintavaatimuksia hyvin palveleva BI-raportointipalvelu, käyttöönottosuunnitelma teknistä käyttöönottoa varten sekä selkeästi kuvattu ja ohjeistettu kehittämismenetelmä.

Mitä teimme

Digia toi rakenteen ja mallin Trafin BI-palvelun ja sen toimintamallin suunnitteluun ja kuvaamiseen. 

Projektin kulku

Digia toi rakenteen ja mallin Trafin BI-palvelun ja sen toimintamallin suunnitteluun ja kuvaamiseen. BI-palvelun suunnittelussa selvitettiin, mistä, mitä ja miksi tietoa haetaan, tiedon asiakkaat ja heille tarjottavat palvelut ja palvelumallit, karkean tason prosessit sekä millainen on tiedon hallinnointiin tarvittava BI-palvelun organisaatio ja osaaminen sekä sen liittymät palveluntuottamismalliin.

Lisäksi laadittiin etenemissuunnitelma sisältäen ensivaiheen käyttöönotettavat toimintamallin osa-alueet ja niiden tarkempi kuvaus sekä pidemmän aikavälin jatkokehitysaihiot.

Arkkitehtuurisuunnittelu ja pilotointi kattoivat kuvauksen arkkitehtuurista ja BI-kehittämisvälineistä käyttöönottosuunnitelmineen, ohjeistuksen parhaista käytännöistä ja oikeasta raportointivälineestä eri käyttötarkoitukseen.

Onnistuneen BI-palvelun toimintamallin sekä arkkitehtuurin suunnittelun ja pilotoinnin jälkeen BI-palvelu on käynnistetty, tavoitteita palveleva arkkitehtuuri on validoitu ja alusta BI-raportoinnin hallitulle jatkokehitykselle on valmiina.