Skip to content

Case Traficom

Digia tekee pitkäaikaista kehitystyötä Traficomille – Java-kehittäjiä haetaan nyt mielenkiintoisiin projekteihin 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Digia tekevät tiivistä ja pitkäaikaista sovelluskehityksen yhteistyötä. Java-kehittäjille on nyt tarjolla monenlaisia mielenkiintoisia projekteja, joista juuri valmistunut moderni Lilja-järjestelmä on hyvä esimerkki. Sovelluskehittäjän näkökulmasta Traficomilla on mukavaa ja kiinnostavaa työskennellä, kertoo Digian ohjelmistoasiantuntija Niko Kortelainen.

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yksi Suomen merkittävimmistä viranomaistoimijoista. Traficom aloitti toimintansa vuonna 2019, kun siihen yhdistettiin Viestintäviraston, Liikenteen turvallisuusviraston ja osittain Liikenneviraston toiminnot. Traficomin tehtävä on edistää sekä Suomen fyysistä liikennettä että digitaalista tietoliikennettä. Tavoite on, että ihmiset, data ja tavarat voivat liikkua sujuvasti ja turvallisesti, ja tätä työtä tehdään Traficomilla noin tuhannen työntekijän voimin.

Digia solmi vuoden 2020 lopulla Traficomin kanssa seitsemän vuoden sopimuksen, jossa Digia järjestää sovelluskehittäjiä kehityshankkeisiin. Pitkä sopimus takaa Traficomille, Digialle ja sovelluskehittäjille vakaan ympäristön, jossa järjestelmiä ja palveluja voidaan kehittää pitkäjänteisesti.

Traficom hyödyntää myös muiden yritysten apua, mutta Digialla on selvästi suurin rooli kehitystyössä. Traficomilla työskentelee tällä hetkellä noin 30 Digian Java-asiantuntijaa, ja loppuvuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana tullaan rekrytoimaan parikymmentä uutta Java-kehittäjää. 

Mitä teimme

  • Digian sovelluskehittäjiä Traficomin kehityshankkeisiin
Digian kanssa työskentely on ollut erittäin mukavaa ja sujuvaa. On myös välittynyt kuva, että Digialla ollaan aidosti kiinnostuneita asiakkaasta sekä sovelluskehittäjistä ja heidän hyvinvoinnistaan.

Tero Pänttönen, Lilja-järjestelmän ICT-tuoteomistaja, Traficom

Vaihtelevia ja kiinnostavia projekteja – myös kaikkein moderneimmilla teknologioilla

Traficomin vastuulla on suuri määrä erityyppisiä liikenteen ja digitaaliseen tietoliikenteen viranomaispalveluja. Niistä huolehditaan lukuisilla erilaisilla ja eri-ikäisillä tietojärjestelmillä, joita pyritään jatkuvasti kehittämään. Digian ja Traficomin yhteistyöhön kuuluu vanhempien järjestelmien ylläpitoa ja kehitystä – ja toisaalta aivan uusien ja modernien järjestelmien rakentamista.

Hyvä esimerkki erittäin modernista hankkeesta on Lilja-järjestelmä, joka valmistui keväällä 2023. Uuden järjestelmän tarve huomattiin, kun ammattiliikenteen lupien valvonta siirtyi ELY-keskuksilta Traficomille.

”Aiempi lupajärjestelmä oli palvellut noin 30 vuotta, ja sillä oli myönnetty noin miljoona liikennelupaa. Totesimme, että järjestelmä on elinkaarensa päässä, ja sen tilalle kannattaa rakentaa uusi”, kertoo uuden järjestelmän ICT-tuoteomistajana Traficomilla toimiva Tero Pänttönen.

Kyseessä oli vaativa hanke, sillä järjestelmällä hoidetaan kaikki Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen liikenneluvat. Näihin kuuluvat esimerkiksi kymmenet tuhannet taksi- ja bussiliikenteen luvat. Kyse on yhteiskunnallisesti tärkeästä järjestelmästä, josta myös muiden viranomaisten ja verohallinnon täytyy saada tietoa luotettavasti ja reaaliaikaisesti.

”Kun esimerkiksi poliisi tekee tienvarsitarkastuksia raskaalle liikenteelle, poliisin järjestelmä hakee yrityksen tai kuljettajan liikennelupatiedot suoraan Traficomin järjestelmästä”, Pänttönen kuvailee.

Lilja-järjestelmän rakentaminen aloitettiin vuonna 2018, ja siinä hyödynnettiin ja testattiin myös erittäin moderneja teknologioita. Yksi niistä oli Event Sourcing -teknologia, jossa dataa tallennetaan perinteisen tietokannan sijasta tapahtumaketjuun, josta voidaan nähdä nykytietojen lisäksi myös aiemmat muutokset. Lilja-järjestelmässä käytetään myös tekoälyyn perustuvaa Dynatrace-järjestelmää, joka valvoo jatkuvasti palvelua ja antaa tarkkaa tietoa järjestelmän toiminnasta.

Järjestelmän ensimmäiset osat menivät tuotantoon toukokuussa 2023.

”Uudesta järjestelmästä onnistuttiin tekemään erittäin luotettava. Palvelut ovat olleet koko ajan käytössä, eikä Dynatrace-seurannasta tullut käyttöönoton yhteydessä yhtäkään hälytystä”, Pänttönen kertoo.

Pänttönen kiittää Digian toimintaa Lilja-hankkeessa ja laajemminkin Traficomin projekteissa.

”Digian kanssa työskentely on ollut erittäin mukavaa ja sujuvaa. On myös välittynyt kuva, että Digialla ollaan aidosti kiinnostuneita asiakkaasta sekä sovelluskehittäjistä ja heidän hyvinvoinnistaan”, sanoo Pänttönen.

”Täällä on todella kivaa väkeä ja mukava tehdä töitä”

Yksi Traficomilla työskentelevistä digialaisista on kokenut ohjelmistoasiantuntija Niko Kortelainen. Hän on työskennellyt Digialla eri yritysostojen kautta jo parikymmentä vuotta pääasiassa räätälintyönä kehitettävissä Java-projekteissa.

”Traficomilla on valtavan paljon erilaista tekemistä. On pieniä ja isoja projekteja, on aiempien järjestelmien ylläpitoa ja refaktorointia ja toisaalta aivan uusien järjestelmien luomista”, Kortelainen kertoo.

Digialla ja Traficomilla pyritään siihen, että kehittäjät voivat pitkälti itse toivoa, millaisissa projekteissa ja millaisten teknologioiden kanssa he työskentelevät. Kortelainen oli itse kiinnostunut Event Sourcing -teknologiasta ja halusi siksi työskennellä Lilja-projektissa.

Kortelainen kertoo, että työ Traficomilla on sovelluskehittäjien kannalta erittäin hyvin järjestettyä. Esimerkiksi projekteista vastaaville Traficomin tuoteomistajille on varattu riittävästi resursseja edistämään hankkeita ja tukemaan kehittäjiä, mikä helpottaa sovelluskehittäjien työtä ja auttaa projekteja etenemään hyvin. Projekteissa on myös mahdollisuus parityöskentelyyn, mikä on Kortelaisen mukaan monesti sekä tehokkaampi että sovelluskehittäjille mukavampi tapa työskennellä.

”Täällä on todella kivaa väkeä sovelluskehittäjistä liiketoiminnan asiantuntijoihin saakka. Myös monitoimittajayhteistyö on toiminut hyvin, ja toiminta eri yritysten kesken on ollut aivan saumatonta”, Kortelainen kiittää.

Hän kehuu Traficomin uusia moderneja toimitiloja Helsingin Pasilassa. Toisaalta myös etätyö onnistuu niin saumattomasti, että hankkeissa on mukana kehittäjiä melkeinpä kaikkialta Suomesta.

”Meille on tärkeää myös tasavertaisuusajattelu. Sillä ei ole merkitystä, oletko sovellusarkkitehti vai seniori- vai juniorikehittäjä – kaikkien mielipiteet ovat arvokkaita, ja ne pyritään huomioimaan”, Kortelainen toteaa.

Hän on itse nostanut Digialla esille ajattelua, jossa jokainen työntekijä on oikeastaan ”Senior Trainee”. Ajatus on se, että jokaiselle on tärkeää oppia uutta kokemuksesta ja asemasta riippumatta.

Myös Traficomilla on Kortelaisen mukaan hieno henki, jossa kumppaneilta ja sovelluskehittäjiltä otetaan mielellään vastaan palautetta ja kehitysideoita. Digia on pyrkinyt kehittämään Traficomilla esimerkiksi työn sujuvuutta ja hyvää organisointia. Teknologiapuolella on pyritty kehittämään esimerkiksi modernien pilviteknologioiden ja hybridipilven hyödyntämistä.

Digialla etsitään nyt Traficomille lisää Java-kehittäjiä. Mahdollisuus osallistua Traficomin yhteiskunnallisestikin vaikuttaviin hankkeisiin on tarjolla sovelluskehittäjille ympäri Suomen.

”Työ Traficomilla on mielestäni ollut merkityksellistä ja antoisaa. Täällä on kiva tehdä töitä”, kiittää Kortelainen.