Skip to content
AI

Case YIT

Digia auttoi YIT:tä vauhdittamaan tekoälyn hyödyntämistä – ”Saimme tekoälykehitykseen juuri sitä apua, jota haimme”

Suomen suurin rakennusyhtiö YIT voitti Digian Tekoälyn tiekartta -kilpailun vuoden 2024 alussa ja sai mahdollisuuden vauhdittaa tekoälyn hyödyntämistä liiketoiminnassaan. Ensimmäiset konkreettiset tekoälyhankkeet ovatkin jo päässeet vauhtiin. ”Digialla on hyvä konsepti tällaisen tiekartan rakentamiseen. On todella vaikea keksiä mitään parantamisen kohdetta”, kertoo YIT:n datajohtaja Olli Järvi.

 

Jo yli 110 vuoden ikäinen YIT on Suomen suurin rakennusyhtiö ja yksi maan suurimmista yrityksistä. YIT työllistää noin 4 300 henkilöä kahdeksassa eri maassa, ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 2,2 miljardia euroa. Liiketoiminta jakautuu kolmeen alueeseen: kotien, infrastruktuurin sekä julkisten ja kaupallisten tilojen rakentamiseen.

Datajohtaja Olli Järvi kertoo, että YIT hyödyntää eri liiketoiminnoissaan runsaasti esimerkiksi data-analytiikkaa. Yhtiö halusi kuitenkin tehostaa datan ja varsinkin tekoälyn hyödyntämistä ja antaa kehitystyölle uutta vauhtia.

Järvi toteaa, että rakennusalalla digitalisaation aste on perinteisesti ollut matala. YIT haluaa toimia suunnannäyttäjänä tekoälyn käytössä ja kehittää koko alan digitalisaatiota ja tehokkuutta. Tähän saatiin apua Digian Tekoälyn tiekartta -konseptista.

Mitä teimme

  • Tekoälyn hyödyntämisen käynnistäminen neljällä liiketoimintaan liittyvällä alueella

Millä teimme

  • Tekoälyn tiekartta -työ
Koimme, että Tekoälyn tiekartta -konsepti on todella hyvä. Aikainvestointi on aika pieni suhteessa hyötyyn, jota hankkeesta saa. Saimme tekoälykehitykseen juuri sitä apua, jota haimme.

Olli Järvi, datajohtaja, YIT

Työpajoissa löydettiin 36 tekoälyn käyttökohdetta

Hankkeen käytännön työ aloitettiin helmikuussa 2024. Digian kehittämässä Tekoälyn tiekartta -konseptissa tekoälyn hyödyntämistä edistetään neliosaisella työpajamallilla. Järvi kertoo, että työpajoihin otettiin mukaan runsas edustus YIT:ltä ja sen eri liiketoimintayksiköistä, yhteensä 21 henkilöä. Tämä osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi.

Ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi tekoälyteknologioita ja niiden erilaisia käyttömahdollisuuksia. ”Oli hienoa nähdä, miten valtavasti joidenkin osallistujien henkilökohtainen maturiteetti tekoälyssä kasvoi keskustelujen aikana”, Järvi kertoo. Osalla osallistujista ei ollut juurikaan tekoälyn tuntemusta, mutta ymmärrys teknologiasta ja sen mahdollisuuksista nousi nopeasti uudelle tasolle.

Toisessa vaiheessa keskityttiin ideoimaan konkreettisia käyttötapauksia. Järvi kertoo, että ideointi onnistui erinomaisesti. ”Löysimme yhteensä 36 erilaista tekoälyn käyttötapausta.”

Näitä aihioita arvioitiin ja priorisoitiin sitten hankkeen ydinryhmän voimin. Valintaperusteita olivat hyöty liiketoiminnalle, tekninen toteutettavuus ja hankkeen vaatima työmäärä.

Lopputuloksena syntyi tekoälyn hyödyntämisen tiekartta, joka sisälsi tekoälyn lupaavimmat käyttökohteet ja valmiin suunnitelman hankkeiden viemiseksi eteenpäin.

”Yhteistyö ja koko prosessi Digian kanssa meni tosi hienosti. Digialla on hyvä konsepti tällaisen tiekartan rakentamiseen. Se oli todella selkeä, hallittu ja hyvin ohjattu”, Järvi kiittää.

Tekoälyllä laajat käyttömahdollisuudet rakennusalalla

Järvi kertoo, että tekoälyn käyttökohteita haettiin ja löydettiin erityisesti neljällä alueella.

1. Rakentamisen tehostaminen
Tekoälyllä voidaan parantaa sekä työn tuottavuutta että rakentamisen laatua. AI voi esimerkiksi auttaa löytämään toiminnanohjausjärjestelmästä hyödyllistä tietoa ja valmiita dokumentteja, joita voidaan hyödyntää toisissa projekteissa.

2. Markkinointi ja myynti
Tekoäly auttaa ymmärtämään paremmin rakentamisen markkinoita ja erilaisten asiakasryhmien tarpeita. Yksi esimerkki on vapaamuotoisen asiakaspalautteen analysointi. Se on ihmistyönä haastavaa ja työlästä, mutta tekoäly voi tiivistää palautetta ja löytää siitä trendejä ja säännönmukaisuuksia. Tekoäly voi myös tehostaa markkinoinnin ja myynnin toimia.

3. Työturvallisuus ja henkilöstöhallinto
Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen on YIT:lle tärkeää. Esimerkiksi konenäön tyyppiset tekoälyteknologiat luovat uusia mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseen.

4. Projektien ja riskien hallinta
Tekoäly on tehokas työkalu esimerkiksi kustannusten ja aikataulujen ennustamisen tyyppisissä tehtävissä, ja sitä voidaan käyttää kannattavuuslaskentaan ja ongelmien ennakointiin. AI:n avulla voidaan tehostaa projektien suunnittelua ja riskien hallintaa.

Neljä aloitettua AI-projektia ovat vain osa hyödyistä

YIT sai hankkeesta heti konkreettisia hyötyjä. ”Olemme jo startanneet neljä projektia. Kaksi niistä on suunnitteluvaiheessa ja kahdessa on edetty jo toteutukseen”, Järvi kertoo.

Alkuvaiheessa painotettiin hankkeita, joista saadaan nopeasti liiketoiminnan hyötyjä. Yksi projekteista on kuitenkin laajempi noin vuoden kestävä hanke, jossa tekoälyn tuoma hyöty todettiin erityisen merkittäväksi.

”Vaikka saimmekin paljon tekoälyhankkeiden aihioita, se ei välttämättä ollut edes hankkeen suurin hyöty. Kun projektissa oli mukana 21 henkeä, he toimivat nyt muutosagentteina omissa organisaatioissaan. Lumipalloefekti on selvästi lähtenyt liikkeelle. Keskusteluja tekoälyn hyödyntämisestä käydään eri puolilla organisaatiota, mikä on todella hienoa”, kiittää Järvi.

Hän kertoo, että YIT sai paljon etua siitä, että Digia tuli ulkopuolisena asiantuntijana mukaan vauhdittamaan tekoälykehitystä. ”Pitää muistaa, että Digialla on kovaa tekoälyosaamista. On aivan selvää, ettei YIT:llä voi olla niin montaa data scientist -asiantuntijaa tai yhtä kokeneita tekoälyn osaajia kuin Digialla. Saimme paljon hyötyä Digian osaamisesta.”

YIT:llä arvostettiin myös Digian kehittämää valmista konseptia, jolla tekoälyn käyttökohteita voidaan löytää ja hankkeita käynnistää nopeasti. Järvi toteaa, että vastaavan konseptin ja sen vaatimien materiaalien tekeminen itse olisi erittäin työlästä ja haastavaa. Nyt hankkeen ohjaaminen YIT:n puolella oli minimissä.

”Koimme, että tällainen konsepti on todella hyvä. Näkisin, että aikainvestointi on aika pieni suhteessa hyötyyn, jota hankkeesta saa”, Järvi kiittää.

”Rakennusalan digitalisaatio etenee, ja siinä avautuu valtavasti mahdollisuuksia. Myös tekoäly menee kovaa vauhtia eteenpäin. Siksi myöskään tiekartan tekeminen ei saisi olla kertahanke. Tekoälyn hyödyntämistä kannattaa kehittää iteratiivisesti esimerkiksi vuosittain”, Järvi kannustaa.

YIT:llä ollaan erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Digian kanssa. ”On todella vaikea keksiä mitään parantamisen kohdetta. Se on ehkä paras kiitos, minkä voi antaa. Koko projekti hoidettiin mielestäni todella hyvin, ja saimme tekoälykehitykseen juuri sitä apua, jota haimme”, kiittää Järvi.