Skip to content

Älytekoja asiantuntijoiden johtamiseen

Panostuksilla työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa yrityksen menestykseen. Yksi esimerkki työhyvinvoinnin älyteosta on AILeadWell-alusta, jossa yhdistetään tietoa ajantasaisesti eri lähteistä ja saadaan näin parempi näkyvyys työyhteisön tilasta.

Analytiikka- ja tieto-orientoituneen asiantuntijaryhmän johtajana olen vakuuttunut siitä, että fiksu henkilöstö haluaa johtamiselta ja esimieheltä älytekoja. Käytännössä tämä tarkoittaa minulle sitä, että meillä on oikeat teot oikea-aikaisesti oikealle (niitä tarvitsevalle) henkilölle ja vieläpä dataan pohjautuen.

Jo kaksi vuotta sitten koeponnistimme ajatuksen siitä, onko yksilön (asiantuntijan) hyvinvoinnilla (aktiivisuus, uni, lepo, palautuminen, fiilis) vaikutusta yrityksen menetykseen.  Tämä harjoitus vakuutti minut siitä, että näillä asioilla on yhteys ja työhyvinvoinnin panostuksilla löytyy korrelaatiota yrityksen koviin mittareihin.   Nyt käynnissä olevassa AI_LeadWell -hankkeessamme viemme tätä hypoteesia ja konseptia eteenpäin entistä tarmokkaammin.

Olemme Digiassa nostaneet älykkään asiantuntijuuden johtamisen yhdeksi tekoälyn hyödyntämisen keihäänkärkialueista. Tavoitteenamme on tehdä tekoälyavusteisesti älytekoja henkilön koko työnsuhteen elinkaareen alkaen rekrytoinnista, työhön perehtymiseen, osaamisen kehittämiseen, urakiertoon ja lopuksi mahdollisesti työsuhteen päättymiseen.

AILeadWell -alusta tarjoaa näkymän työyhteisön tilaan

Konkreettisena älytekona tähän työsuhteen elinkaaren seurantaan on toteutettu AILeadWell -alusta, jossa yhdistämme tietoa ajantasaisesti eri lähteistä ja näin saamme parempaa näkyvyyttä työyhteisömme tilasta. Lähteinä ovat mm. työaikakirjaukset, työimun kysely, aktiivisuusranneke, laskutus ja työterveydenhuollon data. Yhdistetyn datan pohjalta voimme seurata kuinka työyhteisön työnimu/fiilis verrattuna palautumiseen ja koko yksikön liikevaihtoon korreloi, vai korreloiko? 

Data-analyysi tuottaa meille tietoa, jonka pohjalta voimme miettiä toimenpiteitä, jos ja kun havainnoimme, että tilanne näitä vaatii ja voimme seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta.  Kun tietoa kertyy riittävästi voimme ennustaa tulevaisuutta.  Älyteot ovat sitten konkreettisia tekoja analytiikkaan pohjautuen. Esimerkiksi olemme pitäneet aivoergonomialuennon ryhmälle henkilöitä, joille työn tauottaminen ja työstä palautuminen olisi hyvä juttu, tai välipalaviikkotempaus silloin kun tarvitaan muistutusta tasaisesta energian saannista.

Älykäs johtaminen ei jätä ketään yksin

Älyteko on myös paljon muutakin, kuten proaktiivinen osaamisen kehittäminen tekoälypohjaisesti. Tähän villinä ajatuksena on meillä kohdentaa osaamisaluekehittymisehdotuksia perustuen henkilöiden työaikakirjauksiin ja osaamiskarttaan. Tai ehdotus siitä, että nyt olisi hyvä hetki käydä keskustelu työn sujuvuudesta ja jaksamisesta esimiehen kanssa.  Itseohjautuvan organisaation ei mielestäni koskaan pitäisi tarkoittaa sitä, että tiimin jäsen jätetään itsekseen miettimään omaa kehittymistään ja työnimuun vaikuttavia tekijöitä.  Älykkäällä johtamiselle voimme tarjota jokaiselle ryhmälle ja yksikölle ne juuri siihen hetkeen tarvittavat toimenpiteet.

Jotta kaikki tämä onnistuu ja koituu kaikkien (työ)hyvinvoinniksi, on toimintamme oltava läpinäkyvää ja perustua kirjattuihin eettisiin tekoälyperiaatteisiimme. Olemme mukana tekoälyn etiikkahaasteessa, ja eettisten periaatteiden mukainen toiminta on meille myös ammattiylpeys ja kunnia-asia.

Uskon siihen, että älyteot johtavat hyvään työntekijäkokemukseen, josta seuraa hyvä asiakaskokemus ja sitä kautta yrityksemme hyvä tulos.  Tätä hypoteesia vahvistaa AILeadwell -hankkeemme, mutta mikään tekoäly ei voi koskaan korvata henkilökohtaista asiantuntijan kohtaamista ja siinä hetkessä syntyvää kanssakäymissä. Tekoäly auttaa meitä usein liian kiireisiä johtajia näiden kohtaamisten ajoituksessa ja teemoituksessa.

Digia rakentaa uudenlaista työhyvinvoinnin ekosysteemiä data-analytiikalla - hae nyt kumppaniksi

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi