Skip to content

Dataekosysteemien liiketoimintamalleista ja etiikasta

Datan määrä kasvaa jatkuvasti ja tämän datan hyödyntämisessä ja erityisesti sen jakamisessa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Tässä blogissa avaamme dataekosysteemien mahdollisuuksia kasvun moottorina sekä asioita, joita datan vastuullisessa jakamisessa on otettava huomioon.

Nykypäivänä tuntuu, että hukumme dataan. Sitä suorastaan tulvii ovista ja ikkunoista: sitä syntyy omasta liiketoiminnasta, sitä on saatavilla kumppaneilta sekä esimerkiksi avoimista lähteistä kaupallisesti ja ei-kaupallisesti. Mahdollisuuksia pelkästään avoimen datan hyödyntämiseen tuntuu olevan rajattomasti.

Samalla liiketoimintamallit ovat muuttumassa verkottuneessa maailmassa yhä enemmän alustataloudesta monimutkaisiksi arvoverkoiksi – dataekosysteemeiksi, joissa toimitaan paljon aikaisempaa joustavammin ja avoimemmin.

Kun tähän lisätään vielä vastuullisuus ja datan eettisyyden näkökulmat, on kokonaisuudessa jo melkoisesti uudehkoja kulmia hallittavaksi ja pohdittavaksi.

Aiheesta tuskin voi käydä liikaa keskustelua ja niinpä pidimme syyskuun loppupuolella webinaarin, jossa Aalto-yliopiston Prof. Kari Hiekkanen, Taival Advisoryn Reko Lehti ja Digian Anna Wäyrynen kertoivat, miten dataa voidaan hyödyntää ja jakaa oman liiketoiminnan kehittämisessä vastuullisesti.

Keskustelevan tilaisuuden keskeisimmiksi kysymyksiksi nousivat:

  1. Mitkä datan jakamisen mahdollisuudet ovat kiinnostavimpia?
  2. Mikä estää organisaatioissa datan jakamisen?
  3. Miten dataan liittyviä etiikkakysymyksiä on mietitty organisaatioissa?

Datan jakamisen mahdollisuudet

Dataekosysteemit voivat toimia kasvun moottorina ja datan jakamisen hyödyt tiivistyvät selkeästi neljälle perusakselille – uuden liiketoiminnan kehittämiseen, kumppaniyhteistyön tehostamiseen tai oman toiminnan tehostamiseen sekä asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden parantamiseen. Se mikä näistä on strategisen ja taktisen päätöksenteon keskiössä riippuu luonnollisesti toimijan ja toimialan tilanteesta. Onnistuessaan ekosysteemi syntyy visiosta, jonka kaikki jäsenet haluavat saavuttaa mutta mitä kukaan ei kykene saavuttamaan yksin. Tärkein rooli ekosysteemin toiminnassa on datalla – itse raaka-aineella ja sen avoimella jakamisella.

Tärkeät näkökulmat datan jakamiseen – esteet ja etiikka

Mikä estää organisaatioissa datan jakamisen? Onko se lainsäädäntö, luottamuksen puute toisiin toimijoihin vai kyvykkyyksien puute ja organisaatiokulttuuri vai jokin muu asia? Keskiössä on se, millaisen roolin toimija haluaa ottaa ekosysteemissä: toimiiko enemmän orkestraattorina vai osasena ja onko kyseessä lopulta enemmän liiketoiminta-, innovaatio-, vai tietoekosysteemi.

Kun yrityksessä ja yritysten välillä käsitellään dataa, liittyy siihen omia tietoturvaan ja eettisyyteen kohdistuvia vaateita, jotka vielä laajentuvat ekosysteemeissä. Mielessä on hyvä pitää myös perusnäkökulmat – yksityisyyden suoja, läpinäkyvyys, resilienssi eli jatkuvuuden turvaaminen, saatavuus ja saavutettavuus sekä vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Koska ekosysteemeissä ja verkostoissa datan hyödyntämistarkoitus muuttuu matkan varrella, ja päätyy joskus hyvinkin kauas itse alkuperäisestä datan lähteestä, on oleellista miettiä etukäteen mitä voi tulla vastaan. Hetkeksi asian äärelle asettuminen antaa paremmat valmiudet toimia, vaikka etukäteen ei kaikkea voikaan aina tietää. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, vaikka se nopeatahtisessa, ketterien menetelmien maailmassa välillä tahtookin unohtua.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi