Skip to content

Hybridi- ja multipilviympäristöt edellyttävät uutta valvontastrategiaa

Organisaatiot toteuttavat pilvimigraatioita kiihtyvää vauhtia ja hybridiympäristöjen rinnalle ovat tulleet multipilviympäristöt. Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien lisääntyessä ympäristöjen kompleksisuus tuo myös uusia haasteita - erityisesti valvonnan näkökulmasta. Tilannekuvan luominen eri ympäristöistä vaikeutuu ja siksi on myös ajankohtaista miettiä uudenlainen valvontastrategia toimintaympäristön varmistamiseksi.

Pilvimigraatiot ovat lisääntyneet ja monilla onkin strategiana siirtyä tietyllä aikavälillä kokonaan pilviympäristöihin. Hybridiympäristöjen rinnalle on tullut enenevissä määrin multipilviympäristöt, joissa organisaatio käyttää useita eri pilvialustoja eri työkuormille. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Google Cloud Platform on käytössä sisäisille applikaatioille ja Microsoft Azure -alustaa käytetään asiakkaille näkyvissä palveluissa.

Hybridipilviympäristöt voivat koostua sekä privaatti-, julkipilvi- ja on-premise-ympäristöistä. Usein nämä voidaan myös hankkia useammalta eri pilvialustojen toimittajalta. Kompleksisuus lisääntyy, kun saman pilvialustan sisällä voidaan hankkia vielä eri palveluja eri toimittajilta, kuten esimerkiksi integraatiopalvelut ja CRM-ratkaisut.

Multipilviympäristöt koostuvat taas vähintäänkin kahdesta eri julkipilviympäristöstä, jossa työkuormat voidaan jakaa, vaikka suoraa yhteensopivuutta eri toimittajien välillä ei olisikaan. Tämä antaa joustavuutta eri tiimeille kehittää ratkaisunsa sille pilvialustalle, joka sopii parhaiten tiimien tarpeisiin ja osaamiseen. Multipilviympäristöillä voidaan myös hakea kustannussäästöjä, resilienssiä sekä välttää toimittajaloukkuja.

Mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen lisääntyessä hybridi- ja multipilviympäristöt luovat uusia haasteita organisaatioille, etenkin valvonnan näkökulmasta.

Tilannekuvan luominen vaikeutuu – varmista näkyvyys kokonaisuuteen

Yksi suurimmista eduista pilvinatiivien applikaatioiden käytössä on se, että pilvialustan toimittaja on vastuussa sen infrastruktuurin implementoinnista ja ylläpidosta. Koska infrastruktuuriin ei useinkaan ole edes pääsyä, ei samanlainen valvontastrategia toimi pilviympäristöissä kuin on-premise- tai privaatti-pilviympäristössä.

Tilannekuvan luominen eri ympäristöistä on myös haasteellista, koska eri pilviympäristöt muodostavat omat siilonsa, sisältäen vain niissä olevien palveluiden metriikat. Luottamalla pelkästään eri pilvitoimittajien valvontakyvykkyyksiin ei saada rakennettua koko organisaation kattavaa tilannekuvaa. Usein onkin mahdollista, että asiantuntijat joutuvat käyttämään useita eri ratkaisuja ongelmanselvityksissä, koska yhtenäinen tilannekuva puuttuu. Tämä on sekä hidasta että kallista, ja vaatii myös osaamista kyseisen pilvialustan käytöstä. Esimerkiksi Service Deskissä on harvemmin kovinkaan syvällistä osaamista eri pilvialustoista. Näin ollen ongelman juurisyyn selvittäminen hankaloituu, koska tilannekuvaa palveluihin ei ole.

Mikä avuksi? Pilvialustojen tarjoama valvonta vs. erilliset ratkaisut?

Niin Google, AWS kuin Microsoft tarjoavat natiivisti valvontaratkaisuja kattamaan oman alustansa valvonnan, joskin ne usein eivät ole kovinkaan intuitiivisia ja muokattavissa. Valvonnan käyttö vaatii erilliset oikeudet pilvitilille sekä spesifiä osaamista pilvialustasta. Eri pilvialustoista on kuitenkin saatavissa kaikki valvonta- ja lokidata erillisiin valvontaratkaisuihin rajapintojen kautta. Kun kyseessä on hybridi- tai multipilviympäristön valvonta, valvontaratkaisu on yleensä erillinen, joka kykenee muodostamaan tilannekuvan kattavasti yhdistäen datan kaikista ympäristöistä.

Kaupallisia valvontaratkaisuja on saatavilla erittäin laaja kirjo. Esimerkiksi jo vuosia Gartnerin APM & Observability Magic Quadrant -tutkimuksia johtanut Dynatrace mainostaa itseään lauseella ”Modern cloud done right”. Suurin hyöty erillisistä valvontaratkaisuista saadaan, kun useista eri lähteistä voidaan rakentaa kattava tilannekuva. Kaupalliset valvontaratkaisut myös integroituvat eri palveluihin hyvinkin kivuttomasti, joten hyötyä valvonnasta saadaan todella nopeasti, ilman pidempikestoista implementaatioprojektia. Valvontaratkaisuihin on tullut myös mukaan DevSecOps-näkökulma, jossa tietoturva ja uhkien testaaminen tuodaan saumattomasti osaksi applikaation elinkaarta.

Digian näkökulma – asiakkaalle sopiva tilannekuva- ja valvontapalvelu

Digialla hybridi- ja multipilviympäristöjen valvontaan liittyvät haasteet tunnistettiin ajoissa ja lähdimme vuonna 2016 kehittämään omaa valvontaratkaisua, joka pohjautuu open source -teknologioihin.

Digia Iiris on kotimainen SaaS-kokonaisratkaisu palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. Palvelu on ideaalinen ratkaisu juuri monitoimittajaympäristöön, ja se on myös räätälöitävissä asiakkaidemme vaihtelevien tarpeiden mukaisesti. Digia Iiriksen avulla voi valvoa ja seurata mm. sovellusten toimivuutta, sovellus- ja integraatioalustoja, sanomaliikennettä, verkkosivustojen kävijäliikennettä ja palvelun infran käyttämiä resursseja niin pilvipalveluissa kuin perinteisissä konesaleissa. Tällä hetkellä Digia Iiris -palvelulla onkin jo useita eri isoja referenssejä ja se on laajasti asiakkaidemme käytössä mm. Microsoft Dynamics 365-, ERP-, verkkokauppa-, AWS, Azure ja GCP –ratkaisujen valvonnoissa.

Huolehdimme asiakkaidemme liiketoimintakriittisten järjestelmien ja palveluiden valvonnasta kokonaisvaltaisesti. Olemme myös partnerina yllä mainitun Dynatracen kanssa, joka on yksi kehittyneimpiä APM & Observability -ratkaisuja tällä hetkellä. Asiakkaalle sopiva valvontaratkaisu kartoitetaan aina erikseen, jotta voidaan varmistua sen kustannustehokkuudesta ja sopivuudesta.

Jos haluat reaaliaikaisen tilannekuvan liiketoimintaprosesseistasi avuksi arjen johtamiseen, lue lisää Digia Iiris -palvelusta >>

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi