digia-iiris-tausta.jpg

Digia Iiris

Kokonaisratkaisu palveluiden toimivuuden varmistamiseksi

________  _

Arjen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että järjestelmät toimivat virheettä ja mahdollisia ongelmatilanteita pystytään ennakoimaan ja välttämään oikealla reagoinnilla.

Digia Iiris on kotimainen SaaS-kokonaisratkaisu palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. Sen avulla voit valvoa ja seurata muun muassa sovellusten toimivuutta, sovellus- ja integraatioalustoja, sanomaliikennettä, verkkosivustojen kävijäliikennettä ja palvelun infran käyttämiä resursseja niin pilvipalveluissa kuin perinteisissä konesaleissa.

Digia Iiris on ideaalinen ratkaisu erityisesti monitoimittajaympäristöön ja se on myös räätälöitävissä asiakkaiden vaihtelevien tarpeiden mukaisesti. Käyttöönotto on helppoa, sillä Digian asiantuntijat huolehtivat tilannekuvanäkymien määrittelystä ja rakentamisesta.

Digia Iiriksen osa-alueet

iiris-tilannekuva.png

________  _

Tietojärjestelmien valvonta ja tilannekuva

Digia Iiris pitää sisällään valmiin, helposti käyttöönotettavan valvontaratkaisun ja kyvyn vastaanottaa dataa muista valvontalähteistä. Tietolähteiden tuottama aineisto tiivistetään helppolukuiseksi tilannekuvaksi, joka esittää toimivuuden yhdellä silmäyksellä kaikille osapuolille.

Yhtenäisen tilannekuvan lisäksi Digia Iiris tarjoaa työkalut tehokkaaseen herätteidenhallintaan, sujuvaan kommunikaatioon ja yhteisen dokumentaation ylläpitämiseen.

Digia Iiriksen avulla valvot vakioituja tai räätälöityjä liiketoimintasovelluksia, API- ja integraatioalustoja, pilvipalveluita ja verkkokauppoja. Digia Iiris tarjoaa esimerkiksi tehokkaan ratkaisun Microsoft D365-ympäristön valvontaan.

________  _

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kävijäseuranta

Evästeisiin perustuva kävijäseuranta havaitsee nopeasti loppukäyttäjien kokemat käyttöhäiriöt riippumatta häiriön aiheuttajasta. Kävijäseuranta toimii myös verkkosivuston sisällön, houkuttelevuuden, markkinoinnin ja käytettävyyden parantamisen työkaluna.

________  _

Järjestelmä- ja sovelluslokien keskitetty hallinta

Järjestelmä- ja sovelluslokien tuominen keskitettyyn lokienhallintaan nopeuttaa ongelmanratkaisua. Lokeja pystyy tarkastelemaan ja hakemaan tehokkaasti selainpohjaisessa käyttöliittymässä. Helposti käyttöönotettava lokienkeruuratkaisu tukee erilaisia lokilähteitä. Digia Iiris tukee myös GDPR- ja kirjaustapahtumien hallintaa.

________  _

Sanomien valvonta

Sanomavalvonta antaa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan integraatioiden ja sanomaliikenteen tilasta sekä reaaliaikaisen tiedon virhetilanteista ja jumeista. Sanomatapahtumia voidaan kerätä mistä tahansa lokivirrasta. Hakutoiminnallisuus mahdollistaa sanomaketjujen tehokkaan hakemisen sekä sanomien metadataan ja sanomasisältöön porautumisen.

________  _

Häiriöiden ennakointi analytiikan avulla

Digia Iiris tunnistaa ja ennustaa keräämänsä tiedon pohjalta mahdollisia häiriötilanteita jo ennen, kuin ne syntyvät. Digia Iiris analysoi automaattisesti poikkeamia ja trendejä lokeista, jolloin päästään nopeasti kiinni järjestelmien häiriöihin ja niiden juurisyihin.

Liiketoimintaprosessien analytiikka seuraa esimerkiksi yksittäisten tilausten käsittelyä koko tilaus-toimitusprosessissa ja nostaa esiin liiketoiminnan pullonkaulat.


Tilaa itsellesi Digia Iiriksen tekninen esite oheisella lomakkeella