Skip to content

Azuren monitorointi – ulkoinen palvelu vai Azuren omat työkalut?

Taru Kapanen | System Developer

Green Code – energiaviisaampia ratkaisuja asiakkaitamme ja tulevaisuuttamme varten

Tero Niemi | Senior Integration Developer, Green Code Expert

Hybridi- ja multipilviympäristöt edellyttävät uutta valvontastrategiaa

Ville Hirvimies | Senior Architect

Pilviympäristössä säästöjä syntyy jatkuvalla monitoroinnilla

Samuli Savolainen | Head of Public Cloud

Ihminen on pilvimaailman keskeisin tietoturvariski

Samuli Savolainen | Head of Public Cloud

Tehokkaan pilvipalvelun rakentaminen vaatii osaamista

Samuli Savolainen | Head of Public Cloud

Luotettava pilvipalvelu rakentuu varautumalla pahimpaan

Samuli Savolainen | Head of Public Cloud

IT-ympäristön kokonaiskuva – sekä kauko- että lähilaseja tarvitaan

Mika Lairi | Director, Cloud Transformation

Sovellusarkkitehtuurin muutos edessä? Ota ainakin nämä asiat huomioon

Mika Lairi | Director, Cloud Transformation