Skip to content

Luo vapaus, vapauta luovuus – irti rutiineista ohjelmistorobotiikalla

Kovassa nousussa oleva ohjelmistorobotiikka houkuttelee yrityksiä lupauksilla kustannusten pienentymisellä ja ihmisresurssien paremmalla kohdentamisella muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen. Lue, millaista vapautta ohjelmistorobotiikalla on tarjottavanaan.

Rutiininomainen ja yksitoikkoinen työ soveltuu loppujen lopuksi harvoille ihmisille. Sen sijaan, että työntekijät saisivat mahdollisuuden käyttää henkisiä voimavarojaan itsensä ja yrityksen toiminnan kehittämiseen tai inhimilliseen työhön asiakkaiden kanssa, toistuvat työrutiinit tuntuvat useimmista meistä turhauttavilta eivätkä anna mahdollisuutta omien kykyjen hyödyntämiseen. Lähes jokainen meistä haluaa kehittyä sekä tuntea itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, mihin toistuvien rutiinien jatkuva tekeminen ei yleensä anna mahdollisuutta.

Inhimilliseen päättelyyn ja luovuuteen kykenevien työntekijöiden sitominen samanlaisina toistuviin tehtäviin on paitsi tehotonta, myös kallista. Paitsi että konemaisten tehtävien hoitaminen ihmistyönä aiheuttaa suoria kustannuksia, toistuvien rutiinien tekeminen vie välillisesti resursseja uuden liiketoiminnan luomiselta, sisäisten prosessien kehittämiseltä ja luovalta työltä.

Rutiinityön vähentäminen on onnistunut erinomaisesti jo tehtaissa. Nykyaikaisessa valmistavassa teollisuudessa kokoonpanon suorittavat liukuhihnalla robotit, jotka tekevät työnsä tarkasti ja väsymättä eivätkä valita työoloista tai työn sisällön puutteesta. Työn jälki on hyvää ja virheiden määrä saadaan oikeilla asetuksilla minimoitua lähes olemattomiin. Työtä tekevät ihmiset on siirretty tekemään laadunvalvonta- ja suunnittelutehtäviä sekä puuttumaan poikkeustilanteisiin, joista kone ei selviäisi.

Samaan tapaan rutiininomainen toimistossa tapahtuva työ on siirtymässä robottien hoidettavaksi. Robotiikka yhdistettynä olemassa oleviin järjestelmiin, kuvantunnistukseen ja tekoälyyn, tekee työn parhaassa tapauksessa nopeasti, tarkasti ja virheettömästi. Ihmistä kuitenkin tarvitaan tilanteisiin, joihin robottia ei ole opetettu erikseen.

Kuinka hyvin robotit istuvat toimistoympäristöön?

Ohjelmistorobotti ei ole fyysinen olento vaan olemassa olevia ohjelmistoja käyttävä ohjelmisto. Ohjelmistorobotti opetetaan tekemään samat tehtävät tietokoneen näytöllä kuin jos ne tekisi ihminen - tosin väsymättä, ilman kahvitaukoja ja ilman inhimillisiä virheitä.

Yrityksellä voi olla useita liiketoimintajärjestelmiä useilta eri toimittajilta ja eri aikakausilta eivätkä järjestelmät aina pysty keskustelemaan toistensa kanssa. Useimmat järjestelmät eivät myöskään voi tulkita kuvissa, PDF-lomakkeissa tai vaikkapa laskentataulukoissa olevaa tietoa. Robotin avulla useimmat olemassa olevat järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään riippumatta siitä, toimivatko järjestelmät työasemalla, palvelimella tai pilvessä, milloin järjestelmät on otettu käyttöön tai mitkä yritykset järjestelmät ovat toimittaneet - tai onko jotain järjestelmän toimittajaa ylipäätään enää edes olemassa. Robotti pystyy tulkitsemaan kuvissa olevaa tekstiä tai rajallisesti muutakin tietoa, lukemaan määrämuotoisia asiakirjoja ja lomakkeita tai tarkastamaan sähköposteista tiettyyn aiheeseen liittyvät viestit ja toimimaan niiden perusteella ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan.

Kovin monimutkaisia päättelytehtäviä ei aina kannata yrittää siirtää robotin tehtäväksi kovin nopealla aikataululla. Ihmisen älykkyyteen eivät tekoäly ja robotiikka pysty vielä laaja-alaisesti vastaamaan.

Milloin palkata ohjelmistorobotti avuksi?

Ohjelmistorobottien käyttöönotto yrityksissä on huikeassa kasvussa. Ohjelmistorobotiikkaan investoiminen on todettu kannattavaksi, kun korvattava työmäärä on riittävän suuri. Jos esimerkiksi työntekijä tekee samanlaisena toistuvaa työtä pari tuntia päivässä, vuodessa siitä kertyy jo noin kolmen kuukauden työpanos. Pienemmissä kokonaisuuksissa voi takaisinmaksuaika olla pidempi, mutta tapauksesta riippuen epäsuorat hyödyt voivat tulla resurssien siirtämisestä tuottavampaan käyttöön.

Markkinoilla olevista robotiikka-alan ohjelmistotoimittajista Digian kumppanikseen valitsema UiPath on yksi markkinajohtajista ja on yksi nopeimmin kasvavista alan yrityksistä. Ohjelmistorobotin rakentaminen hyvillä välineillä ei ole rakettitiedettä, joten toteutusajat pysyvät lyhyinä ja hyödyt päästään ottamaan nopeasti käytäntöön.

Robotti tekee rutiinityön paremmin, vaikka ei vielä pysty voittamaan ihmistä luovuudessa tai monimutkaisessa päättelyssä. Nyt on aika ja mahdollisuus vapauttaa ihmiset irti rutiineista!

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi