Skip to content

Mikä NetSuite on ja mihin kaikkeen se taipuu?

NetSuite on kansainvälisiinkin tarpeisiin soveltuva, monipuolinen ja joustava liiketoiminta-alusta, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen tuen liiketoimintojen hallintaan. Lue lisää NetSuiten ominaisuuksista ja hyödyistä.

Teksti on päivitetty 22.9.2021.

Oracle NetSuite on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo, jonka Oracle osti vuonna 2016. NetSuite asiakkaita on yli 200 maassa yhteensä yli 26 000.

NetSuiten vahvuuksia ovat sen soveltuminen toimialasta riippumatta sekä pienten että suurten organisaatioiden käyttöön, datan sijainti yhdessä tietokannassa, rikas ekosysteemi ja jatkuva kehittyminen kaksi kertaa vuodessa tapahtuvissa päivityksissä.

NetSuite skaalautuu organisaation koosta ja rakenteesta riippumatta. Asiakas voi aloittaa käytön 5 käyttäjän ympäristöllä ja laajentaa käyttöä joustavasti jopa tuhansiin käyttäjiin. Eri toimialojen asiakkaat voivat hyödyntää juuri oman toimialansa prosesseja ja käsitteistöä. Yksi keskitetty tietokanta mahdollistaa saman ajantasaisen tiedon hyödyntämisen toimintaprosessien kaikissa eri vaiheissa. NetSuite päivittyy kaksi kertaa vuodessa. Keväällä 2021 kaikki asiakkaat siirtyvät versioon 21.1 ja syksyllä versioon 21.2 saman rytmin säilyessä vuosi toisensa jälkeen. Asiakaskohtaiset mukautukset periytyvät versioista seuraaviin siirryttäessä.

Yksinkertaisimmillaan NetSuite voi toimia pienen yrityksen taloushallinnon järjestelmänä.

Laajimmillaan NetSuite voi kattaa kansainvälisen organisaation kaikki ydintoiminnot, sisältäen:

 • taloushallinnon
 • tuotannonohjauksen
 • tilaus- ja toimitusketjun hallinnan
 • raportoinnin ja analytiikan
 • asiakaspalvelun
 • verkkokaupan
 • markkinointiautomaation ja myynnin ohjauksen

NetSuite asiakkaat jakautuvat useille eri teollisuuden, kaupan ja palvelun toimialoille. Näitä ovat mm. asiantuntijaorganisaatiot, teknisen tukkukaupan toimijat ja tuotantolaitokset.

Käyttö tapahtuu selaimella tai mobiilisovelluksella. Eri päätelaitteilla tapahtuva käyttö on ajasta ja paikasta riippumatonta. NetSuite vastaa paitsi toiminnallisuudesta, myös järjestelmän käytön esteettömyydestä, palvelun saavutettavuudesta, toimintavarmuudesta ja tietoturvasta globaalin palvelukeskusverkostonsa avulla.

Käyttäjiä voivat olla organisaation oman henkilöstön lisäksi:

 • alihankkijat ja tavarantoimittajat
 • asiakkaat
 • päämiehet ja yhteistyökumppanit
 • ulkoiset palveluntuottajat

NetSuite on modulaarinen ja eri toimialojen tarpeisiin mukautuva liiketoiminta-alusta, joka on arkkitehtuuriltaan suunniteltu toimimaan ekosysteemeissä. Ekosysteemi voi rakentua NetSuiten lisäksi perinteisistä integraatioista NetSuiten ulkopuolisiin järjestelmiin tai vastaavista toteutuksista integraatioalustalla, kuten Dell Boomilla tai Oracle Integration Cloudilla.

NetSuiten ympärille on rakentunut yli 300 kumppanin verkosto. Nämä ns. SDN -kumppanit muodostavat SuiteCloud Developers -verkoston, jonka ekosysteemiä rikastavat toteutukset löytyvät SuiteApp -markkinapaikasta osoitteessa SuiteApp.com. Markkinapaikasta niitä voi hankkia ladattavaksi omaan NetSuite -ympäristöön.

Digia ja NetSuite

Digian toiminta NetSuiten käyttöönoton kumppanina perustuu:

 • Digian sertifioitujen NetSuite -konsulttien osaamiseen ja kokemukseen
 • valmiseen ja rikkaaseen NetSuite -kumppaniverkostoon
 • eri toimialoille suunnattuihin Digian käyttöönottopaketteihin
 • Digian omiin komponentteihin

Käyttöönoton sujuvuutta olemme halunneet tehostaa omalla tuotteistuksellamme, jossa konsulttien osaamista ja kokemusta on paketoitu käyttöönottoa helpottaviin ja nopeuttaviin standardipohjiin ja -malleihin. Tuotteistuksemme sisältää käyttöönottopaketit eri osa-alueille (talous, PSA, CRM, tuotanto, SCM).

NetSuiten kyvykkyyttä palvella suomalaista talousohjausta olemme vahvistaneet omilla komponenteillamme. Näitä ovat mm. sähköinen myyntilaskutus sekä ostolaskujen kierrätys ja täsmäytys ostotilauksiin.

Sen sijaan, että rakentaisimme kansainvälistä omaa organisaatiota palvelemaan kansainvälisiä tai kansainvälistyviä asiakkaitamme, olemme rakentaneet vahvan verkoston, josta asiakas voi valita eri toimialojen erityispiirteitä tukevan toiminnallisuuden tai paikallisen palvelu-ulkoistuksen.

Tällaisia palveluita ovat vastaavasti:

 • kenttähuolto ja -palvelu
 • kiinteistöjen ja vuokrasopimusten hallinta
 • kysynnän suunnittelu
 • matka- ja kululaskujen hallinta
 • maksuliikenne
 • suunnitteluohjelmistojen (CAD) integraatio toiminnanohjaukseen
 • talouden ulkoistuspalvelut
 • tuotekonfigurointi
 • varainhoito

Kansainvälistä ekosysteemiämme olemme hyödyntäneet mm. seuraavissa maakohtaista erityisosaamista – ja kokemusta vaativissa asiakkaidemme kohdemaissa ja toimintaympäristöissä:

 • Alankomaat
 • Australia
 • Belgia
 • Etelä-Korea
 • Iso-Britannia
 • Italia
 • Kanada
 • Kiina
 • Saksa
 • Yhdysvallat

Tämän lisäksi olemme Digiana itse vastanneet asiakkaidemme laajentumiskehityksestä Pohjoismaissa. Palvelun olemme paketoineet Talouden Nordic -käyttöönottopaketiksi.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi