Markkinat ja Digian markkina-asema

10.2.2023

Automaation ja datan hyödyntämisen merkitys kasvaa, ja älykäs liiketoiminta on digitalisaation seuraava taso.

Näemme IT-palvelumarkkinan kasvun jatkuvan edelleen, vaikka lyhyen aikavälin kysyntään liittyvät riskit toimintaympäristössä ovat kasvaneet erityisesti makrotalouden heikentyneiden näkymien ja korkean inflaation takia. Maailmantalouden kasvanut epävarmuus voi hidastaa kasvuvauhtia. Digitaalisten ratkaisujen pitkäaikainen kysyntätrendi on kuitenkin edelleen vahva, ja tiedon hyödyntäminen älykkään teknologian avulla tehokkaasti ja turvallisesti on yhä keskeisempi menestystekijä kaikille organisaatioille.

 

Markkinatrendit

Uskomme seuraavien kehityssuuntien vahvistuvan:  

  • Älykkyys ja automaatio
  • Pistemäisistä ratkaisuista laajoihin kokonaisuuksiin
  • Turvallisuus, jatkuvuus
  • Kestävä kehitys

Näkemyksemme mukaan älykäs liiketoiminta (Intelligent Business) on digitalisaation seuraava taso. Ohjelmistojen kasvava älykkyys ja lisääntyvä datan hyödyntäminen muuttavat maailmaa pysyvästi, ja kilpailu kiristyy toimialasta riippumatta. Myös toimintaympäristöjen monimutkaistuessa tarve älykkään liiketoiminnan kehittämiselle kasvaa.

Automaation ja datan hyödyntämisen merkitys liiketoiminnassa lisääntyy, ja kuljemme entistä vahvemmin kohti tekoälyavusteista tai -ohjattua toimintaa. Tämä näkyy sekä loppukäyttäjien sovelluksissa sekä liiketoimintaprosesseissa.

Sovellus- ja IT-järjestelmäkokonaisuudet laajenevat ja pistemäisistä ratkaisuista edetään voimakkaammin kohti suurempia kokonaisuuksia. Järjestelmät ja sovellukset verkottuvat, sillä se on edellytys datan saatavuudelle. Samalla turvallisuuden ja integraatioiden merkitys korostuu.

 

Digian markkina-asema

Digia lähtee seuraavalle strategiakaudelleen 2023–2025 vahvasta asemasta. Päivitetyn strategiamme perustana on asiakkaiden arvostama toimituskyky sekä Digian organisaation kyky jatkuvaan uudistumiseen.

Yhdistämme teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Pidämme asiakkaamme digievoluution kärjessä asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä, tarvittaessa vuorokauden ympäri. Sovellamme Digian monipuolista osaamista ja kattavaa tarjoamaa sekä asiakkaan tarpeisiin sopivia toimintamalleja. Uudistamme jatkuvasti omaa toimintaamme ja osaamistamme sekä teemme työtä yhdessä luotettavien kumppanien kanssa. Rakennamme vastuullista yhteiskuntaa ja Digiaa.

Toteutamme strategiaamme hyödyntäen koko Digian vahvuuksia ja palvelualueidemme erikoisosaamista. Tarjoamme asiakkaillemme laajoja ratkaisukokonaisuuksia ja erikoistuneiden palvelualueiden osaamista asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Rakennamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kumppanuuksia.