Markkinat ja Digian markkina-asema

Päivitetty: 23.1.2018

Markkinat

Digia on pääasiassa Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinalla toimiva digitaalisen liiketoiminnan uudistaja. Asiakkaamme etsivät yhä uudenlaisia keinoja parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Tarjoamamme monipuolisuus, yhteensopivuus sekä syvä osaaminen organisaatioiden ydinprosesseista ja niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ovat erottavia kilpailukykytekijöitämme. 

Vuonna 2017 Suomen IT-palveluiden kokonaismarkkinan koko oli noin 3,6 miljardia euroa ja kasvoi alle 2 % (lähde: Gartner Forecast, IT Services, Worldwide, 2015–2021, 2017/Q4 Update). Digia odottaa koko IT-markkinan kasvun jatkuvan maltillisena, mutta Digialle merkittävien uusien palvelusegmenttien, kuten digitaalisten palveluiden ja verkkokaupankäynnin uskotaan kasvavan koko markkinaa merkittävästi nopeammin. 

IT-palvelumarkkinan rakenne on murroksessa, jonka seurauksena IT-investoinnit siirtyvät perinteisten IT-järjestelmien ylläpidosta ja jatkokehityksestä uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalle luovat lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaa ja ansaintaa ymmärtävät toimijat, joilla on myös vahvaa ymmärrystä asiakkaan toimialasta ja sen kehityssuunnasta. Lisäksi palveluntarjoajalla on oltava todennettua ja uskottavaa teknistä ja projektinhallintaosaamista. Näin ollen tarpeeksi suuri koko sekä toimintahistoria ovat olennaisia kilpailuetuja. 

Digia toimii kasvavalla osalla IT-markkinaa ja keskittyy pääsääntöisesti uusien digitaalisten palveluiden toimittamiseen, vanhojen ja uusien IT-ratkaisujen integroimiseen sekä toimialakohtaisiin sovellusratkaisuihin. 

Digian markkina-asema 

Digian pääkilpailijoita ovat liikevaihdoltaan suuret järjestelmäintegraattorit, joilla on laaja valikoima palveluita ja kokonaisratkaisuja. Digian toisen kilpailijaryhmän muodostavat liikevaihdoltaan pienemmät IT-palvelutoimittajat, jotka ovat usein erikoistuneita ja pyrkivät voittamaan markkinaosuutta vakiintuneilta suuremmilta toimijoilta toimittamalla pienempiä ja räätälöidympiä osaratkaisuja osaksi suurten yritysten IT-kokonaisuuksia.

Digia on suuria järjestelmätoimittajia ketterämpi toimija. Kilpailuetumme perustuu kykyyn tarjota palvelukokonaisuus pienempiä kilpailijoitamme varmemmin, mutta isoja kilpailijoitamme ketterämmin. Digia toimii pääasiallisten kilpailijoidensa välissä resursseiltaan uskottavana ja tarjoamaltaan kattavana sekä samalla asiakkaiden tarpeisiin nopeasti reagoimaan kykenevänä palveluntarjoajana. 

Kotimaisena toimijana Digia tarjoaa asiakkaidensa käyttöön suuren yrityksen järjestelmät ja toisaalta apua ratkaisujen ja palveluiden soveltamiseen asiakkaalle sopivalla tavalla paikallisesti.


 Takaisin ylös