Markkinat ja Digian markkina-asema

Päivitetty: 10.8.2018

Markkinat ja toimintaympäristö

Digia toimii pääasiassa Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa. Digia arvioi sen kasvavan noin 4–5 prosenttia vuonna 2018. Näkemyksemme mukaan kasvu on voimakasta moderneissa sovelluskehitys-, integrointi- ja käyttöönottopalveluissa sekä pilviratkaisuissa, jotka valtaavat alaa perinteisiltä konesaliratkaisuilta. Näillä alueilla markkinan kasvu on selvästi kokonaismarkkinan kasvua nopeampaa. Liiketoiminnan digitalisointi on markkinoiden kasvua ajava voima. Tämä luo kysyntää sekä uusien palvelujen kehittämiseen että taustalla olevien liiketoimintajärjestelmien uudistamiseen.

Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen tarkoittaa muun muassa yhä useammasta eri lähteestä saatavan tiedon yhdistämistä, analysointia, jalostamista ja raportointia. Tietoa halutaan hakea paitsi yrityksen omista tietokannoista ja -järjestelmistä, myös eri organisaatioiden välillä. Tämä lisää integraatio-osaamisen, erityisesti ohjelmistorajapintaratkaisujen (Application Programming Interface, API) tarvetta.

Digitalisaation hyötyjen realisointi edellyttää sekä yritykseltä että sen IT-palvelutoimittajalta laajojen kokonaisuuksien ymmärrystä. Teknologioiden tehokas hyödyntäminen edellyttää ymmärrystä palveluista, niiden älykkyyden kasvattamisesta sekä integroitumisesta yrityksen liiketoimintajärjestelmiin. Näkemyksemme mukaan kysyntä painottuu entistä enemmän asiakkaiden järjestelmäkokonaisuuksien kehittämiseen yksittäisten erillisprojektien sijaan.

Digia näkee digitalisaatiokehityksessä trendin, jossa asiakkaat tarvitsevat tuekseen riittävän laajan toimituskyvyn omaavan kumppanin. Samalla palvelujen jatkuvan tuen merkitys (24/7-tuki) korostuu, sillä palvelut ovat yhä kriittisempi osa yritysten liiketoimintaprosesseja.


 Takaisin ylös