Markkinat ja Digian markkina-asema

24.2.2022

Koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta odotamme Suomen IT-palvelumarkkinan kasvavanedelleen pitkällä aikavälillä. Digian kattava palveluvalikoima mahdollistaa sen, että voimme palvella laajasti erikehitysvaiheissa olevia asiakkaita toimialasta riippumatta. Digitalisaation trendi jatkuu vahvana.

Digia toimii Suomessa ja Ruotsissa, jonka lisäksi tytäryhtiömme Climber toimii Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa sekä Alankomaissa. Odotamme Suomen IT-palvelumarkkinan kasvavan edelleen pitkällä aikavälillä. Uskomme kysynnän kehittyvän positiivisesti vuonna 2022, vaikka koronapandemia tuo edelleen epävarmuutta toimintaympäristöömme.

Koronapandemia on osaltaan auttanut kiihdyttämään digitalisaatiokehitystä: se on herättänyt monet organisaatiot tarkastelemaan uudelleen toimintatapojaan sekä arvioimaan digitaalisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia. Selkeitä esimerkkejä tästä ovat muun muassa etätyökäytännöt, sähköisten asiointipalvelujen kehitys ja toimitusketjujen hallinta.

Markkinatrendit

Näemme markkinassa seuraavat vahvistuvat kehityssuunnat sekä yrityskentässä että julkisella sektorilla:

  • Digitaalisuus on yhä tärkeämpi osa organisaatioiden ydintoimintaa ja liiketoiminnan prosesseja;
  • Maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uusia liiketoiminnan malleja;
  • Älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa luo kilpailuetua;
  • Digitaalisten palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä;
  • Pilviteknologioiden merkitys palvelujen kehitys- ja operointialustana arkipäiväistyy;
  • Datan hyödyntämisen myötä tietoturva- ja tietosuojatarpeet jatkavat edelleen kasvuaan.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen ja datan hyödyntäminen sen osana jatkuvat vahvoina ja kiihtyvinätrendeinä. Dataan perustuva liiketoiminnan johtaminen lisää yrityksen kilpailukykyä, sillä datan hyödyntäminen auttaa oman toiminnan tehostamisessa, asiakkaan tarpeiden tunnistamisessa ja yhä parempien asiakaskohtaamisten rakentamisessa.

Liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää toimivaa kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös taustajärjestelmiin, niihin liittyviin integraatioihin ja rajapintaratkaisuihin sekä liiketoiminnan ydinjärjestelmien modernisointiin kohdistuvat tarpeet kasvavat. Tässä kokonaisuudessa Digian osaaminen on vahvaa.

Digian markkina-asema

Digia toimii laajasti hyvin erilaisissa markkinoissa – olemme rakentaneet asiakas- ja toimialariippumatonta tarjoamaamme määrätietoisesti palvellaksemme organisaatioita digitalisaation kokonaisvaltaisena kumppanina. Pandemiavuonna vahvuutenamme ovat olleet erityisesti erilaisten operatiivisten järjestelmien ratkaisut, dataohjautuva liiketoiminta sekä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta.

Kattava palveluvalikoima mahdollistaa sen, että voimme palvella asiakkaita heidän kehitysvaiheestaan ja toimialastaan riippumatta. Laaja asiakaskuntamme tasaa yksittäisiin toimialoihin liittyviä kysyntäriskejä.

Osana strategiaamme olemme myös vahvistaneet data- ja analytiikkakyvykkyyttämme muun muassa ostamalla ruotsalaisen liiketoiminta-analytiikkaan erikoistuneen Climber International AB:n.

Projektiliiketoiminnan lisäksi Digialla on kattavat palvelut ylläpitoon, valvontaan ja jatkuvaan kehitykseen. Palvelu- ja ylläpitosopimukset tuovat vakautta Digian liiketoimintaan ja toimivat perustana pitkäaikaisten ja kehittyvien asiakassuhteiden rakentamiseksi. Vuonna 2021 palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli 67,1 prosenttia.