digia-sijoituskohteena.jpg

Markkinat ja Digian markkina-asema

Odotamme IT-palvelumarkkinan kasvavan edelleen. Yritykset ja julkisorganisaatiot siirtyvät pistemäisistä IT-ratkaisuista digitaalisten alustojen aikaan. Samalla toimivuus ja tietoturvavaateet kasvavat. Datan hyödyntämisen ja hyvän asiakaskokemuksen merkitys korostuu. Pilvi arkipäiväistyy palvelujen kehitys- ja operointialustana.

________  _

 Päivitetty: 21.2.2020

Kehitys vie erillishankkeista koko liiketoiminnan digitalisoimiseen

Suuri osa yritysten ja julkisorganisaatioiden ydintoiminnoista tapahtuu tänä päivänä erilaisten tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden avulla. Digitaalisuus ei ole organisaatioissa enää pistemäistä, vaan siitä tulee osa ydinliiketoimintaa.

Yllä kuvattu kehitys tarkoittaa, että IT-ratkaisut ovat koko ajan liiketoimintakriittisempiä. Toimivuus- ja tietoturvavaateet kasvavat, ja ympärivuorokautisen häiriöhallinnan, ylläpidon ja jatkuvan kehityksen tarpeet korostuvat.

Tämän kehityksen myötä yritykset tarvitsevat kumppaniksi IT-toimijoita, jotka ymmärtävät laajempia kokonaisuuksia ja pystyvät takaamaan niiden toimivuuden kaikissa tilanteissa. Palvelujen lisäksi Digia tarjoaa asiakkailleen myös järjestelmien tuen ja valvonnan kellon ympäri liiketoimintakriittisten prosessien jatkuvuuden varmistamiseksi.

Maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uudistumisen

Yritysten liiketoiminta siirtyy yhä enemmän digitaalisille alustoille ja niiden muodostamiin verkostoihin. Kehitys avaa alustatalouden mahdollisuudet suomalaisyritysten ja julkisorganisaatioiden hyödynnettäviksi. Yrityksen voi olla kannattavaa tarjota palveluitaan kolmannen osapuolen alustalla tai houkutella omalle alustapalvelulleen lisää yleisöä ottamalla mukaan myös muita palveluntarjoajia.

Uskomme, että tulevaisuudessa liiketoiminnan arvo luodaan tällaisissa digitaalisissa ekosysteemeissä. Se tarkoittaa, että yritysten on mietittävä, missä ekosysteemeissä ne haluavat jatkossa toimia ja miten ne sen tekevät. Käytännössä vaaditaan kykyä rakentaa omaa alustaa ja liittyä muiden alustoihin, tietoturvavaateet huomioiden.

Digian tarjoama vastaa näihin markkinatarpeisiin hyvin. Vahvuutenamme on osaamisemme digitalisaation eri tasoilla. Autamme asiakkaita rakentamaan ja kehittämään liiketoimintajärjestelmiään niin, että ne tarjoavat joustavan mutta vakaan alustan, jonka päälle voidaan toteuttaa erilaisia digitaalisia palveluita ja koko digitaalista liiketoimintaa. Alustoihin liittymisessä olennaista on hallittu ja kokonaisvaltainen integraatiokyvykkyys. Integraatioiden ja avointen rajapintojen toteuttajana Digia on tunnustettu ja vahva toimija markkinassa.

Älykäs datan hyödyntäminen tuo kilpailuetua

Datan hyödyntäminen on verkottuneessa maailmassa keskeinen menestystekijä. Kun prosessit ja palvelut digitalisoituvat, keskeisistä toiminnoista on saatavilla koko ajan enemmän dataa, jonka avulla prosesseja on mahdollista ohjata, optimoida ja uudistaa. Yhä useampi yritys virittää koko toimintaansa entistä dataohjautuvammaksi. Data on arvokasta myös ulospäin jaettuna: jakamalla ja yhdistämällä dataa verkostoissa on mahdollista tuottaa käyttäjille uudenlaisia palveluita.

Digia auttaa asiakkaitaan suunnittelemaan datan hyödyntämistä liiketoiminnassa, löytämään käyttökohteita sekä toteuttamaan datan hyödyntämisessä vaadittavat tekniset ratkaisut, älykkäät algoritmit ja tietovarastot.

Digian erityinen vahvuus on vankka osaaminen datan varastoinnin ratkaisuista. Modernit tietovarastot toteutetaan yhä useammin pilveen. Datan analysoinnissa Digia auttaa yrityksiä kerryttämään syvempää asiakasymmärrystä sekä ennakoimaan ja parantamaan kannattavuuttaan. Datan tietoturvallisessa jakamisessa avointen rajapintojen rakentaminen ja hallinta nousevat tärkeään rooliin.

Tämä osaaminen analytiikasta ja tietovarastoratkaisuista yhdistettynä vahvaan integraatiokyvykkyyteen muodostavat Digialle vahvan tarjoaman, jolla vastaamme koko ajan kasvavaan kysyntään datan hyödyntämisen ratkaisuille.

Palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä

Ihmisille on tänä päivänä tarjolla palveluita helpommin ja useammassa kanavassa kuin koskaan. Tässä kilpailussa menestymisen ratkaisee se, millaisen asiakaskokemuksen yritys onnistuu tuottamaan. Mitä älykkäämpi palvelu, sitä osuvampi ja personoidumpi käyttökokemus.

Uskomme, että tulevaisuudessa voittavan asiakaskokemuksen on oltava eheä ja innostava. Digitaaliset palvelut ovat tyypillisesti käyttöliittymiä toiminnoille, joita toteuttavat monet muut järjestelmät, olipa kyse verkkokaupan tilausten toimituksesta tai vaikka matkalipun ostosta kännykällä.

Digitaaliset palvelut saavat voimansa liiketoimintajärjestelmistä, ja integraatiot ja API-rajapinnat yhdistävät ne saumattomaksi kokonaisuudeksi. Toimiva kokonaisuus rakennetaan pintaa syvemmältä ja tehdään älykkääksi datan hyödyntämisen ratkaisuilla.

Näistä syistä kysyntä kehittyy myös digitaalisten palveluiden alueella pistemäisistä ratkaisuista toimivien kokonaisuuksien suunnitteluun. Kehitys
synnyttää tilausta Digian kaltaiselle toimijalle, joka taitaa asiakaskokemuksen rakentamisen eri tasot, digipalveluista integraatioihin ja liiketoimintajärjestelmiin. Kokonaisuus nidotaan yhteen asiakaslähtöisellä suunnittelulla, johon palvelumuotoiluosaamisemme antaa hyvät työkalut. Datan hyödyntämisen osaamisellamme varmistamme palveluiden älykkyyden.