Skip to content

Näin NetSuiten ominaisuudet palvelevat SaaS-yrityksiä

Käyttöoikeuksiin perustuvalle SaaS-liiketoiminnalle on tyypillistä palvelu- ja toistuvaismaksut sekä määräalennukset. Tämä voi aiheuttaa talousosastolle useita pohdinnan paikkoja. NetSuite tuo tähän tehokkaan ratkaisun.

Teksti on päivitetty 22.9.2021.

SaaS (Software as a Service) -pohjainen liiketoiminta on yleistynyt nopeasti viime vuosina ohjelmistoliiketoiminnassa. Käyttöoikeudesta maksaminen omistamisen sijaan on laajentunut monille muillekin aloille. Palveluita on saatavilla aina teknisistä integraatioalustoista liikkumiseen palveluna kuten kaupunkipyörillä tai sähköpotkulaudoilla. Trendi on luonut uutta liiketoimintaa ja tarjonnut oivallisia kasvumahdollisuuksia ketterille yrityksille.

SaaS-liiketoiminta perustuu käyttöoikeuden eli lisenssin myyntiin asiakkaalle. Liiketoiminnalle on tyypillistä palvelu- ja toistuvaismaksut sekä määräalennukset. Asiakas voi halutessaan valita laskutustavaksi ennakkomaksun tai kuukausiveloituksen. Talousosastolla herääkin kysymys, kuinka laskutus hoidetaan tehokkaasti. Entä kuinka tuloutus tehdään säädösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti?

NetSuite taloushallinnon työkaluna tuo tehokkaan ratkaisun SaaS-yrityksen laskutukseen ja tuloutukseen.  

NetSuiten tärkeimmät ominaisuudet SaaS-yrityksille ovat:

 • Tehokas ja täsmällinen tuloutus
 • Laskutusaikataulujen luonti asiakas- ja sopimuskohtaisesti
 • Sopimusten uusinta
 • Automaattiset hinnankorotukset
 • Liiketoiminta-alusta, joka skaalautuu yrityksen kasvun mukana

Lue myös: Mikä NetSuite on ja mihin kaikkeen se taipuu?

NetSuite apunasi myös liiketoiminnan kasvaessa globaalisti

SaaS-liiketoiminta on paikasta riippumatonta eikä kansainvälistyminen vaadi investointeja varastoihin tai tuotantolaitoksiin. Kansainvälinen skaalautuvuus onkin SaaS-liiketoiminnan vahvuus. Liiketoiminnan globaali skaalaaminen edellyttää kuitenkin usein tytäryhtiöiden perustamista uusiin kohdemaihin.

Jälleen talousosastolla herää kysymyksiä talousosastolla: Kuinka organisoimme yhtiön taloushallinnon uudessa kohdemaassa? Kuinka täytämme paikalliset raportointivaateet ja muut vaatimukset? Kuinka NetSuite laajentuu uuteen kohdemaahan?

NetSuiten modulaarinen rakenne ja konserninhallintaominaisuudet mahdollistavat yhden järjestelmän käytön taloushallinnossa kaikissa maayhtiöissä. Toiminnan laajentaminen uuteen kohdemaahan onnistuu samalla alustalla ilman erillisiä järjestelmäinvestointeja. Globaalina alustana NetSuite huomioi paikalliset vaatimukset mm. verotuksessa. Digian verkoston avulla voidaan tarvittaessa huomioida paikalliset erityispiirteet. 

NetSuiten tärkeimmät ominaisuudet liiketoiminnan laajentuessa:

 • Yksi järjestelmä kaikissa yhtiöissä
 • Uusien yhtiöiden perustaminen on helppoa
 • Kertaalleen rakennetut talouden prosessit ovat monistettavissa uuteen yhtiöön, esim. sopimusten uusinta ja tuloutus
 • Talous- ja veroraportit ovat lokalisoitavissa kohdemaan vaatimuksiin
 • Kieliversiot kattavasti eri maihin
 • Mahdollistaa keskitetyn taloushallinnon paikallista asiantuntemusta unohtamatta

Olemme havainneet käyttöönottojen yhteydessä aiemmin kuvattujen ominaisuuksien olevan keskeisiä SaaS-yhtiön taloudenohjauksessa. Ominaisuuksien avulla säästät aikaa sekä operatiivisessa liiketoiminnassa että taloushallinnossa, kun asiat annetaan järjestelmän hoidettavaksi. Tieto talouden tapahtumista on reaaliaikaista ja tulovirrat ovat helpommin ennustettavissa. Automatiikka huolehtii laskutuksen ajantasaisuudesta ja saatavien tehokkaasta valvonnasta. Automaation avulla virheiden määrä vähenee. Monimutkaistenkin liiketoimien läpinäkyvyys paranee, mikä nopeuttaa kuun vaihteen prosesseja ja tilinpäätöksen laadintaa.

Tutustu NetSuiten laajaan ratkaisuvalikoimaan ja jatketaan keskustelua!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi