Skip to content

Senior Trainee: Marko Siipola — Berliinistä Pitäjänmäelle intuition johdattamana

15 vuoden Saksassa työskentelyn jälkeen Marko perheineen päätti palata takaisin Suomeen. Kartoittaessaan IT-alan uramahdollisuuksia Suomesta hän tutustui tarkemmin Digiaan. Tarkemmin tutustuttuaan organisaatioon hän tiesi tarkalleen, minne hän haluaisi työllistyä. Senior Trainee -blogisarjassa tutustumme digialaisten uratarinoihin ja työarkeen. Tässä blogissa fullstack-kehittäjänä työskentelevä Marko Siipola kertoo, miksi hän valitsi seuraavaksi työnantajakseen juuri Digian, ja miltä työskentely täällä on tuntunut.

Marko on lähtöisin Raumalta ja hän on valmistunut insinööriksi aikanaan Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulusta Kuopiosta. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta IT-alalla ja ohjelmistokehityksen parissa. Näistä vuosista hän on valtaosan työskennellyt Saksassa. Marko on nähnyt urallaan työkulttuuria ja toimintatapoja niin suomalaisissa, saksalaisissa kuin amerikkalaisissakin yrityksissä. Jos Suomen ja Saksan työkulttuureita pitäisi vertailla keskenään, niin Marko kiinnitti huomiota siihen, että Saksassa työtoverit olivat varautuneempia ja halusivat pitää työelämän ja yksityiselämän selvästi erillä toisistaan.  

Toki kulttuurissa näkyi myös alueelliset erot. Etelä-Saksassa Marko huomasi, että baijerilaiset olivat selvästi jäyhempiä kuin esimerkiksi pohjoisen berliiniläiset. Berliinissä työskennellessään hän ei tuntenut olevansa ulkomaalainen, ”koska kaikki ovat ulkomaalaisia siellä”, Marko naurahtaa, Etelä-Saksassa kuitenkin huomasi eron muiden ihmisten käyttäytymisessä. Siellä selvästi huomasi, että oli ulkomaalainen ja piti tehdä töitä päästäkseen sisälle heidän maailmaansa. Nuo vuodet Saksassa olivat kuitenkin Markolle hyviä muistoja täynnä, eikä hän vaihtaisi niitä pois.  

Loikka lahden yli Berliinistä Pitäjänmäelle

Vuoden 2021 alussa Marko mietti kuitenkin uusia uramahdollisuuksia sekä paluuta takaisin Suomeen. Digialla sattui olemaan sopivasti mielenkiintoinen paikka haussa. Hetken Digiaan tarkemmin tutustuttuaan, hän oli myyty mies. ”Digiassa tykkäsin erityisestä Senior Trainee -ajattelutavasta. Se kolahti heti. Minusta ohjelmistokehitys on nykyään jatkuvaa oppimista, ja me ei olla ikinä valmiita, ja siinä mielessä on hyvä, että yritystasolla tämä tunnistetaan ja tätä tuetaan”, Marko muistelee.

Teen monesti isojakin päätöksiä tunnepohjalta ja Digian osalta tunne oli erittäin positiivinen. Enkä ole päätöstä katunut.


Markon rekrytointiprosessi eteni hyvin sutjakkaasti. Jo haastattelujen aikana Marko tiesi, että päätös hakea Digialle oli oikea. Keskustelu digialaisten kanssa tuntui helpolta ja luontevalta ja luottamus rakentui vaivattomasti. Se helppous ja tunne siitä, että tässä puhutaan jo keskenään kuin työkaverit, teki häneen vaikutuksen, ”Tämä kaikki vahvisti sitä tunnetta, että olen oikealla polulla.” Vaikka Marko on insinööri, hän kertoo luottavansa vahvasti intuitioonsa. ”Teen monesti isojakin päätöksiä tunnepohjalta ja Digian osalta tunne oli erittäin positiivinen. Enkä ole päätöstä katunut.”  

Minua nopea aloitus ei haitannut ollenkaan. Oli vain mukavaa päästä saman tien kiinni hommiin ja tutustumaan uusiin ihmisiin.


Digialla aloitus saatiin sovittua joustavasti, sillä perheen ja elämän siirtäminen Saksasta vaati kuitenkin hieman järjestelyjä. Tästä työn aloituksen joustavuudesta Digian puolelta Marko on kiitollinen. Kun työt sitten alkoivat, ne alkoivat vauhdilla. Jo toisena työpäivänä Marko oli mukana asiakkaan luona määrittelypalaverissa. ”Minua nopea aloitus ei haitannut ollenkaan. Oli vain mukavaa päästä saman tien kiinni hommiin ja tutustumaan uusiin ihmisiin.” Nyt Marko työskentelee Senior System Designerinä, fullstack-kehittäjän tehtävissä, Digian Secure & Scalable Solutions -yksikössä.  

Kehittäjän pitää pystyä työskentelemään ketterästi eri rooleissa.

Secure and Scalable Solutions -yksikön nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä yksikössä tehdään. Siellä tehdään räätälöityä ohjelmistokehitystä, jossa korostuu turvallisuus, toimintavarmuus ja testattavuus. Tällä hetkellä Marko on mukana erään valtion viraston asiakasprojektissa. Työ on hyvin mielenkiintoista ja pitää sisällään DevOps-menetelmin koko tuotteen elinkaaren eri vaiheet; aina alun määrittelystä julkaisuun asti sekä valmiin tuotteen ylläpidon.  

”Rooli on todella monipuolinen ja vaihteleva ja siksi myös itselle todella antoisa”, Marko kuvailee. ”Nykykehittäjän pitää pystyä työskentelemään ketterästi eri rooleissa.” Marko näkee tämän eri roolien ja vastuun määrän ainoastaan positiivisena asiana. Tuotekehittäjänä omistajuuden tunne kasvaa, kun pääsee olemaan mukana myös alun suunnittelussa ja asennuksen jälkeen monitoroimaan tuotteen toimintaa asiakkaan päässä.

Työskentely valtion viraston projektissa on Markon mukaan mielenkiintoista, sillä siinä pääsee näkemään yhteiskunnan toimintaa eri tavalla ja tutustumaan siihen syvällisemmin. Tämänkaltaisissa projekteissa on myös tiettyjä lakisääteisiä asioita, joita pitää ottaa huomioon ja noudattaa, mikä tuo oman lisänsä työskentelyyn.

”Me tehdään koodia, ei pelkästään asiakkaalle, vaan myös muille kehittäjille”

Markon rooli pitää sisällään fullstack-kehittäjän työtehtäviä. Asiakasprojektissa työskennellään frontendissä muun muassa Angularilla ja Reactilla ja backendin puolella työskennellään Javan ja Spring Bootin parissa. Vaikka työtä tehdään sekä frontissa, että backissä, niin Marko kokee hieman enemmän paloa frontendiin. ”Käyttöliittymäsuunnittelu kiinnostaa siinä mielessä enemmän, että siinä pääsee konkreettisesti näkemään sen mitä on tehnyt. Mä oon sellainen kehittäjä, että viilaan sitä pikseliä ja on tärkeätä, että nappi on oikeassa kohdassa ja oikean värinen”, Marko hymyilee kuvaillessaan säätämistä.

Onnistumisen tunteita työssä Marko kokee, näin ohjelmoijana, kun pystyy kirjoittamaan helposti luettavaa ja ymmärrettävää koodia. ”Me tehdään koodia, ei pelkästään asiakkaalle, vaan myös muille kehittäjille. Jos koodi on tarpeeksi selkeää, erillisen dokumentaation tai kommenttien tarve on vähäisempää. Luettavuus siis on hyvin tärkeätä”, hän toteaa.

Omassa työssä Markoa kiinnostaa myös määrittelytyö. ”Se on motivoivaa, kun projektin alusta, jolloin osapuolet yleensä ymmärtävät saman asian eri tavoilla, päästäänkin lopulta siihen tilanteeseen, jolloin molemmat osapuolet ymmärtävät saman asian ja vielä samalla tavalla”, Marko selittää. Määrittely on äärimmäisen tärkeä osa projektia. Siinä kun tehdään virheitä niin lopputuloksella ei ole enää väliä. Oli kyseessä kuinka hieno toteutus tahansa, jos se tekee vääriä asioita, ei siitä ole hyötyä.

Alun positiivinen mielikuva Digiasta on vain vahvistunut 

Markolla on pian vuosi takana digialaisuutta, ja alkuvaiheen mielikuva yrityksestä on vain vahvistunut ajan kuluessa. ”Digian kulttuuria kuvailisin sanalla ’yhteisöllisyys’. Se on sellainen sana, joka tulee heti ensimmäisenä mieleen. Me ollaan yhtä ja tehdään yhdessä näitä hommia ja yhdessä onnistutaan”, Marko kertoo.

Työkavereiden merkitys Markolle on erittäin suuri, ”se on hyvä merkki siitä, että on hyvät työkaverit, kun haluaa tulla toimistolle ja haluaa tavata myös töitten ulkopuolella.”  Marko kertoo, että Digialla on paljon erilaisia aktiviteetteja kuten vapaa-ajan kerhoja ja Heimoja, joissa digialaiset kerääntyvät yhteen. Digian kulttuuriperiaatteissa, esiin tuodut yhdessä tekeminen ja tiedon jakaminen tukevat myös tätä yhteisöllisyyttä.  

Marko on hyvin tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseensa. Hän pystyy vaikuttamaan siihen mihin suuntaan on uraansa ja osaamistaan viemässä. Myös Digia tukee uran ja osaamisen kehittymisessä, mikä on todella hienoa. Tulevaisuudessa Markoa kiinnostaakin osallistua ohjelmointikoulutusten lisäksi esimerkiksi pilvipalveluihin ja -teknologioihin liittyviin koulutuksiin, sekä oppia lisää määrittelyyn liittyvistä asioista.

Ihmisten, jotka haluavat kokea uutta ja työskennellä vaihtelevissa tehtävissä asiantuntevien ihmisten kanssa, kannattaa hakea Digialle

Kenen sitten kannattaisi hakea Digialle Markon mielestä? ”Sanoisin, että ihmisten, jotka haluavat kokea uutta ja toimia eri rooleissa ja tehtävissä pätevien, mielenkiintoisten ihmisten kanssa.” Hän nostaa Digian vahvuuksiksi työnantajana monipuolisen ja laajan asiakaskunnan sekä vaihtelevat asiakasprojektit. Projekteissa pääsee työskentelemään hyvin erilaisten ihmisten kanssa eri aloilta, joten täällä saa monipuolista työkokemusta.

Asia, jota Marko usein korostaa, on työkavereiden merkitys ja asiantuntijuus. Digialla työskentelee erittäin paljon asiantuntevia ihmisiä ja Marko kokee oppivansa paljon myös omien työkavereidensa kautta. Marko kertoo, että Digialla on huima määrä mahdollisuuksia oppia asioita muilta digialaisilta heimotoiminnan ja OpenClubien avulla. Se on itsestä kiinni, kuinka paljon haluaa niissä olla mukana. Mahdollisuuksia on kuitenkin tarjolla.

Digiasta huokuu se, että työntekijät ovat tärkeitä ja ihmisistä pidetään huolta

Digian työsuhde-etuja Marko pitää myös erittäin kilpailukykyisinä. Digialaisille kuuluva kattava työterveyshuolto esimerkiksi on erittäin käytännöllinen etu. Hän mainitsee yhdeksi eduksi miellyttävät toimistot ja työtilat ”Tänne toimistolle on mukava tulla ja täällä on mukava olla. Täältä löytyy kuntosalia ja kahviloita. Se on yksi mukava etu, ainakin minulle, kun on mukava paikka, johon tulla työskentelemään ja kohtaamaan ihmisiä.”  

Työkavereiden merkitystä Marko korostaa erityisesti. ”Minulle on tärkeätä se, että joka päivä on sellainen tunne, että mä haluan mennä töihin ja siellä on kaverit, joiden kanssa pääsee tekemään töitä ja viemään asioita eteenpäin.” Markon mukaan Digiasta huokuu se, että työntekijät ovat tärkeitä ja ihmisistä täytyy pitää huolta. Siinä on yksi erinomainen syy hakea Digialle.  

Kiinnostaisiko sinua työskentely Digialla? 

New call-to-action

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi