Skip to content

Tekoäly ja verkkokauppa – 10 tapaa hyödyntää AI:ta verkkokaupassa


Tekoäly valtaa verkkokauppoja nyt vauhdilla. Verkkokaupoissa ja erilaisissa digitaalisissa palveluissa on jo pitkään ollut käytössä erilaisia algoritmeihin perustuvia toiminnallisuuksia, kuten sisällön personointityökaluja, tuotesuosituksia ja kehittyneitä hakutoimintoja. Uusien tekoälyyn perustuvien työkalujen ja mahdollisuuksien myötä aiemmat ratkaisut voivat olla entistä älykkäämpiä ja kokonaan uusia mahdollisuuksia syntyy koko ajan lisää. Käydään tässä kirjoituksessa läpi muutamia käytännön ratkaisuja, joihin AI voi tuoda lisäarvoa verkkokaupassasi.

Tekoäly tarjoaa verkkokauppiaalle lukuisia uusia mahdollisuuksia, jotka sopivat verkkokaupan luonteeseen erinomaisesti. Verkkokaupan ratkaisut perustuvat voimakkaasti automaatioon, ja sen tulee kyetä palvelemaan asiakkaita vuorokauden jokaisena tuntina mahdollisimman itsenäisesti, ilman jatkuvaa manuaalista ohjausta. 

Verkkokaupan on myös kyettävä tarjoamaan asiakkaalle optimaalinen asiointikokemus ja informaatio, jotta asiakkaalla on edellytykset tehdä ostopäätös verkossa ilman fyysisen kaupan myyjän avustusta. Tähän lähtökohtaan AI sopii erittäin hyvin, vaikka tekoälyn hyödyntämisessä olemmekin vasta alkutaipaleella.

Tekoäly verkkokaupan kilpailuetuna

AI on luonnollisesti synnyttänyt myös paljon hypeä, mutta niin yritykset kuin erilaisia (digitaalisia) palveluja toimittavat palveluntarjoajatkin etsivät nyt aktiivisesti niitä käytännön keinoja, joilla AI:n avulla voidaan saavuttaa aitoa kilpailuetua. 

Erilaisia AI:hin perustuvia työkaluja on paljon. Työkalujen valinnassa kannattaakin lähteä liikkeelle siitä, mitä niillä oikeastaan halutaan saavuttaa. 

Tässä muutama esimerkki, joissa tekoälypohjaiset työkalut voivat tuoda aitoa lisäarvoa verkkokaupallesi: 

1. Älykkäät tuotesuositukset

Tekoälyyn pohjautuvat suosittelujärjestelmät analysoivat asiakas- ja ostodataa sekä asiakkaiden käyttäytymistä verkossa (ja tarvittaessa myös kivijalassa), ja ehdottavat sen perusteella yksilöllisten mieltymysten mukaan räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta, asiakkaiden sitoutumista ja myyntiä.

2. Chatbot ja virtuaali-assistentit asiakaspalvelun apuna

Chatbotit ovat hyvä esimerkki siitä, miten AI:ta on käytännössä hyödynnetty jo pidemmän aikaa. Chatbot ymmärtää asiakkaiden kyselyt ja antaa niihin osuvia vastauksia sekä auttaa opastamaan asiakkaita tuotteiden valinnassa, tilauksissa ja muiden ongelmien ratkaisemisessa. Yksi chatbottien olennainen hyöty on myös se, että ne palvelevat asiakasta väsymättä ympäri vuorokauden, viikosta toiseen.

3. Asiakaskokemuksen personointi ja asiakassegmentointi 

Tekoäly analysoi käyttäjädataa ja luo sen perusteella yksilöllisiä asiakasprofiileja. Tämä mahdollistaa personoidun sisällön ja tarjousten tarjoamisen sekä auttaa kohdistettujen markkinointikampanjoiden toteuttamisessa. AI:n avulla voidaan myös analysoida asiakkaan asiointipolkuja verkkokaupassa, jolloin voidaan tunnistaa vaiheita ja tilanteita, joilla on erityisiä vaikutuksia asiointiin. 

4. Älykäs tuotehaku: voice search ja visual search 

Tuotteiden haku puheen avulla mahdollistaa tuotteiden löytämisen entistä helpommin ja intuitiivisemmin. Tekoäly ymmärtää käyttäjän hakukyselyn ja antaa sen perusteella relevantteja tuloksia. Visuaalisen haun avulla asiakkaat voivat löytää tuotteita esimerkkikuvan avulla. Tekoäly oppii käyttäjien tekemisistä hauista ja tuottaa koko ajan osuvampia hakutuloksia. 

5. Tuotetiedon ja sisällön luonti sekä tuotekuvaukset  

AI voi tuottaa automaattisesti rakenteellista tuotetietoa ja tuotekuvauksia käytettävissä olevan datan, valmiiden tietokantojen ja analyysin pohjalta. Tämä nopeuttaa uusien tuotteiden lisäämistä verkkokauppaan ja varmistaa yhtenäisen laadun tuotetietojen kohdalla. Tekoälyä voi hyödyntää myös erilaisten sisältöjen ja esimerkiksi blogikirjoitusten tekoon. AI:lle voi antaa kirjoituksen otsikon, halutun tyylin ja muita ohjaavia tekijöitä, joiden perusteella teksti luodaan. Viimeinen silaus kirjoitukselle vaatii toki oman henkilökohtaisen panoksen. 

6. Tuotekuvien ja videoiden luonti ja käsittely

Tekoäly pystyy luomaan tuotekuvia ja -videoita automaattisesti, muokkaamaan niitä ja sovittamaan ne eri kanaviin ja formaatteihin. Tämä säästää aikaa ja resursseja visuaalisen sisällön tuottamisessa. Kuviin voidaan lisätä elementtejä, muuttaa niiden väritystä tai poistaa kuvasta haluttuja osia. Videon laatua voidaan parantaa, siihen voidaan luoda erikoisefektejä ja hyödyntää tuotteen tietoja ja kuvia videon luonnissa.

7. Dynaaminen hinnoittelu

AI-analyysi kilpailijoiden hinnoista, tuotteiden kysynnästä ja saatavuudesta sekä muista hinnoittelua ohjaavista tekijöistä auttaa asettamaan tuotteelle optimaalisen hinnan. Tämän kaltaisen dynaamisen hinnoittelun avulla voidaan paremmin reagoida markkinoiden muutoksiin. Matkailuala on esimerkki toimialasta, jossa dynaamista hinnoittelua on käytetty jo pitkään. AI:n avustuksella myös uudet toimialat voivat muuttaa hinnoittelustrategiaansa dynaamisemmaksi.

8. Markkinoinnin kohdentaminen ja optimointi

Analysoimalla asiakastietoa ja ennustamalla asiakkaiden käyttäytymistä AI voi auttaa kohdentamaan markkinointiviestit oikeille kohderyhmille oikeaan aikaan. Kun lisäksi saadaan tiedot toimenpiteiden ja kampanjoiden toimivuudesta, voidaan optimoida mainoskampanjoiden suorituskykyä ja budjettia. Analysoimalla sosiaalisen median keskusteluita AI voi auttaa ymmärtämään asiakkaiden mieltymyksiä ja mielipiteitä yrityksen tuotteista ja palveluista.

9. Saatavuudenhallinta ja kysynnän ennustaminen

Varastonhallinta on kriittinen osa verkkokaupan toimintaa. Tekoälyllä toimivat työkalut voivat ennustaa kysynnän vaihteluita ja auttaa yrityksiä optimoimaan varastotasot. Analysoimalla historiallista myyntitietoa, kausitrendejä ja ulkoisia tekijöitä, kuten lomia ja sesonkeja, tekoälyalgoritmit voivat tarjota arvokasta tietoa, jonka avulla yritykset voivat varastoida oikeita määriä oikeita tuotteita.

10. Petosten (fraud) estäminen ja ennaltaehkäiseminen

Tekoälyn avulla voidaan analysoida tapahtumia reaaliajassa ja tunnistaa malleja, jotka saattavat viitata petolliseen käyttäytymiseen. Tarkkailemalla esimerkiksi tapahtumien määrää, maantieteellisiä sijainteja ja ostotiheyksiä AI-järjestelmät voivat tunnistaa epäilyttäviä tapahtumia ja käynnistää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Tämä vähentää erilaisia uhkia ja riskejä sekä suojelee yritystä ja sen asiakkaita. 


Vaikka tarkastelimmekin tässä AI:n hyödyntämistä verkkokaupan näkökulmasta, ovat monet edellä esitetyistä toimenpiteistä käytettävissä myös laajemmin yrityksen eri kanavissa ja prosesseissa. Verkkokauppa on osa yrityksen monikanavaista toimintaa ja uusien asioiden käyttöönotossa onkin hyvä huomioida vaikuttavuus kokonaisuuden kannalta. Verkkokauppa mahdollistaa uusien teknologioiden ketterän kokeilun, joten se toimii hyvänä alustana testata myös tekoälyn tuomia hyötyjä. 


Kiinnostuitko? Lue lisää aiheeseen liittyvää materiaaliamme:

Webinaaritallenne: Webinaaritallenne: 4+1 syytä uudistaa yritysasiakkaiden verkkokaupankäynti
Blogikirjoituksiamme tekoälyyn liittyen, lue täältä >
Blogikirjoituksiamme verkkoliiketoimintaan liittyen, lue täältä >

 

 

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi