Skip to content

Digia kehittää suunnitelmallisesti tasa-arvoista ja monimuotoista työyhteisöä

Sunnuntaina 19.3.2023 vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Digialla tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen ovat keskeinen osa yritysvastuuta ja työtä sen kehittämiseksi tehdään systemaattisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän ja -suunnitelman avulla.

Digiassa työskentelee yli 1400 asiantuntijaa ja ammattitaitoinen yhteisömme on Digian tärkein menestystekijä. Haluamme että Digialla viihdytään, ja kehitämme yhdessä modernia ja vetovoimaista työyhteisöämme aktiivisesti. Tässä monimuotoisuudella on erityinen merkitys. 

"Digia haluaa tarjota kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu ovat Digian suoria henkilöstöön, sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä vaikutuksia. Siksi Digiaan perustettiin vuonna 2022 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä, joka myös laatii ja seuraa  tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme (TAYV) toteutumista", kertoo Digian henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Pia Huhdanmäki.

Digian TAYV-työssä on 5 fokusaluetta ja noin 40  tunnistettua asiaa, arjen tekoja, joilla niiden toteutumiseen vaikutetaan: 

  • Keskinäisen kunnioituksen kulttuurin vaaliminen
  • Ei-suomenkielisten rekrytointi, mukaan ottaminen arjessa ja resursoinnissa
  • Tasainen sukupuolijakauma ja naisten kannustamisen IT-alalle
  • Kaikenikäisten työllistyminen Digialle ja erilaisiin tehtäviin
  • Työn ja perhe-elämän sekä muun vapaa-ajan tasapaino

"Vuoden 2022 aikana järjestimme jälleen mm. Diversity, equity and inclusion -koulutusta  johtoryhmälle, liiketoiminnan vetäjille, esihenkilöille ja kaikille halukkaille digialaisille. Aiheina oli inklusiivinen johtaminen ja monimuotoisissa tiimeissä työskentely. Olemme jatkaneet työtä rohkaistaksemme naisia IT-alalle mm. Mimmit koodaa -yhteistyön kautta ja teimme myös palkkatasa-arvo-selvityksen, kertoo Digian HR Business Partner Liisa Onninen

Kaikenikäisten asiantuntijoiden työllistymistä on edistetty mm. eläkeikää lähestyvien Konkarit-koulutuksen pilotoinnilla ja toteutuksella sekä alaa opiskelevien Career Compass -ohjelman avulla. Myös kaksikielisyyteen halutaan panostaa, sillä työyhteisön toivotaan kasvavan ja kansainvälistyvän.

"Ryhmän työskentelyn myötä on käynyt hyvin selväksi, miten laaja alue yhdenvertaisuuden edistäminen on. Olemme ottaneet hienoja askeleita eteenpäin perustietoisuuden lisäämisessä, mutta matkamme ja kehitystyömme jatkuu. Avaamme henkilöstöllemme tasa-arvon päivänä kyselyn, jonka pohjalta laadimme jälleen Digialle uuden strategiakauden toimintasuunnitelman", Onninen sanoo.

Ohessa muutamia faktoja Digiasta tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen liittyen. Muun muassa tilastot auttavat havaitsemaan kehityskohteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Lisää Digian vastuullisuustyöstä voit lukea vuoden 2022 vastuullisuusraportistamme >>


 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com