Skip to content

Digia solmi strategisen kumppanuuden MuleSoft by Salesforcen kanssa tukemaan liiketoiminnan kasvua

Digia, johtava integraatio ja API -palveluiden toimittaja, on nyt MuleSoft by Salesforcen virallinen kumppani. Tämä strateginen yhteistyö pyrkii paitsi laajentamaan Digian asiakaskuntaa myös kasvattamaan MuleSoft-osaamista Suomessa ja sen lähialueilla. Kumppanuuden myötä Digia vahvistaa asemaansa MuleSoft-toimittajana.

Integration & API -alueella Digia on kasvanut viime vuosina, jonka aikana laajassa asiakaskentässä on ollut nähtävissä kasvava kysyntä pilvi ja iPaaS -ratkaisuissa, API:en hyödyntämisessä, reaaliaikaratkaisuissa sekä AI:n hyödyntämisessä osana integraatio ja API -kehitystä. Kasvustrategian osana Digia ottaa haltuun uusia teknologialustoja, luo uusia kumppanuuksia sekä laajentaa osaamista valituissa teknologia-alueissa vastatakseen asiakkaiden kasvaviin nykyisiin ja uusiin tarpeisiin.  Osana nykyisen MuleSoft-tekemisen kasvattamista Digia aikoo palkata ja kouluttaa noin 30 uutta MuleSoft-osaajaa seuraavan 12 kuukauden aikana. Vaikka kilpailu MuleSoft-osaajista markkinoilla on kovaa, Digia näkee vahvuutensa asiakaslähtöisyydessä, laajassa yli 150 asiakkaan kasvavassa asiakaskunnassa sekä erityisen vahvassa noin 200 asiantuntijan integraatio- ja API-yhteisössä.

"Meidät tunnetaan integraatio- ja API-alueella yhtenä isoimpana tekijänä Pohjoismaissa. Me voimme tarjota monipuolisia ja merkityksellisiä työ- ja kehittymismahdollisuuksia erilaisissa projekteissa ja palveluissa eri toimialoilla niin globaaleissa kuin lokaaleissakin ympäristöissä. Olemme alueella erityisen vahva osaamiskeskittymä, jossa panostetaan muun muassa osaamisen kehittämiseen ja tiedon jakamiseen. Kaikki asiantuntijat kehittyvät meillä ja oppivat uutta. Erityisyytenä meiltä löytyy muun muassa joka vuosi vaalilla valittava Integration Architecture -tiimi sekä urapolku lopputöineen integraatioarkkitehdiksi haluaville asiantuntijoille ", kertoo Mikko Hakola, Digian Vice President, Integration & API -liiketoiminta.

"MuleSoftilla on vahva jalansija Pohjoismaiden markkinassa. Ratkaisu tarjoaa muun muassa vahvat iPaaS ja API -kyvykkyydet. Ratkaisun mahdollistamat arkkitehtuuri ja governance -mallit ovat linjassa Digian näkemyksen kanssa modernista integraatioarkkitehtuurista.  Kumppanuus avaa Digialle ja MuleSoftille uusia mahdollisuuksia palvella suuria asiakkaita vahvalla yhdistelmällä teknologia- ja palveluosaamista", Hakola jatkaa.

"Olemme innoissamme tästä kumppanuudesta Digian kanssa. Viime vuosien vahvan kasvumme myötä markkinassa on kova kysyntä integraatio- ja API-osaamiselle. Digia on johtava toimittaja tämän alueen asiantuntijoille ja täydentää tarjoamaamme, mahdollistaen entistä laajempia ja kattavampia palveluita asiakkaillemme", MuleSoft by Salesforcen maajohtaja Mikko Hupli lisää,

"Globaalina markkinajohtajana MuleSoft on jo todistettu parhaaksi suurten yritysten ratkaisuksi alustan tarjoamien vahvojen tietoturva, monitorointi- ja hallinta-kyvykkyyksien johdosta. Suomessa tämä on kovaa vauhtia laajentumassa myös pienempien organisaatioiden saataville, kun tuomme joustavalla hinnoittelulla ratkaisun yhä useamman asiakkaan saataville. Tämä entisestään lisää kysyntää osaajille. Myös julkishallinto on lähtenyt vauhdilla mukaan - sillä MuleSoft tarjoaa parhaat ominaisuudet n premise-, pilvi- ja hybridi-ratkaisuille, joilla varmistetaan vaadittavan tiedon pysyminen Suomen ja EUn alueella. Yhdessä Digian kanssa pyrimme tarjoamaan asiakkaille parhaita mahdollisia ratkaisuja sekä luomaan uusia innovaatioita MuleSoftin avulla”, Hupli kiteyttää. 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com