Skip to content

Digialle merkittävä CRM-kilpailutuksen voitto – sopimuksen arvo 9 miljoonaa euroa

Digia on valittu kuntien ja hyvinvointialueiden Microsoft Dynamics 365 -asiantuntijapalveluiden toimittajaksi Kuntien Tiera Oy:n toteuttamassa kilpailutuksessa. Nelivuotisen puitesopimuksen arvioitu arvo on 9 miljoonaa euroa. Keskitetty asiakkuudenhallinta mahdollistaa kuntaorganisaatioiden palvelukokonaisuuksien digitalisoinnin yksittäisten prosessien sijaan.

”Kuntakentällä ja hyvinvointialueilla eletään suurten muutosten keskellä, mutta yhteistä on se, että asiakkaita ja kuntalaisia halutaan palvella aiempaa paremmin, samalla kun haetaan merkittäviä tuottavuushyötyjä. Keskitetty asiakkuudenhallintajärjestelmä mahdollistaa palveluiden aidon digitalisoinnin ja paremmat kuntalaispalvelut, joita pystytään tarjoamaan myös proaktiivisesti”, sanoo Digian Customer Applications & Power Platform -yksikön johtaja Samuli Forsman.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun kuntalaisten tiedot hallita yhdessä järjestelmässä, heille pystytään myös tarjoamaan oikeaan aikaan oikeanlaisia palveluita, alkaen esimerkiksi päivähoito- ja kouluhakemuksista. 

Puitesopimukseen kuuluvat Microsoft Dynamics 365 asiakkuudenhallinta (CRM) ja Power Platform -palvelut, sisältäen esimerkiksi käyttöönotot, ylläpidon, jatkuvat palvelut ja muutoshankkeisiin tehtävä kehitystyö.

”Yksittäisten lomakkeiden tai prosessien sähköistämisen sijaan tulisi miettiä palvelukokonaisuutta. Kunnat kisaavat vetovoimatekijöillä ja älykkäillä digitaalisilla palveluilla on tässä merkittävä rooli. Nyt kunnilla ja hyvinvointialueilla on valmiiksi käyttöönotettavissa tehokkaat asiakkuudenhallinnan ratkaisut ja niitä tukevat asiantuntijapalvelut, jotka mahdollistavat paremmat palvelut ja merkittävät tuottavuushyödyt – myös kansallisella tasolla. Ratkaisu toimii erinomaisesti myös kunnan tai kaupungin sidosryhmähallinnan työkaluna”, Forsman lisää.

Suomen suurin Dynamics 365 -osaajayhteisö kuntakentän käytettävissä

Digia on lukuisten yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden luotettu Microsoft Dynamics 365 -kumppani, ja sillä on yksi Suomen suurimmista Dynamics 365 CRM- ja Power Platform -osaajayhteisöistä. Digia tekee yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin, isojen teollisuusyritysten ja useiden Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Vahvan teknologiaosaamisen lisäksi Digian vahvuutena on Microsoft-ratkaisuja tukeva laaja palvelutarjoama, joka sisältää esimerkiksi data- ja analytiikkapalvelut sekä integraatio- ja API-ratkaisut, toiminnanohjauksen ja palvelunhallinnan sekä asiakaskokemuksen kehittämisen.

”Haluamme kehittää yhdessä Tieran ja asiakkaidemme kanssa älykästä liiketoimintaa. Osaamisemme ja laajan palvelutarjoamamme avulla pystymme huolehtimaan palveluprosessien ja asiakaskokemuksen kehittämisestä kokonaisuutena ja rakentamaan aidosti tarkoituksenmukaisia käyttäjälähtöisiä palveluita”, lisää Digian liiketoimintajohtaja Sami Paihonen.
 

Lisätietoja:

Samuli Forsman
Johtaja, Customer Applications & Power Platform, Digia Oyj
p. 040 709 2521, samuli.forsman(a)digia.com

Sami Paihonen
Liiketoimintajohtaja, Digital Solutions, Digia Oyj                     
p. 050 502 1111, sami.paihonen(a)digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com