Skip to content

Digian työehtosopimus tarjoaa tavoitteellisuutta peilaavan palkkamallin, arjen joustoja ja edistää tasa-arvoista työelämää

Digian oma, yrityskohtainen työehtosopimus astui voimaan toukokuussa 2023. Yksi erityinen piirre Digian TES:ssä on se, että Digialla ei-synnyttävä vanhempi voi pitää tavallista enemmän palkallista vapaata – yhteensä 36 arkipäivää. Liiketoiminta-analyytikko Mikko Aarnio on yksi niistä digialaisista, jotka ovat ehtineet jo pitämään vanhempainvapaata uuden TES:n voimaantulon jälkeen. 

Työnantajan ja työyhteisön suhtautumisella vanhempainvapaisiin on suuri merkitys

”Vanhempainvapaa oli ehdottomasti hyvä kokemus. Oli hienoa päästä olemaan mukana lapsen päivissä ja seurata hänen kehitystään muutenkin kuin vain iltaisin töiden jälkeen”, Mikko Aarnio kertoo. Hän on ollut vanhempainvapaalla kaikkien kolmen lapsensa kanssa, viimeisimmän kerran kesällä 2023. 

Aarnio kokee, että vanhempainvapaan suunnittelu ja vapaalle jääminen sujuivat hyvin. Hän tekee töitä Digian oman tuotteen kehityksen parissa ja useassa asiakasprojektissa, joten ”hyvää hetkeä” vapaalle jäämiseen ei tavallaan ole, mutta projektipälliköiden kanssa asiaa pohtimalla sopivat varahenkilöjärjestelyt löytyivät. Myös työyhteisö suhtautui vanhempainvapaaseen positiivisesti. 

”Sillä on todella suuri merkitys, miten työnantaja ja työyhteisö suhtautuvat vanhempainvapaaseen. Pidempi vapaa aiheuttaa kuitenkin aina jonkin verran ylimääräistä työtä ja säätöä esimerkiksi varahenkilöjärjestelyjen myötä. Digialla esihenkilöni ovat aina suhtautuneet kannustavasti vapaisiini,” Aarnio kuvailee. 

Aarnio kokee, että Digian työehtosopimuksen pidemmät palkalliset vanhempainvapaat ovat hyvä parannus alan yleiseen työehtosopimukseen nähden. 

”Vaikka kyse onkin vain kuudesta lisäpäivästä, se osoittaa, että Digialla on halua tukea lapsiperheitä ja edistää tasa-arvoista työelämää. Uskon, että tämä kannustaa muitakin pitämään enemmän vanhempainvapaata. Kannustava suhtautuminen ja joustavuus työn ja perhe-elämän yhdistämiseen on ilman muuta tärkeä asia työhyvinvoinninkin kannalta,” Aarnio kuvailee. 

Digian työehtosopimus on yksi niistä toimenpiteistä, joilla turvataan työntekijöiden hyvinvointia 

Useat IT-alan yritykset ovat tehneet viime aikoina omat työehtosopimuksensa. Myös Digia neuvotteli oman työehtosopimuksensa keväällä 2023 yhdessä ensin henkilöstöä edustavan luottamustoimen ja sen jälkeen työntekijäliittojen kanssa. Taustalla hyödynnettiin Digialla aiemmin noudatettua, alan yleistä tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. 

”Haastoimme itsemme pohtimaan työehtosopimuksenkin näkökulmasta läpi sitä, millaista kulttuuria haluamme rakentaa, millaiset työehdot toimivat meillä ja miten tuemme sekä yhtiön kannattavaa kasvua että digialaisille toimivaa työntekijäkokemusta,” kertoo henkilöstöstä, kulttuurista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Pia Huhdanmäki

Digian työehtosopimuksessa on huomioitu tasa-arvoa tavanomaista pidempien vanhempainvapaiden lisäksi myös esimerkiksi siten, että naiset voivat jatkossa pitää palkallista vapaata osallistuessaan vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntoihin. Palkallista vapaata on lisäksi saatavilla muun muassa tiettyihin sekä kriisin että juhlan hetkiin perhepiirissä. 

“Kulttuuri elää ja kehittyy arjen pienten tekojen kautta. Työehtosopimuksessa sovitut joustot ovat yksi osa näitä arjen tekoja,” Huhdanmäki toteaa. 

Osana TES-kokonaisuutta sovittiin myös palkkaratkaisusta vuosille 2023–2024. Palkkaratkaisussa on otettu käyttöön uudenlainen, osin kannattavuuteen sidottu malli. Sen kantava ajatus on, että yhtiön menestys hyödyttää kaikkia digialaisia. 

”Työehtosopimus tukee henkilöstöstrategiaamme ja on yksi niistä toimenpiteistä, joilla turvataan työntekijöiden hyvinvointia. Tarjoamme henkilöstöllemme muun muassa joustavan etä- ja läsnätyön hybridimallin, laajat työajan joustot ja mahdollisuuden kerryttää vapaita esimerkiksi pidempää lomaa varten. Hyvinvointiin ja Digia-yhteisöön on panostettu myös monella tavalla, kuten monipuolisilla kulttuuri- ja liikuntaetuuksilla, harrastekerhoilla ja todella kattavilla hammas- ja erikoissairaanhoidon palveluilla”, Huhdanmäki kuvailee.

Tutustu Digian työehtosopimukseen alta.

Digian työehtosopimus 2023.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com