Skip to content

Palvelualojen työttömyyskassa hyödyntää ensimmäisten joukossa automaattista päätöksentekoa – päätös ansiopäivärahasta jopa päivässä

Palvelualojen työttömyyskassa on ensimmäisenä työttömyyskassana Suomessa ottanut käyttöön automaattisen päätöksenteon osana ansiopäivärahahakemusten käsittelyä. Osittain työllistyvien soviteltujen päivärahahakemusten käsittelyprosessin automatisointi on tehostanut kassan toimintaa merkittävällä tavalla. Jäsenille se mahdollistaa päätöksen saamisen parhaimmillaan seuraavana arkipäivänä. Automatisointi on toteutettu Digian automaatio- ja tekoälyalustan avulla.

Automaattisen päätöksenteon käyttöönotto pohjautuu 1.5.2023 voimaan tulleeseen hallintolain ja tiedonhallintalain muutokseen, jonka mukaan viranomainen saa ratkaista automaattisesti sellaisia asioita, jotka eivät edellytä erillistä inhimillistä harkintaa. Palvelualojen työttömyyskassassa lakimuutos on mahdollistanut automaation hyödyntämisen aiempaa enemmän.

”Olemme hyödyntäneet ohjelmistorobotiikan avulla toteutettua automaatiota aiemmin mm. ansiopäivärahahakemusten esikäsittelyssä. Nyt olemme voineet laajentaa sen käyttöä. Automatisoimme osittain työllistyvien jäsentemme soviteltujen päivärahahakemusten käsittelyprosessin, joka on jatkohakemusprosessi, eikä näin ollen enää edellytä välttämättä ihmisen tekemää päätöstä. Parhaimmillaan robotti pystyy viemään hakemuksen käsittelyprosessin päätöksentekoon asti”, kertoo Palvelualojen työttömyyskassan kassanjohtaja Ilkka Nissilä.

Automatisoinnilla on suora positiivinen vaikutus hakemusten käsittelyaikoihin – työaikasäästöä 220 tuntia kuukaudessa

Sovitellun päivärahan jatkohakemusten käsittelyprosessi sisältää Palvelualojen työttömyyskassassa yhteensä 20 vaihetta. Jokainen vaihe saattaa lisäksi sisältää useampia tarkastuksia, riippuen vaiheesta. Ohjelmistorobotti käy vaihe vaiheelta hakemusprosessia läpi tarkastaen ja hakien tietojen hakemuksesta. Robotti pystyy tekemään tämän perusteella myös päivityksiä tietoihin, ja jos kaikki vaiheet menevät onnistuneesti läpi, robotti antaa päätöksen ja kirjaa maksun. Jos robotti havaitsee jonkin esteen, jossa on käytettävä ihmisen harkinnanvaraisuutta, hakemus siirtyy työttömyyskassan etuuskäsittelijän käsiteltäväksi. 

”Tämä tuo meille merkittävää työaikasäästöä ja automaatiolla on suora positiivinen vaikutus hakemusten käsittelyaikoihin. Robotista saatava työaikahyöty on tällä hetkellä noin 220 tuntia kuukaudessa, joka tarkoittaa noin 1,5 henkilön työaikaa. Vaikka robotti käsittelisi vain osan hakemuksen vaiheista, se nopeuttaa joka tapauksessa prosessiamme, ja tämä helpottaa sekä asiantuntijoidemme työtä että mahdollistaa paremman asiakaspalvelun, etenkin kuun vaihteen ruuhkahuipuissa. Esimerkiksi marraskuun alussa pahimpaan ruuhka-aikaan saimme 17 % hakemuksistamme nopeammin maksuun”, Nissilä kertoo. 

Työttömyyspäivärahan hakijoille päätöksenteon automatisointi tarkoittaa sitä, että päätöksen voi saada parhaimmillaan seuraavana arkipäivänä ja maksun seuraavana mahdollisena maksupäivänä. Nopeampi käsittelyprosessi hyödyttää joka tapauksessa kaikkia, koska hakemukset tulevat automaation ansiosta nopeammin käsittelyyn.

Automaattinen päätöksenteko on toteutettu yhteistyössä ohjelmisto- ja palveluyritys Digian kanssa. Automaattinen käsittely hoidetaan Suomessa ja Euroopassakin ainutlaatuista Digia Smart Automation -automaatio- ja tekoälyalustaa hyödyntäen.

”Palvelualojen työttömyyskassa näyttää esimerkillistä tietä muille työttömyyskassoille ja julkishallinnon organisaatioille, miten toimintaa ja asiakaspalvelua voi älykkäällä ja kustannustehokkaalla tavalla kehittää ja tehostaa oikeita ratkaisuja hyödyntämällä. Tässäkin tapauksessa perinteistä ohjelmistorobotiikka on laajennettu rohkeasti reaktiivisen tekoälyn käytöllä. Automaatio koostuu hyvin monivaiheisesta prosessilogiikasta, mikä kuvastaa hyvin nykyaikaisen robotiikan ja tekoälyn kyvykkyyttä”, sanoo Digian liiketoimintajohtaja Olli Ainasvuori

Lisätietoja:

Olli Ainasvuori             
Liiketoimintajohtaja, Digia Oyj        
p. 040 718 6632, olli.ainasvuori(a)digia.com    

Ilkka Nissilä
Kassanjohtaja, Palvelualojen työttömyyskassa
ilkka.nissila(a)pam.fi

 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com