Skip to content

Case CSC

Valvontapalvelu auttaa parantamaan palvelutasoa ja vapauttaa aikaa kehitystyöhön

CSC – Tieteen Tietotekniikan keskuksen tehtävänä on tuottaa mm. suomalaisille korkeakouluille ja julkishallinnolle korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita. Digia tukee CSC:tä tehtävässään vastaamalla sen ICT-ympäristöjen ympärivuorokautisista valvontapalveluista. Kumppanuus on mahdollistanut CSC:lle mm. aiempaa paremman palvelutason ja edesauttanut palveluiden kehittämistä.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on suomalainen, valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan osaamiskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita. Yhtiön isoimpia asiakkaita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, suomalaiset korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä julkinen hallinto.  

"Meillä oli tarve tehostaa reagointikykyämme työajan ulkopuolisiin häiriötilanteisiin. Emme halunneet organisoida omaa 24/7 valvomoa, koska se olisi edellyttänyt mm. mittavia työvuorojärjestelyjä. Lähdimme hakemaan sopivaa kumppania vastaamaan ympärivuorokautisista valvontapalveluista, ja kilpailutuksen perusteella kumppaniksi valikoitui Digia", kertoo CSC:n palvelusta vastaava johtaja Juha Oinonen

CSC etsi kumppania, joka pystyy vastaamaan 24/7 miehitetystä valvomosta, ja jolla on valmius sitoutua tiukkoihin vasteaikavaatimuksiin. Keskeistä oli löytää myös luotettava ja pitkäjänteinen kumppani, joka pystyy tarjoamaan skaalautuvia palveluita.  

"CSC:n tavoitteena oli löytää vaativat Katakri tason IV tietoturvavaatimukset täyttävä kumppani, joka toimii Suomessa. Heillä on ympäristöjensä takia tiukat SLA-vaatimukset eri lähteistä tulevien herätteiden reagoinnille, ja palvelumme vastaa erittäin hyvin heidän tarpeisiinsa. Digialla on tarvittavaa osaamista, kokemusta ja hyvät referenssit vastaavista kumppanuuksista. Meillä on myös ISO 27001-sertifikaatti osoituksena pitkäjänteisestä tietoturvahallinnan kehittämisestä, jota teemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa", kertoo Digian palvelupäällikkö Teppo Kekäläinen.

Yhteistyö on sujunut varsin hyvin. Mukana olevat Digian asiantuntijat ovat asiantuntevia ja hyvin tavoitettavissa, ja selvästi sitoutuneita yhteistyöhön.

Juha Oinonen, johtaja, CSC

Valvontapalvelut auttavat varmistamaan ICT-palveluiden toimivuuden

Valvontapalveluiden keskeisimpänä tehtävänä on auttaa varmistamaan ICT-infran ja -palveluiden toimivuus seuraamalla ja monitoroimalla ympäristöstä tulevia herätteitä. Käytännössä Digian valvonnassa on laaja-alaisesti CSC:n keskeisiä järjestelmäympäristöjä. Palvelun avulla pyritään estämään mahdollisten häiriöiden vaikutukset palveluiden toimintaan. Digian valvontapalvelun avulla CSC saa häiriötilanteissa herätteet ja tilannetiedon tapahtumasta heti, jonka avulla myös häiriötä päästään nopeasti ratkaisemaan. Palvelun avulla voidaan jopa ennaltaehkäistä häiriöitä. 

"Yhteistyö on sujunut varsin hyvin. Mukana olevat Digian asiantuntijat ovat asiantuntevia ja hyvin tavoitettavissa, ja selvästi sitoutuneita yhteistyöhön", Oinonen sanoo. 

Myös palvelun käyttöönotto onnistui Oinosen mukaan tehokkaasti ja joustavasti. Käyttöönottoprojekti toteutettiin touko-syyskuun 2021 aikana, jonka jälkeen palvelu pilotoitiin ja otettiin käyttöön. Nyt palvelu on ollut käytössä pari vuotta ja sitä on laajennettu ottamalla sen piiriin uusia komponentteja.

Mitä yhteistyö ja palvelu on sitten konkreettisesti mahdollistanut CSC:lle?

"Voimme tarjota omille asiakkaillemme aiempaa parempaa palvelutasoa kohtuullisella kustannuksella ja meille sopivalla toimintamallilla ja työnjaolla. Ulkoisen palvelutarjoajan mukaan tulo on edistänyt keskittymistä ydintoimintaamme palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Tiettyjä esim. häiriöhallinnan käytäntöjä on saatu myös jäntevöitettyä ja yhtenäistettyä sisäisesti", Oinonen kertoo. 

Ajantasainen tieto järjestelmien toimivuudesta tärkeämpää kuin koskaan 

CSC ja Digia näkevät, että yhteistyö arjessa on tiivistä ja sujuvaa. Valvontapalvelun toimivuutta seurataan säännöllisesti ja tunnistettuihin kehitystarpeisiin pystytään reagoimaan yhdessä nopeasti.   

"Ajantasainen tieto järjestelmien toimivuudesta on tänä päivänä ehkä tärkeämpää kuin koskaan ja kysyntä palvelunhallinnan palveluille on kasvanut. Organisaatioissa halutaan tunnistaa etukäteen mahdollisia häiriötilanteita, jotta niihin voidaan reagoida ajoissa. Haasteena ovat useat eri järjestelmät ja ylläpitotiimit. Meillä ulkopuolisena kumppanina on valmiit prosessit ja toimintamallit huolehtia valvonnasta keskitetysti ja CSC on hyvä esimerkki siitä, että olemme pystyneet tukemaan myös heidän oman organisaationsa kehittymistä", Kekäläinen lisää.  

 

Lue lisää tilannekuva- ja valvontapalveluiden hyödyistä >>

Lue myös yhteistyön laajenemisesta: Digia valittiin CSC:n Digivisio 2030 -hankkeen toimittajaksi >>